Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
385
Hôm qua:
499
Tuần này:
385
Tháng này:
20858
Tất cả:
968772

Đài Truyền thanh Huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Truyền thanh năm 2017 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ngày 09/02/2018 17:13:25

Ngày 9/2/2018, tại hội trường cơ quan Đài Truyền thanh Huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Truyền thanh năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Trưởng Đài Truyền thanh, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh 36 xã thị Trấn, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh trên địa bàn Huyện.

Đồng chí Ngô Văn Lương Trưởng Đài Truyền thanh huyện khai mạc và chủ trì hội nghị, đồng chí Đào Hữu Hải - Phó Trưởng Đài Truyền thanh Huyện đọc báo cáo Tổng kết công tác Truyền thanh năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo nêu rõ: Trong năm 2017 đài truyền thanh huyện tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện diễn ra trên địa bàn, tuyên truyền các ngày kỷ niệm trọng đại của quê hương Đất nước, tập trung tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XII, nhất là Nghị quyết TW4, TW5, TW6, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền 70 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa, tuần lễ cấp cáo APEC tại Việt Nam 2017, tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tuyên truyền kết quả thi học sinh giỏi và tuyên dương học sinh giỏi năm học 2016 – 2017, thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017, tuyên truyền Chỉ thị số 04 của Chủ tịch UBND tỉnh về chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện và kế hoạch số 741 của UBND huyện về thực hiện đợt cao điểm giải tỏa và cưỡng chế vị phạm sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT trên địa bàn huyện, công tác sản xuất vụ chiêm xuân, vụ mùa, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện và hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, đài truyền thanh không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, tiếp tục duy trì 7 chuyên mục đó là: Chuyên mục An toàn giao thông, Phổ biến chính sách pháp luật, vệ sinh ATTP, y tế và sức khỏe, Đảng trong cuộc sống, vệ sinh môi trương, nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Trong năm, đài huyện đã thực hiện tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh Thanh Hóa và phát sóng Đài huyện đạt 756 giờ, xây dựng và phát sóng được 240 chương trình phát thanh, phát sóng 213 lượt chuyên mục, số lượng tin bài được biên tập phát sóng là 1323 tin, bài; sản xuất và phát sóng ổn định 5 chương trình phát thanh gốc trên tuần, cung cấp 288 tin bài trên cổng thông tin điện tử huyện. Các phóng viên Đài huyện đã cung cấp phần lớn lượng thông tin trên cổng thông tin điện tử của huyện, cộng tác với Đài phát thanh Truyền hình Tỉnh và báo Thanh hóa, các tin bài tập trung phản ánh rõ nét sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu tích cực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhân dân trong huyện . Các Đài cơ sở luôn thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm, 100% các Đài duy trì chế độ tiếp âm đài cấp trên, đến nay đã có 21 đài xã, Thị Trấn sử dụng phương thức truyền thanh không dây, 15 xã sử dụng phương thức truyền thanh có dây, các xã dùng hệ thống truyền thanh không dây đều nghiêm chỉnh chấp hành qui định về quản lý, đăng ký sử dụng tần số. Qua nghe các nội dung trên hội nghị đã giành thời gian thảo luận đóng góp ý kiến bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ để đưa phong trào hoạt động của Đài ngày một đạt kết quả cao hơn.
Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Lương – Trưởng Đài Truyền thanh Huyện đánh giá caođóng góp của hệ thống Đài Truyền thanh từ huyện đến cơ sở đối với hoạt động chung của huyện trong năm 2017. Đồng chí cũng chia sẻ với những khó khăn mà các đài cơ sở còn gặp phải hiện nay, nhất là chế độ phụ cấp cho nhân viên đài xã, thị trấn còn thấp; Đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
Thừa ủy quyền của cấp trên, hội nghị đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác Đài Truyền thanh năm 2017.
20180209_092522.jpg

20180209_091915.jpg

20180209_095052.jpg

- Phương Thúy -

Đài Truyền thanh Huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Truyền thanh năm 2017 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Đăng lúc: 09/02/2018 17:13:25 (GMT+7)

Ngày 9/2/2018, tại hội trường cơ quan Đài Truyền thanh Huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Truyền thanh năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Trưởng Đài Truyền thanh, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh 36 xã thị Trấn, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh trên địa bàn Huyện.

Đồng chí Ngô Văn Lương Trưởng Đài Truyền thanh huyện khai mạc và chủ trì hội nghị, đồng chí Đào Hữu Hải - Phó Trưởng Đài Truyền thanh Huyện đọc báo cáo Tổng kết công tác Truyền thanh năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo nêu rõ: Trong năm 2017 đài truyền thanh huyện tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện diễn ra trên địa bàn, tuyên truyền các ngày kỷ niệm trọng đại của quê hương Đất nước, tập trung tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XII, nhất là Nghị quyết TW4, TW5, TW6, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền 70 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa, tuần lễ cấp cáo APEC tại Việt Nam 2017, tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tuyên truyền kết quả thi học sinh giỏi và tuyên dương học sinh giỏi năm học 2016 – 2017, thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017, tuyên truyền Chỉ thị số 04 của Chủ tịch UBND tỉnh về chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện và kế hoạch số 741 của UBND huyện về thực hiện đợt cao điểm giải tỏa và cưỡng chế vị phạm sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT trên địa bàn huyện, công tác sản xuất vụ chiêm xuân, vụ mùa, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện và hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, đài truyền thanh không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, tiếp tục duy trì 7 chuyên mục đó là: Chuyên mục An toàn giao thông, Phổ biến chính sách pháp luật, vệ sinh ATTP, y tế và sức khỏe, Đảng trong cuộc sống, vệ sinh môi trương, nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Trong năm, đài huyện đã thực hiện tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh Thanh Hóa và phát sóng Đài huyện đạt 756 giờ, xây dựng và phát sóng được 240 chương trình phát thanh, phát sóng 213 lượt chuyên mục, số lượng tin bài được biên tập phát sóng là 1323 tin, bài; sản xuất và phát sóng ổn định 5 chương trình phát thanh gốc trên tuần, cung cấp 288 tin bài trên cổng thông tin điện tử huyện. Các phóng viên Đài huyện đã cung cấp phần lớn lượng thông tin trên cổng thông tin điện tử của huyện, cộng tác với Đài phát thanh Truyền hình Tỉnh và báo Thanh hóa, các tin bài tập trung phản ánh rõ nét sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu tích cực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhân dân trong huyện . Các Đài cơ sở luôn thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm, 100% các Đài duy trì chế độ tiếp âm đài cấp trên, đến nay đã có 21 đài xã, Thị Trấn sử dụng phương thức truyền thanh không dây, 15 xã sử dụng phương thức truyền thanh có dây, các xã dùng hệ thống truyền thanh không dây đều nghiêm chỉnh chấp hành qui định về quản lý, đăng ký sử dụng tần số. Qua nghe các nội dung trên hội nghị đã giành thời gian thảo luận đóng góp ý kiến bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ để đưa phong trào hoạt động của Đài ngày một đạt kết quả cao hơn.
Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Lương – Trưởng Đài Truyền thanh Huyện đánh giá caođóng góp của hệ thống Đài Truyền thanh từ huyện đến cơ sở đối với hoạt động chung của huyện trong năm 2017. Đồng chí cũng chia sẻ với những khó khăn mà các đài cơ sở còn gặp phải hiện nay, nhất là chế độ phụ cấp cho nhân viên đài xã, thị trấn còn thấp; Đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
Thừa ủy quyền của cấp trên, hội nghị đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác Đài Truyền thanh năm 2017.
20180209_092522.jpg

20180209_091915.jpg

20180209_095052.jpg

- Phương Thúy -
Dự báo thời tiết Thanh Hóa