Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
166
Hôm qua:
1046
Tuần này:
166
Tháng này:
22268
Tất cả:
1004263

Xã Thọ Sơn chủ động triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng

Ngày 27/06/2018 08:47:45

Hiện nay đang trong mùa nắng nóng, là thời điểm dễ gây ra cháy rừng, xác định công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên nhằm hạn chế tối đa các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Bởi vậy, xã Thọ Sơn đã xây dựng kế hoạch và phương án để tập trung thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng.


Theo thống kê hiện nay, Xã Thọ Sơn hiện có 172 ha rừng trồng. Diện tích rừng tập trung lớn ở thôn 11 và thôn 15 với diện tích 18,44 ha ở đây nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao do diện tích rừng lớn, thực bì dày. Cộng với ảnh hưởng của nắng nóng nên dễ gây ra cháy rừng. Nhằm hạn chế tới mức thấp nhất số vụ cháy rừng và những thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngay từ đầu mùa khô, UBND xã Thọ Sơn đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp bảo vệ rừng và sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng xảy ra. Theo đó thực hiện kế hoạch 107/KH-UBND ngày 18/01/2018 của UBND huyện về việc Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng. Thông báo số 01/TB-BCĐ ngày 7/3/2018 của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016-2020 Tỉnh Thanh Hóa. Xã Thọ Sơn đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các thôn cùng các chủ rừng chủ động xây dựng kế hoạch, phương án PCCCR. Đồng thời kiện toàn ban chỉ đạo PCCCR từ xã đến thôn và thành lập các tổ bảo vệ rừng, PCCCR để tổ chức thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Từ đó, xã đã thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, và củng cố, thành lập được 5 tổ bảo vệ rừng, PCCCR tại chỗ của các thôn, xóm với 48 thành viên tham gia. Ban chỉ đạo các cấp phân công cho các thành viên bám địa bàn, đôn đốc các chủ rừng thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Song song với đó, kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng luật các trường hợp vi phạm trong công tác PCCCR. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCCR. Đồng thời, cần huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy phạm, quy trình trong công tác PCCCR. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”: lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ và chỉ huy tại chỗ, để chủ động kịp thời khống chế và sẵn sàng chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiệt hại do cháy rừng gây ra. Địa phương phối hợp với Hạt Kiểm lâm Nông Cống có nhiều biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR cho cán bộ, nhân dân và kịp thời nắm thông tin, huy động lực lượng cứu chữa nhanh. Phân công cán bộ trực 24/24 giờ trong các tháng mùa khô hanh khô; cán bộ kiểm lâm địa bàn tăng cường kiểm tra, bám sát các vùng trọng điểm có khả năng xảy ra cháy rừng; phối hợp với các ban ngành của xã để tuyên truyền và nắm bắt kịp thời khi có cháy rừng xảy ra và tổ chức các lực lượng chữa cháy rừng tại chỗ ngay khi phát hiện cháy rừng; kiểm tra đánh giá việc thực hiện cam kết bảo vệ rừng ở thôn, xóm. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc khai thác rừng trồng và rừng tự nhiên, nhắc nhở các chủ rừng tổ chức lực lượng thường trực bảo vệ rừng, tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy. Trong thời kỳ cao điểm khô hạn, tổ chức cảnh báo nguy cơ cháy rừng thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, phân vùng cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác ở những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao. Bên cạnh đó xã Thọ Sơn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ rừng và PCCCR trong cộng đồng dân cư, nhằm nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình trong việc tích cực tham gia công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Chỉ đạo Ban văn hóa thông tin và Đài truyền Thanh xã tăng cường tuyên truyền về các văn bản liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; phát tài liệu cho cơ sở, học tập các văn bản của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR.
Với biện pháp triển khai nghiêm túc chu đáo, xã Thọ Sơn sẽ làm tốt công tác bảo vệ rừng, PCCCR trong mùa nắng nóng năm nay, để bảo vệ tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên và để cho những cánh rừng giữ mãi màu xanh vốn có của nó.


IMG_0285.JPG

Văn Hùng

Xã Thọ Sơn chủ động triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng

Đăng lúc: 27/06/2018 08:47:45 (GMT+7)

Hiện nay đang trong mùa nắng nóng, là thời điểm dễ gây ra cháy rừng, xác định công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên nhằm hạn chế tối đa các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Bởi vậy, xã Thọ Sơn đã xây dựng kế hoạch và phương án để tập trung thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng.


Theo thống kê hiện nay, Xã Thọ Sơn hiện có 172 ha rừng trồng. Diện tích rừng tập trung lớn ở thôn 11 và thôn 15 với diện tích 18,44 ha ở đây nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao do diện tích rừng lớn, thực bì dày. Cộng với ảnh hưởng của nắng nóng nên dễ gây ra cháy rừng. Nhằm hạn chế tới mức thấp nhất số vụ cháy rừng và những thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngay từ đầu mùa khô, UBND xã Thọ Sơn đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp bảo vệ rừng và sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng xảy ra. Theo đó thực hiện kế hoạch 107/KH-UBND ngày 18/01/2018 của UBND huyện về việc Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng. Thông báo số 01/TB-BCĐ ngày 7/3/2018 của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016-2020 Tỉnh Thanh Hóa. Xã Thọ Sơn đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các thôn cùng các chủ rừng chủ động xây dựng kế hoạch, phương án PCCCR. Đồng thời kiện toàn ban chỉ đạo PCCCR từ xã đến thôn và thành lập các tổ bảo vệ rừng, PCCCR để tổ chức thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Từ đó, xã đã thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, và củng cố, thành lập được 5 tổ bảo vệ rừng, PCCCR tại chỗ của các thôn, xóm với 48 thành viên tham gia. Ban chỉ đạo các cấp phân công cho các thành viên bám địa bàn, đôn đốc các chủ rừng thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Song song với đó, kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng luật các trường hợp vi phạm trong công tác PCCCR. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCCR. Đồng thời, cần huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy phạm, quy trình trong công tác PCCCR. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”: lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ và chỉ huy tại chỗ, để chủ động kịp thời khống chế và sẵn sàng chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiệt hại do cháy rừng gây ra. Địa phương phối hợp với Hạt Kiểm lâm Nông Cống có nhiều biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR cho cán bộ, nhân dân và kịp thời nắm thông tin, huy động lực lượng cứu chữa nhanh. Phân công cán bộ trực 24/24 giờ trong các tháng mùa khô hanh khô; cán bộ kiểm lâm địa bàn tăng cường kiểm tra, bám sát các vùng trọng điểm có khả năng xảy ra cháy rừng; phối hợp với các ban ngành của xã để tuyên truyền và nắm bắt kịp thời khi có cháy rừng xảy ra và tổ chức các lực lượng chữa cháy rừng tại chỗ ngay khi phát hiện cháy rừng; kiểm tra đánh giá việc thực hiện cam kết bảo vệ rừng ở thôn, xóm. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc khai thác rừng trồng và rừng tự nhiên, nhắc nhở các chủ rừng tổ chức lực lượng thường trực bảo vệ rừng, tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy. Trong thời kỳ cao điểm khô hạn, tổ chức cảnh báo nguy cơ cháy rừng thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, phân vùng cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác ở những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao. Bên cạnh đó xã Thọ Sơn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ rừng và PCCCR trong cộng đồng dân cư, nhằm nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình trong việc tích cực tham gia công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Chỉ đạo Ban văn hóa thông tin và Đài truyền Thanh xã tăng cường tuyên truyền về các văn bản liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; phát tài liệu cho cơ sở, học tập các văn bản của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR.
Với biện pháp triển khai nghiêm túc chu đáo, xã Thọ Sơn sẽ làm tốt công tác bảo vệ rừng, PCCCR trong mùa nắng nóng năm nay, để bảo vệ tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên và để cho những cánh rừng giữ mãi màu xanh vốn có của nó.


IMG_0285.JPG

Văn Hùng

Dự báo thời tiết Thanh Hóa