Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1019
Hôm qua:
1181
Tuần này:
8314
Tháng này:
27653
Tất cả:
1100969

Tập trung xây dựng xã Đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế trên địa bàn huyện.

Ngày 30/10/2018 15:14:50

Nhằm từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, cơ sở vật chất, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Được sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, Chính quyền từ huyện đến cơ sở, đã làm chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Y tế cơ sở, đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Công tác xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã gia đoạn 2011-2020 trên địa bàn huyện được triển khai đến các cấp ủy Đảng, Chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ năm 2012. Để thực hiện xây dựng thành công Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế đối với các xã trên địa bàn huyện, trước hết từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Bộ tiêu chí, từ đó mạng lưới cung cấp dịch vụ Y tế dự phòng, khám và chữa bệnh, phục hồi chức năng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được đẩy mạnh, công tác y tế luôn huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng. Đồng thời huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho mạng lưới Y tế cơ sở ngày một hoàn thiện, nhận thức của nhân dân ngày một được nâng cao, chuyển biến rõ nét, đến nay toàn huyện đã có 28/36 xã thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế, cuối năm 2018 đạt thêm 2 xã; Cụ thể năm 2013 có 6 xã đạt là Thọ Vực,Minh Dân, Minh Châu, thọ Thế, Đồng Thắng, Đồng Tiến, năm 2014 có 8 xã gồm: Khuyến Nông, Tân Ninh,Thọ phú, Vân Sơn, Bình Sơn, Hợp Thắng, Thị trấn, Dân Lý, năm 2015 có 6 xã gồm; Hợp Tiến, Thọ Ngọc, Minh Sơn, Dân Lực, Thái Hòa, Hợp Lý, năm 2016 có 3 xã gồm:Xuân Thọ,An Nông, Dân Quyền, năm 2017 có 3 xã gồm; Thọ tân, Nông Trường, Thọ Sơn, năm 2018 phấn đấu có 4 xã, đến nay đã đạt được 2 xã là Triệu Thành và Hợp Thành, cuối năm thêm 2 xã là Thọ Bình và xã Đồng Lợi. Có được kết quả trên là sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên có hiệu qủa của các cấp ủy, Đảng Chính quyền từ huyện đến các xã thị trấn đóng vai trò then chốt và quyết định sự thành công của mỗi địa phương. Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đã phát huy được kết quả tích cực cho hệ thống các trạm y tế huyện nhà. Mạng lưới y tế cơ sở đã được tăng cường về cơ sở vật chất, nâng cao về năng lực khám, chữa bệnh góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế, cơ bản phục vụ tốt cho công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, từ đó đã nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn toàn huyện nói riêng và tương lai của đất nước nói chung. Mạng lưới cung cấp các dịch vụ Y tế dự phòng, khám và chữa bệnh, phục hồi chức năng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đã được đẩy mạnh, xã hội hóa công tác y tế, luôn huy động được nguồn lực tham gia của các cấp các ngành, đoàn thể và cộng đồng. Đồng thời huy động mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư cho mạng lưới Y tế cơ sở ngày càng hoàn thiện. Đội ngũ Y Bác sỹ từ huyện đến xã được thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Nhận thức của nhân dân trong những năm qua có nhiều chuyển biến rõ nét, nhất là công tác phòng bệnh chủ động bằng tiêm vắc xin...Tuy nhiên trên những thành tựu kết quả đã đạt được cũng còn một số mặt hạn chế đó là; Mô hình quản lý ngành Y tế luôn luôn đổi mới chưa ổn định, do vậy việc chỉ đạo xây dựng Bộ tiệu chí Quốc gia về y tế xã có lúc phối hợp còn chưa nhịp nhàng đồng bộ; Đội ngũ cán bộ Y tế xã còn thiếu về số lượng, trình độ chuyên môn còn hạn chế, trình độ quản lý nhà nước, lý luận chính trị chưa được qua đào tạo nên còn nhiều hạn chế; Việc đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm Y tế xã chưa được quan tâm đúng mức, do thiếu nguồn đầu tư; Hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe nhân dân còn hạn chế do thiếu phương tiện và kinh phí hoạt động, có xã chưa có sự phối hợp gắn kết giữa các ban ngành, đoàn thể, các nhà trường ... để tổ chức thực hiện, sự quan tâm của một số địa phương chưa đúng mức, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của Ban chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở địa phương; Chế độ phụ cấp cho Y tế thôn bản còn thấp so với nhu cầu công việc. Phương hướng và giải pháp trong thời gian tới Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo các xã đăng ký đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể, xã hội và quần chúng nhân dân đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Từng địa phương lập kế hoạch triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã theo từng thời gian trong năm. Để đáp ứng được tình hình trên và thực hiện thành công Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2010, các chương trình Quốc gia về y tế theo chiến lược phát triển ngành Y tế giai đoạn 2011-2020, đối với tuyến cơ sở, phấn đấu năm 2018 có ít nhất 3 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, năm 2019 có 4 xã, năm 2020 có 3 xã và hoàn thành 100% xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã theo kế hoạch đề ra.

IMG_2359.JPG

Hung 5 (2).jpg

IMG_2343.JPG

Một số hình ảnh chăm sóc sức khỏe nhân dân của các Trạm y tế trên địa bàn huyện.

Đình Duyến

Tập trung xây dựng xã Đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế trên địa bàn huyện.

Đăng lúc: 30/10/2018 15:14:50 (GMT+7)

Nhằm từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, cơ sở vật chất, đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Được sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, Chính quyền từ huyện đến cơ sở, đã làm chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Y tế cơ sở, đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Công tác xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã gia đoạn 2011-2020 trên địa bàn huyện được triển khai đến các cấp ủy Đảng, Chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ năm 2012. Để thực hiện xây dựng thành công Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế đối với các xã trên địa bàn huyện, trước hết từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Bộ tiêu chí, từ đó mạng lưới cung cấp dịch vụ Y tế dự phòng, khám và chữa bệnh, phục hồi chức năng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được đẩy mạnh, công tác y tế luôn huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng. Đồng thời huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho mạng lưới Y tế cơ sở ngày một hoàn thiện, nhận thức của nhân dân ngày một được nâng cao, chuyển biến rõ nét, đến nay toàn huyện đã có 28/36 xã thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế, cuối năm 2018 đạt thêm 2 xã; Cụ thể năm 2013 có 6 xã đạt là Thọ Vực,Minh Dân, Minh Châu, thọ Thế, Đồng Thắng, Đồng Tiến, năm 2014 có 8 xã gồm: Khuyến Nông, Tân Ninh,Thọ phú, Vân Sơn, Bình Sơn, Hợp Thắng, Thị trấn, Dân Lý, năm 2015 có 6 xã gồm; Hợp Tiến, Thọ Ngọc, Minh Sơn, Dân Lực, Thái Hòa, Hợp Lý, năm 2016 có 3 xã gồm:Xuân Thọ,An Nông, Dân Quyền, năm 2017 có 3 xã gồm; Thọ tân, Nông Trường, Thọ Sơn, năm 2018 phấn đấu có 4 xã, đến nay đã đạt được 2 xã là Triệu Thành và Hợp Thành, cuối năm thêm 2 xã là Thọ Bình và xã Đồng Lợi. Có được kết quả trên là sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên có hiệu qủa của các cấp ủy, Đảng Chính quyền từ huyện đến các xã thị trấn đóng vai trò then chốt và quyết định sự thành công của mỗi địa phương. Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đã phát huy được kết quả tích cực cho hệ thống các trạm y tế huyện nhà. Mạng lưới y tế cơ sở đã được tăng cường về cơ sở vật chất, nâng cao về năng lực khám, chữa bệnh góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế, cơ bản phục vụ tốt cho công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, từ đó đã nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn toàn huyện nói riêng và tương lai của đất nước nói chung. Mạng lưới cung cấp các dịch vụ Y tế dự phòng, khám và chữa bệnh, phục hồi chức năng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đã được đẩy mạnh, xã hội hóa công tác y tế, luôn huy động được nguồn lực tham gia của các cấp các ngành, đoàn thể và cộng đồng. Đồng thời huy động mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư cho mạng lưới Y tế cơ sở ngày càng hoàn thiện. Đội ngũ Y Bác sỹ từ huyện đến xã được thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Nhận thức của nhân dân trong những năm qua có nhiều chuyển biến rõ nét, nhất là công tác phòng bệnh chủ động bằng tiêm vắc xin...Tuy nhiên trên những thành tựu kết quả đã đạt được cũng còn một số mặt hạn chế đó là; Mô hình quản lý ngành Y tế luôn luôn đổi mới chưa ổn định, do vậy việc chỉ đạo xây dựng Bộ tiệu chí Quốc gia về y tế xã có lúc phối hợp còn chưa nhịp nhàng đồng bộ; Đội ngũ cán bộ Y tế xã còn thiếu về số lượng, trình độ chuyên môn còn hạn chế, trình độ quản lý nhà nước, lý luận chính trị chưa được qua đào tạo nên còn nhiều hạn chế; Việc đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm Y tế xã chưa được quan tâm đúng mức, do thiếu nguồn đầu tư; Hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe nhân dân còn hạn chế do thiếu phương tiện và kinh phí hoạt động, có xã chưa có sự phối hợp gắn kết giữa các ban ngành, đoàn thể, các nhà trường ... để tổ chức thực hiện, sự quan tâm của một số địa phương chưa đúng mức, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của Ban chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở địa phương; Chế độ phụ cấp cho Y tế thôn bản còn thấp so với nhu cầu công việc. Phương hướng và giải pháp trong thời gian tới Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo các xã đăng ký đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể, xã hội và quần chúng nhân dân đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Từng địa phương lập kế hoạch triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã theo từng thời gian trong năm. Để đáp ứng được tình hình trên và thực hiện thành công Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2010, các chương trình Quốc gia về y tế theo chiến lược phát triển ngành Y tế giai đoạn 2011-2020, đối với tuyến cơ sở, phấn đấu năm 2018 có ít nhất 3 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, năm 2019 có 4 xã, năm 2020 có 3 xã và hoàn thành 100% xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã theo kế hoạch đề ra.

IMG_2359.JPG

Hung 5 (2).jpg

IMG_2343.JPG

Một số hình ảnh chăm sóc sức khỏe nhân dân của các Trạm y tế trên địa bàn huyện.

Đình Duyến
Dự báo thời tiết Thanh Hóa