Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3781
Hôm qua:
3814
Tuần này:
3781
Tháng này:
11463
Tất cả:
2194254

Trường Mầm Non xã Thọ Phú triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

Ngày 02/10/2019 15:39:56

Thực hiện Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;Công văn số 2253 ngày 30/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non; Công văn số: 256/PGD&ĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn ngày 9 tháng 9 năm 2019 về việc hướng dẫn các trường thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, bậc học mầm non.Trường mầm non Thọ Phú xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Tăng cường nền nếp, dân chủ, kỷ cương trong nhà trường; đổi mới công tác quản lý, tập trung triển khai thực hiện có chất lượng chương trình GDMN; Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổ, quan tâm trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật học hòa nhập. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ và bồi dưỡng giáo viên; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo.Thực hiện các nhiệm vụ của ngành giáo dục tại Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị Quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ và của Bộ.. Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho trẻ đến trường. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”.Tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ; đẩy mạnh tích hợp, chú trọng hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ. quan tâm giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý theo hướng phân cấp, hiệu quả; nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý giáo dục mầm non. Tập trung quản lý chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục theo hướng nâng cao phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua,Phát triển mạng lưới trường, lớp. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Bước vào năm học mới nhà trường tổ chức cân, đo, chấm biểu đồ, theo dõi sức khỏe trẻ trong sổ sức khỏe đạt 100%. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cháu đến trường 2 lần/ năm.Đảm bảo 100% trẻ đến trường được an toàn về mọi mặt. Phấn đấu cuối năm đạt: Kênh phát triển bình thường: 95- 96%.Kênh suy dinh dưỡng nhẹ: 3- 4 %.Không có cháu ở kênh suy dinh dưỡng nặng.Về Giáo dục, 100% nhóm, lớp thực hiện chương trình GDMN do Bộ GD&ĐT quy định.Phấn đấu số cháu đạt các yêu cầu đề ra theo độ tuổi 93 - 96%. Đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra./.


IMG-3282.JPG

IMG-3300.JPG

IMG-3303.JPG

IMG-3310.JPG
Đình Duyến


 

Trường Mầm Non xã Thọ Phú triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

Đăng lúc: 02/10/2019 15:39:56 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;Công văn số 2253 ngày 30/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non; Công văn số: 256/PGD&ĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn ngày 9 tháng 9 năm 2019 về việc hướng dẫn các trường thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, bậc học mầm non.Trường mầm non Thọ Phú xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Tăng cường nền nếp, dân chủ, kỷ cương trong nhà trường; đổi mới công tác quản lý, tập trung triển khai thực hiện có chất lượng chương trình GDMN; Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổ, quan tâm trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật học hòa nhập. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ và bồi dưỡng giáo viên; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo.Thực hiện các nhiệm vụ của ngành giáo dục tại Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị Quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ và của Bộ.. Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho trẻ đến trường. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”.Tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ; đẩy mạnh tích hợp, chú trọng hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ. quan tâm giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý theo hướng phân cấp, hiệu quả; nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý giáo dục mầm non. Tập trung quản lý chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục theo hướng nâng cao phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua,Phát triển mạng lưới trường, lớp. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Bước vào năm học mới nhà trường tổ chức cân, đo, chấm biểu đồ, theo dõi sức khỏe trẻ trong sổ sức khỏe đạt 100%. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cháu đến trường 2 lần/ năm.Đảm bảo 100% trẻ đến trường được an toàn về mọi mặt. Phấn đấu cuối năm đạt: Kênh phát triển bình thường: 95- 96%.Kênh suy dinh dưỡng nhẹ: 3- 4 %.Không có cháu ở kênh suy dinh dưỡng nặng.Về Giáo dục, 100% nhóm, lớp thực hiện chương trình GDMN do Bộ GD&ĐT quy định.Phấn đấu số cháu đạt các yêu cầu đề ra theo độ tuổi 93 - 96%. Đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra./.


IMG-3282.JPG

IMG-3300.JPG

IMG-3303.JPG

IMG-3310.JPG
Đình Duyến


 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa