Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1262
Hôm qua:
1166
Tuần này:
1262
Tháng này:
24304
Tất cả:
1272927

UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính Phủ và Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH-QPAN 2019.

Ngày 02/01/2019 14:55:04

Ngày 2/1/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH-QPAN 2019.

Chủ trì hội nghị tại UBND tỉnh có đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở ban ngành cấp tỉnh. Tại điểm cầu huyện Triệu Sơn có đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thường trực HĐND, Các Phó CT UBND huyện, trưởng các phòng ban cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đăng Quyền, PCT thường trực UBND tỉnh trình bầy Kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019. Nghe đại diện các sở hướng dẫn thực hiện các nhóm chỉ tiêu 2019, về kế hoạch phát triển Doanh nghiệp, các giải pháp phát triển doanh nghiệp. Hướng dẫn và yêu cầu về triển khai dự toán năm 2019.
Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2018; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 mà Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh đã đề ra; đồng thời, thực hiện tốt các chương trình, đề án trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019 với các nội dung chủ yếu: Tập trung triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; triển khai hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển: bao gồm cải cách hành chính, rà soát quy hoạch, công khai quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp về huy động vốn đầu tư phát triển. Tập trung triển khai các giải pháp phát triển đô thị; Nâng cao hiệu quả công tác phát triển doanh nghiệp; Tăng cường quản lý thu- chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội. Triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo. Về xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan đơn vị kiểu mẫu; về triển khai các giải pháp về an toàn thực phẩm và bảo vệ MT; tiếp tục đổi mới bộ máy tổ chức. Đảm bảo Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Sau khi nghe các nội dung đại diện các huyện đã phát biểu ý kiến làm rõ hơn kết quả đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2018, một số nhiệm vụ đột phá của đơn vị trong 2019, các ý kiến đề xuất với các sở, ban ngành cấp tỉnh và với UBND tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019.
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2018, những bài học kinh nghiệm, cần phải đánh giá rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019. Các hạn chế tồn tại cần phải nghiêm túc suy ngẫm để tập trung khắc phục trong năm 2019. Nêu cao vai trò của UBND tỉnh và các huyện trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển trong năm 2019, trong đó năm 2019 toàn tỉnh bước vào thực hiện nhiệm vụ với một tâm thế mới, quyết tâm mới do đó UBND tỉnh và các địa phương cần triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phương châm hành động của Chính Phủ, và đối với tỉnh cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ với phương châm: Sáng tạo- bứt phá-tăng tốc. Để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ các ngành, các địa phương cần lựa chọn 1 số công việc trọng tâm để triển khai thực hiện. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển như việc giải phóng mặt bằng, xúc tiến đầu tư, tạo môi trường kinh doanh... Tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2019. Giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong xã hội như ATTP, VSMT, Tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội. Giữ vững và phát huy tốt các thành tích của khối văn hóa xã hội. Trong công tác điều hành đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn, kỷ cương hơn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra thực hiện nhiệm vụ. Trong dịp tết nguyên đán sắp tới các đơn vị cần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các hoạt động vui tết đón xuân, công tác đảm bảo ANTT, ATGT...
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị.

CIMG1758.JPG

CIMG1756.JPG

Thùy Dung.

UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính Phủ và Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH-QPAN 2019.

Đăng lúc: 02/01/2019 14:55:04 (GMT+7)

Ngày 2/1/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH-QPAN 2019.

Chủ trì hội nghị tại UBND tỉnh có đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở ban ngành cấp tỉnh. Tại điểm cầu huyện Triệu Sơn có đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thường trực HĐND, Các Phó CT UBND huyện, trưởng các phòng ban cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đăng Quyền, PCT thường trực UBND tỉnh trình bầy Kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019. Nghe đại diện các sở hướng dẫn thực hiện các nhóm chỉ tiêu 2019, về kế hoạch phát triển Doanh nghiệp, các giải pháp phát triển doanh nghiệp. Hướng dẫn và yêu cầu về triển khai dự toán năm 2019.
Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2018; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 mà Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh đã đề ra; đồng thời, thực hiện tốt các chương trình, đề án trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019 với các nội dung chủ yếu: Tập trung triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; triển khai hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển: bao gồm cải cách hành chính, rà soát quy hoạch, công khai quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp về huy động vốn đầu tư phát triển. Tập trung triển khai các giải pháp phát triển đô thị; Nâng cao hiệu quả công tác phát triển doanh nghiệp; Tăng cường quản lý thu- chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội. Triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo. Về xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan đơn vị kiểu mẫu; về triển khai các giải pháp về an toàn thực phẩm và bảo vệ MT; tiếp tục đổi mới bộ máy tổ chức. Đảm bảo Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Sau khi nghe các nội dung đại diện các huyện đã phát biểu ý kiến làm rõ hơn kết quả đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2018, một số nhiệm vụ đột phá của đơn vị trong 2019, các ý kiến đề xuất với các sở, ban ngành cấp tỉnh và với UBND tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019.
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2018, những bài học kinh nghiệm, cần phải đánh giá rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019. Các hạn chế tồn tại cần phải nghiêm túc suy ngẫm để tập trung khắc phục trong năm 2019. Nêu cao vai trò của UBND tỉnh và các huyện trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển trong năm 2019, trong đó năm 2019 toàn tỉnh bước vào thực hiện nhiệm vụ với một tâm thế mới, quyết tâm mới do đó UBND tỉnh và các địa phương cần triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phương châm hành động của Chính Phủ, và đối với tỉnh cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ với phương châm: Sáng tạo- bứt phá-tăng tốc. Để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ các ngành, các địa phương cần lựa chọn 1 số công việc trọng tâm để triển khai thực hiện. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển như việc giải phóng mặt bằng, xúc tiến đầu tư, tạo môi trường kinh doanh... Tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2019. Giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong xã hội như ATTP, VSMT, Tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội. Giữ vững và phát huy tốt các thành tích của khối văn hóa xã hội. Trong công tác điều hành đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn, kỷ cương hơn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra thực hiện nhiệm vụ. Trong dịp tết nguyên đán sắp tới các đơn vị cần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các hoạt động vui tết đón xuân, công tác đảm bảo ANTT, ATGT...
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị.

CIMG1758.JPG

CIMG1756.JPG

Thùy Dung.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa