Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
30
Hôm qua:
1418
Tuần này:
13048
Tháng này:
15131
Tất cả:
1485629

Hội nghị triển khai kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo năm 2018.

Ngày 01/08/2018 16:14:30

Ngày 31/7/2018 UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo năm 2018. Đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện dự và chủ trì hội nghị, tham gia hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện, cán bộ văn phòng HĐND-UBND huyện, tổ giúp việc Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện. Các đồng chí Chủ tịch, PCT UBND, công chức lao động TBXH, văn phòng thống kê các xã thị trấn.

Đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.
CIMG0531.JPG

CIMG0537.JPG

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng LĐTB xã hội huyện triển khai nội dung Kế hoạch số 1655/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 của UBND huyện. Thời điểm tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 được thực hiện từ ngày 1/8-30/10/2018. Nội dung các bước bao gồm: Thành lập Ban chỉ đạo, thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo; thành lập tổ rà soát tại thôn; tổ chức thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa phương pháp, quy trình, công cụ của rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; mục đích ý nghĩa của việc xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình làm cơ sở để ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng góp bảo hiểm y tế theo luật BHYT; Tổ chức hội nghị tập huấn, thực hiện tiến độ rà soát và báo cáo kết quả: các xã, thị trấn tổ chức rà soát trên địa bàn từ ngày 1/8-3/9/2018; tổng hợp báo cáo huyện kết quả sơ bộ trước ngày 3/9/2018. Sau khi niêm yết công khai tổng hợp kết quả báo cáo xin ý kiến kết quả rà soát của UBND huyện trước ngày 13/9/2018, căn cứ ý kiến thẩm định của UBND huyện, Chủ tịch UBND xã ra Quyết định công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo trước ngày 18/9/2018. Báo cáo kết quả về huyện và các hồ sơ liên quan trước ngày 18/10/2018, in cấp giấy chứng nhận hộ nghèo xong trước ngày 18/10/2018; báo cáo kết quả xác định hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp về UBND huyện trước ngày 28/9/2018. Sau khi các xã báo cáo huyện thực hiện báo cáo các cơ quan đơn vị theo thời gian quy định. Đối với Kế hoạch số 1660/KH-UBND về việc tổ chức đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Nội dung đánh giá bao gồm: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội; đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, bao gồm: đánh giá việc thiết kế chương trình và các dự án, tiểu dự án, hoạt động thuộc chương trình; đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu của chương trình; đánh giá tình hình chỉ đạo điều hành, giám sát và đánh giá; công tác đánh giá chung; các kiến nghị và đề xuất. Đánh giá theo quy trình, nội dung đề cương, biểu mẫu được quy định tại các văn bản hướng dẫn. Các xã, thị trấn báo cáo theo đề cương và các biểu mẫu đánh giá giữa kỳ tổng hợp về huyện trước ngày 1/8/2018 để tổng hợp báo cáo Sở LĐTBXH. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện Phòng LĐ-TB xã hội huyện hướng dẫn các điểm mới trong công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018. Sau khi nghe các nội dung hội nghị đã tiến hành thảo luận về các nội dung trong các bước tiến hành, những điểm mới cần tổ chức thực hiện trong công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018. Đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện đã phát biểu ý kiến kết luận hội nghị trong đó đồng chí đề nghị các địa phương thực hiện công tác rà soát, điều tra phải cụ thể, trực tiếp đến từng hộ gia đình. Phương pháp, quy trình, cách thức làm phải đảm bảo theo đúng quy định hướng dẫn, chú ý những điểm mới trong công tác rà soát điều tra năm 2018. Lãnh đạo các xã, thị trấn phải tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc thời gian về công tác rà soát, công tác báo cáo, chú ý tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương về công tác điều tra rà soát hộ nghèo để nhân dân được biết và thực hiện. Thực hiện tốt công tác giám sát trong cộng đồng đối với công tác điều tra, rà soát hộ nghèo. Cán bộ làm chuyên môn phải nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền để tổ chức thực hiện. Sau rà soát điều tra các địa phương thực hiện nghiêm túc việc cập nhật số liệu để phục vụ các hoạt động thường xuyên tại đơn vị.

CIMG0535.JPG

Thùy Dung


 

Hội nghị triển khai kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo năm 2018.

Đăng lúc: 01/08/2018 16:14:30 (GMT+7)

Ngày 31/7/2018 UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo năm 2018. Đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện dự và chủ trì hội nghị, tham gia hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện, cán bộ văn phòng HĐND-UBND huyện, tổ giúp việc Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện. Các đồng chí Chủ tịch, PCT UBND, công chức lao động TBXH, văn phòng thống kê các xã thị trấn.

Đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.
CIMG0531.JPG

CIMG0537.JPG

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng LĐTB xã hội huyện triển khai nội dung Kế hoạch số 1655/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 của UBND huyện. Thời điểm tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 được thực hiện từ ngày 1/8-30/10/2018. Nội dung các bước bao gồm: Thành lập Ban chỉ đạo, thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo; thành lập tổ rà soát tại thôn; tổ chức thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa phương pháp, quy trình, công cụ của rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; mục đích ý nghĩa của việc xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình làm cơ sở để ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng góp bảo hiểm y tế theo luật BHYT; Tổ chức hội nghị tập huấn, thực hiện tiến độ rà soát và báo cáo kết quả: các xã, thị trấn tổ chức rà soát trên địa bàn từ ngày 1/8-3/9/2018; tổng hợp báo cáo huyện kết quả sơ bộ trước ngày 3/9/2018. Sau khi niêm yết công khai tổng hợp kết quả báo cáo xin ý kiến kết quả rà soát của UBND huyện trước ngày 13/9/2018, căn cứ ý kiến thẩm định của UBND huyện, Chủ tịch UBND xã ra Quyết định công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo trước ngày 18/9/2018. Báo cáo kết quả về huyện và các hồ sơ liên quan trước ngày 18/10/2018, in cấp giấy chứng nhận hộ nghèo xong trước ngày 18/10/2018; báo cáo kết quả xác định hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp về UBND huyện trước ngày 28/9/2018. Sau khi các xã báo cáo huyện thực hiện báo cáo các cơ quan đơn vị theo thời gian quy định. Đối với Kế hoạch số 1660/KH-UBND về việc tổ chức đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Nội dung đánh giá bao gồm: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội; đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, bao gồm: đánh giá việc thiết kế chương trình và các dự án, tiểu dự án, hoạt động thuộc chương trình; đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu của chương trình; đánh giá tình hình chỉ đạo điều hành, giám sát và đánh giá; công tác đánh giá chung; các kiến nghị và đề xuất. Đánh giá theo quy trình, nội dung đề cương, biểu mẫu được quy định tại các văn bản hướng dẫn. Các xã, thị trấn báo cáo theo đề cương và các biểu mẫu đánh giá giữa kỳ tổng hợp về huyện trước ngày 1/8/2018 để tổng hợp báo cáo Sở LĐTBXH. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện Phòng LĐ-TB xã hội huyện hướng dẫn các điểm mới trong công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018. Sau khi nghe các nội dung hội nghị đã tiến hành thảo luận về các nội dung trong các bước tiến hành, những điểm mới cần tổ chức thực hiện trong công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018. Đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện đã phát biểu ý kiến kết luận hội nghị trong đó đồng chí đề nghị các địa phương thực hiện công tác rà soát, điều tra phải cụ thể, trực tiếp đến từng hộ gia đình. Phương pháp, quy trình, cách thức làm phải đảm bảo theo đúng quy định hướng dẫn, chú ý những điểm mới trong công tác rà soát điều tra năm 2018. Lãnh đạo các xã, thị trấn phải tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc thời gian về công tác rà soát, công tác báo cáo, chú ý tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương về công tác điều tra rà soát hộ nghèo để nhân dân được biết và thực hiện. Thực hiện tốt công tác giám sát trong cộng đồng đối với công tác điều tra, rà soát hộ nghèo. Cán bộ làm chuyên môn phải nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền để tổ chức thực hiện. Sau rà soát điều tra các địa phương thực hiện nghiêm túc việc cập nhật số liệu để phục vụ các hoạt động thường xuyên tại đơn vị.

CIMG0535.JPG

Thùy Dung


 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa