Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2206
Hôm qua:
1809
Tuần này:
2206
Tháng này:
33420
Tất cả:
1643321

UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến bàn về các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019.

Ngày 12/04/2019 16:07:11

Ngày 12/4/2019 UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến bàn về các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu của tỉnh, có đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBD tỉnh, các Sở, Cơ quan, Ban ngành cấp tỉnh.

Tại điểm cầu của huyện dự và chỉ đạo có đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hồ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tich UBND huyện, các đồng chí trưởng, phó, các cơ quan, ban ngành cấp huyện, chủ tịch UBND các xã Thị trấn. Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khai mạc hội nghị. Năm 2018 tổng thu nội địa cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh thực hiện được 16.227 tỷ đồng, đạt 123,5% dự toán, bằng 141%,so với cùng kỳ năm 2017, có 12/15 lĩnh vực thu vượt mức dự toán, trong đó lĩnh vực Công thương nghiệp và ngoài quốc doanh thu được 1.879 tỷ đồng, đạt 122,8% so với dự toán và 123,5% so với cùng kỳ, 27/27 chi Cục Thuế có số tổng thu đều hoàn thành dự toán được giao, đây là năm đầu tiên tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh vượt dự toán thu trên 2.000 tỷ đồng. Năm 2019 được Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh xác định là năm bứt phá để về đích, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020, dự toán thu NSNN trên địa bàn là 26.642 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 15.542 tỷ đồng.Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019; Nghị quyết số 116/NQ-TU ngày 7/12/2017 của Tỉnh ủy về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019; Cục Thuế tỉnh đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện năm 2019.Tổng thu tính cân đối ngân sách lũy kế 3 tháng năm 2019, được 3.881 tỷ đồng, đạt 27,1% dự toán Bộ Tài chính giao, 25% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 170,4% so với cùng kỳ năm 2018.Sau khi được nghe báo cáo, hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến của các huyện và các sở, ban ngành cấp tỉnh thống nhất cao với bản báo cáo của Cục Thuế tỉnh trình bầy; đồng thời các ý kiến cũng đề xuất, làm rõ thêm một số vấn đề còn tồn tại để năm 2019 công tác thu NSNN các huyện trên địa bàn tỉnh được tốt hơn. Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận hội nghị, trước hết đồng chí biểu dương những kết quả mà Cục Thuế Thanh Hóa và Chi Cục thuế các huyện, Thị xã, Thành phố đã đạt được trong năm 2018 và quý 1/2019. Đồng thời đồng chí lưu ý nhấn mạnh một số nhiệm vụ đó là các Sở, ngành, đặc biệt là Cục Thuế tỉnh,chi Cục Thuế các huyện, xác định công tác thu thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn,đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, đối với tất cả các đối tượng phải nộp thuế, đặc biệt là đối với thu thuế tài nguyên, Cục Thuế tỉnh, chi Cục Thuế các huyện, Thị xã, Thành phố làm tốt công tác thu nợ thuế tồn đọng,tăng cường công tác tuyên truyền về luật thuế, sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thu thuế, kiện toàn BCĐ thu thế cấp huyện và cấp xã./.
anh duyến.jpeg

anh d 2.jpeg

anh duyến 3.jpeg


Đình Duyến

 

UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến bàn về các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019.

Đăng lúc: 12/04/2019 16:07:11 (GMT+7)

Ngày 12/4/2019 UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến bàn về các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu của tỉnh, có đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBD tỉnh, các Sở, Cơ quan, Ban ngành cấp tỉnh.

Tại điểm cầu của huyện dự và chỉ đạo có đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hồ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tich UBND huyện, các đồng chí trưởng, phó, các cơ quan, ban ngành cấp huyện, chủ tịch UBND các xã Thị trấn. Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khai mạc hội nghị. Năm 2018 tổng thu nội địa cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh thực hiện được 16.227 tỷ đồng, đạt 123,5% dự toán, bằng 141%,so với cùng kỳ năm 2017, có 12/15 lĩnh vực thu vượt mức dự toán, trong đó lĩnh vực Công thương nghiệp và ngoài quốc doanh thu được 1.879 tỷ đồng, đạt 122,8% so với dự toán và 123,5% so với cùng kỳ, 27/27 chi Cục Thuế có số tổng thu đều hoàn thành dự toán được giao, đây là năm đầu tiên tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh vượt dự toán thu trên 2.000 tỷ đồng. Năm 2019 được Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh xác định là năm bứt phá để về đích, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020, dự toán thu NSNN trên địa bàn là 26.642 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 15.542 tỷ đồng.Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019; Nghị quyết số 116/NQ-TU ngày 7/12/2017 của Tỉnh ủy về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019; Cục Thuế tỉnh đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện năm 2019.Tổng thu tính cân đối ngân sách lũy kế 3 tháng năm 2019, được 3.881 tỷ đồng, đạt 27,1% dự toán Bộ Tài chính giao, 25% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 170,4% so với cùng kỳ năm 2018.Sau khi được nghe báo cáo, hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến của các huyện và các sở, ban ngành cấp tỉnh thống nhất cao với bản báo cáo của Cục Thuế tỉnh trình bầy; đồng thời các ý kiến cũng đề xuất, làm rõ thêm một số vấn đề còn tồn tại để năm 2019 công tác thu NSNN các huyện trên địa bàn tỉnh được tốt hơn. Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận hội nghị, trước hết đồng chí biểu dương những kết quả mà Cục Thuế Thanh Hóa và Chi Cục thuế các huyện, Thị xã, Thành phố đã đạt được trong năm 2018 và quý 1/2019. Đồng thời đồng chí lưu ý nhấn mạnh một số nhiệm vụ đó là các Sở, ngành, đặc biệt là Cục Thuế tỉnh,chi Cục Thuế các huyện, xác định công tác thu thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn,đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, đối với tất cả các đối tượng phải nộp thuế, đặc biệt là đối với thu thuế tài nguyên, Cục Thuế tỉnh, chi Cục Thuế các huyện, Thị xã, Thành phố làm tốt công tác thu nợ thuế tồn đọng,tăng cường công tác tuyên truyền về luật thuế, sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thu thuế, kiện toàn BCĐ thu thế cấp huyện và cấp xã./.
anh duyến.jpeg

anh d 2.jpeg

anh duyến 3.jpeg


Đình Duyến

 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa