Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
68
Hôm qua:
2032
Tuần này:
3569
Tháng này:
33210
Tất cả:
1201035

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Triệu Sơn

Ngày 30/10/2018 15:21:00

Ngày 25/10/2018, tại phòng họp tầng 3 UBND huyện, Đoàn kiểm tra số 2 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh do đồng chí Nguyễn Quốc Uy – Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí trong đoàn đã đến làm việc tại huyện Triệu Sơn về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.

Tham dự làm việc với Đoàn kiểm tra, ở huyện có đồng chí Lê Quang Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện; Các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; các đồng chí Trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện.
Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện thay mặt cho Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Theo đó, huyện Triệu Sơn đã ban hành các quyết định, Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2018, đồng thời tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn với hình thức đa dạng, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với các đối tượng được tuyên truyền. Kết quả năm 2018, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tổ chức được 95 hội nghị phổ biến pháp luật với 28.500 lượt người tham dự; Ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật các xã, thị trấn đã tổ chức được 182 hội nghị, với 51.800 lượt người tham gia. Đài Truyền thanh huyện đã chủ động xây dựng 180 lượt chuyên mục, thực hiện 180 bản tin, bài về lĩnh vực tuyên truyền pháp luật. Lực lượng vũ trang huyện đã tổ chức tuyên truyền lưu động kết hợp với công tác tuần tra, kiểm soát về an ninh trật tự trên các tuyến giao thông với 546 lượt. Công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật được quan tâm thực hiện, đến nay toàn huyện có 67 tủ sách pháp luật. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Ngày pháp luật và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm thực hiện. Công tác củng cố kiện toàn tổ hòa giải, tổ hòa giải viên, tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho hòa giải viên cơ sở được quan tâm, hiện nay trên địa bàn huyện có 385 tổ hòa giải với 2965 hòa giải viên, và trong năm 2018 đã tổ chức được 8 hội nghị tập huấn cho hòa giải viên của các tổ hòa giải, với 3080 lượt người tham dự. Phối hợp với Sở Tư pháp Tỉnh biên soạn, phát hành 20.000 bộ tài liệu tuyên truyền các văn bản pháp luật và cấp 50.000 tờ rơi, tờ gấp. Kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, trong năm 2018, các xã, thị trấn đã thụ lý được 125 vụ việc, trong đó hòa giải thành 105 vụ việc, đang tiến hành hòa giải 15 vụ việc, số vụ chuyển cấp trên thụ lý là 5 vụ việc. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận với UBND các cấp được phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đã phối hợp tuyên truyền phổ biến luật cho hội viên, đoàn viên và nhân dân, đã tổ chức 6 hội nghị với 1.568 lượt người tham gia. Công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, năm 2018 qua đánh giá và công nhận 7 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng PBGDPL của tỉnh, huyện phát biểu chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Các thành viên Đoàn kiểm tra Tỉnh cũng đã có những trao đổi, làm rõ thêm những nội dung báo cáo đã nêu, chia sẻ một số kinh nghiệm phổ biến pháp luật hiệu quả mà Sở, ngành đã thực hiện.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Uy – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Trưởng đoàn kiểm tra số 2 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2018 của huyện Triệu Sơn. Đồng thời đề nghị huyện Triệu Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần đưa kiến thức pháp luật đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của huyện Triệu Sơn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh có giải pháp tháo gỡ.
Thay mặt UBND huyện Triệu Sơn, đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện cảm ơn sự quan tâm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện Triệu Sơn, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, giải pháp kinh nghiệm đoàn kiểm tra đã trao đổi. Đồng thời đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ huyện Triệu Sơn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.
IMG_0153[1].JPG

IMG_0165[1].JPG
Lê Anh

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Triệu Sơn

Đăng lúc: 30/10/2018 15:21:00 (GMT+7)

Ngày 25/10/2018, tại phòng họp tầng 3 UBND huyện, Đoàn kiểm tra số 2 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh do đồng chí Nguyễn Quốc Uy – Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí trong đoàn đã đến làm việc tại huyện Triệu Sơn về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.

Tham dự làm việc với Đoàn kiểm tra, ở huyện có đồng chí Lê Quang Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện; Các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; các đồng chí Trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện.
Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện thay mặt cho Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Theo đó, huyện Triệu Sơn đã ban hành các quyết định, Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2018, đồng thời tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn với hình thức đa dạng, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với các đối tượng được tuyên truyền. Kết quả năm 2018, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tổ chức được 95 hội nghị phổ biến pháp luật với 28.500 lượt người tham dự; Ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật các xã, thị trấn đã tổ chức được 182 hội nghị, với 51.800 lượt người tham gia. Đài Truyền thanh huyện đã chủ động xây dựng 180 lượt chuyên mục, thực hiện 180 bản tin, bài về lĩnh vực tuyên truyền pháp luật. Lực lượng vũ trang huyện đã tổ chức tuyên truyền lưu động kết hợp với công tác tuần tra, kiểm soát về an ninh trật tự trên các tuyến giao thông với 546 lượt. Công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật được quan tâm thực hiện, đến nay toàn huyện có 67 tủ sách pháp luật. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Ngày pháp luật và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm thực hiện. Công tác củng cố kiện toàn tổ hòa giải, tổ hòa giải viên, tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho hòa giải viên cơ sở được quan tâm, hiện nay trên địa bàn huyện có 385 tổ hòa giải với 2965 hòa giải viên, và trong năm 2018 đã tổ chức được 8 hội nghị tập huấn cho hòa giải viên của các tổ hòa giải, với 3080 lượt người tham dự. Phối hợp với Sở Tư pháp Tỉnh biên soạn, phát hành 20.000 bộ tài liệu tuyên truyền các văn bản pháp luật và cấp 50.000 tờ rơi, tờ gấp. Kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, trong năm 2018, các xã, thị trấn đã thụ lý được 125 vụ việc, trong đó hòa giải thành 105 vụ việc, đang tiến hành hòa giải 15 vụ việc, số vụ chuyển cấp trên thụ lý là 5 vụ việc. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận với UBND các cấp được phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đã phối hợp tuyên truyền phổ biến luật cho hội viên, đoàn viên và nhân dân, đã tổ chức 6 hội nghị với 1.568 lượt người tham gia. Công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, năm 2018 qua đánh giá và công nhận 7 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng PBGDPL của tỉnh, huyện phát biểu chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Các thành viên Đoàn kiểm tra Tỉnh cũng đã có những trao đổi, làm rõ thêm những nội dung báo cáo đã nêu, chia sẻ một số kinh nghiệm phổ biến pháp luật hiệu quả mà Sở, ngành đã thực hiện.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Uy – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Trưởng đoàn kiểm tra số 2 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2018 của huyện Triệu Sơn. Đồng thời đề nghị huyện Triệu Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần đưa kiến thức pháp luật đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của huyện Triệu Sơn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh có giải pháp tháo gỡ.
Thay mặt UBND huyện Triệu Sơn, đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện cảm ơn sự quan tâm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện Triệu Sơn, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, giải pháp kinh nghiệm đoàn kiểm tra đã trao đổi. Đồng thời đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ huyện Triệu Sơn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.
IMG_0153[1].JPG

IMG_0165[1].JPG
Lê Anh

Dự báo thời tiết Thanh Hóa