Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1251
Hôm qua:
1166
Tuần này:
1251
Tháng này:
24293
Tất cả:
1272916

UBND huyện- Ban chỉ đạo chương trình phối hợp số 01 tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành 01,02 năm 2018- Triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ngày 13/03/2019 16:41:57

Ngày 13/3/2019, UBND huyện- Ban chỉ đạo chương trình phối hợp số 01 đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành 01,02 năm 2018- Triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Về dự hội nghị có đồng chí Trịnh Ngọc Thanh, Giám đốc Ngân hàng Agribank Thanh Hóa, đồng chí Hồ Trường Sơn,Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện thỏa thuận liên ngành 01,02 huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các đồng chí trưởng, phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí trong ban Giám đốc Ngân hàng Agribank Triệu Sơn, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo. Đồng chí Hồ Trường Sơn, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thọ Phong, Giám đốc Ngân hàng Agribank Triệu Sơn, báo cáo kết quả thực hiện thỏa thuận liên ngành 01,02 năm 2018- Triển khai nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo nêu rõ, trong năm 2018, ba đơn vị: Ngân hàng nông nghiệp, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các nội dung và hình thức phong phú, tập trung các nội dung: tuyên truyền nội dung theo thỏa thuận liên ngành số 01, 02; chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; cơ chế cho vay mới theo thông tư 39 và luật dân sự năm 2015; điều kiện thủ tục hồ sơ vay vốn... đến các cấp hội và nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Kiện toàn BCĐ công tác phối hợp từ huyện đến xã; tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện củng cố và phát triển tổ vay vốn theo phương án 03; thực hiện rà soát lựa chọn những cán bộ có năng lực, tâm huyết giới thiệu làm tổ trưởng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ vay vốn. Tăng cường công tác kiểm tra theo quy chế phối hợp: Ban chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, thực hiện kiểm tra hoạt động của Ban chỉ đạo các xã, thị trấn theo văn bản số 109, ngày 21/02/2018. BCĐ chương trình phối hợp huyện Triệu Sơn năm 2018 đã kiểm tra được 11 Ban chỉ đạo các xã gồm: xã Tiến Nông, Triệu Thành, Thọ Dân, Thị Trấn, Thọ Phú, Minh Sơn, Khuyến Nông, Minh Dân, Hợp Thành, Tân Ninh, Thọ Cường và kiểm tra 34 tổ vay vốn, đối chiếu trực tiếp 195 thành viên, số tiền 11.750 triệu đồng; Chỉ đạo Ban chỉ đạo các xã và thị trấn xây dựng kế hoạch kiểm tra và thực hiện kiểm tra hoạt động của tổ vay vốn và kiểm tra sử dụng vốn vay của hội viên. Qua kiểm tra, BCĐ đã nắm bắt những khó khăn vướng mắc từ cơ sở, có biện pháp chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ vay vốn. Mục tiêu, giải pháp năm 2019 đề ra: Dư nợ tăng trưởng 2,5%, số tuyệt đối tăng 20 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 0,2%/tổng dư nợ.Số tổ vay vốn xếp loại A đạt 97% trở lên. Tổ vay vốn đạt 7 yêu cầu của phương án 03, đạt từ 30% trở lên. Sau khi được nghe báo cáo hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến phát biểu đều thống nhất cao với báo cáo, đồng thời làm rõ thêm một số tồn tại, hạn chế trong năm 2018, để năm 2019 hoạt động có hiệu quả hơn. Thay mặt cho lãnh đạo Ngân hàng Agribank Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Ngọc Thanh, Giám đốc, đã phát biểu ý kiến, trước hết đồng chí đã ghi nhận biểu dương những thành tích mà Ban chỉ đạo chương trình phối hợp số 01 huyện đã đạt được trong năm 2018, năm 2019 tiếp tục được phát huy, đồng thời đồng chí lưu ý nhấn mạnh đề nghị một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, đó là cần khắc phục những tồn tại của năm 2018, để năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cũng tại hội nghị này UBND huyện, đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 11 tập thể và 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thực hiện tổ vay vốn, theo thực hiện thỏa thuận liên ngành 01,02 năm 2018. Đồng chí Hồ Trường Sơn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện thỏa thuận liên ngành 01,02 huyện, bế mạc hội nghị.
received_384471072335243.jpeg

received_315876299069088.jpeg

received_547734835633689.jpeg

received_597238597440306.jpeg

received_2028046974170145.jpeg

received_2358527190837993.jpeg

Đình Duyến

UBND huyện- Ban chỉ đạo chương trình phối hợp số 01 tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành 01,02 năm 2018- Triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đăng lúc: 13/03/2019 16:41:57 (GMT+7)

Ngày 13/3/2019, UBND huyện- Ban chỉ đạo chương trình phối hợp số 01 đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành 01,02 năm 2018- Triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Về dự hội nghị có đồng chí Trịnh Ngọc Thanh, Giám đốc Ngân hàng Agribank Thanh Hóa, đồng chí Hồ Trường Sơn,Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện thỏa thuận liên ngành 01,02 huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các đồng chí trưởng, phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí trong ban Giám đốc Ngân hàng Agribank Triệu Sơn, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo. Đồng chí Hồ Trường Sơn, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thọ Phong, Giám đốc Ngân hàng Agribank Triệu Sơn, báo cáo kết quả thực hiện thỏa thuận liên ngành 01,02 năm 2018- Triển khai nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo nêu rõ, trong năm 2018, ba đơn vị: Ngân hàng nông nghiệp, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các nội dung và hình thức phong phú, tập trung các nội dung: tuyên truyền nội dung theo thỏa thuận liên ngành số 01, 02; chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; cơ chế cho vay mới theo thông tư 39 và luật dân sự năm 2015; điều kiện thủ tục hồ sơ vay vốn... đến các cấp hội và nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Kiện toàn BCĐ công tác phối hợp từ huyện đến xã; tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện củng cố và phát triển tổ vay vốn theo phương án 03; thực hiện rà soát lựa chọn những cán bộ có năng lực, tâm huyết giới thiệu làm tổ trưởng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ vay vốn. Tăng cường công tác kiểm tra theo quy chế phối hợp: Ban chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, thực hiện kiểm tra hoạt động của Ban chỉ đạo các xã, thị trấn theo văn bản số 109, ngày 21/02/2018. BCĐ chương trình phối hợp huyện Triệu Sơn năm 2018 đã kiểm tra được 11 Ban chỉ đạo các xã gồm: xã Tiến Nông, Triệu Thành, Thọ Dân, Thị Trấn, Thọ Phú, Minh Sơn, Khuyến Nông, Minh Dân, Hợp Thành, Tân Ninh, Thọ Cường và kiểm tra 34 tổ vay vốn, đối chiếu trực tiếp 195 thành viên, số tiền 11.750 triệu đồng; Chỉ đạo Ban chỉ đạo các xã và thị trấn xây dựng kế hoạch kiểm tra và thực hiện kiểm tra hoạt động của tổ vay vốn và kiểm tra sử dụng vốn vay của hội viên. Qua kiểm tra, BCĐ đã nắm bắt những khó khăn vướng mắc từ cơ sở, có biện pháp chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ vay vốn. Mục tiêu, giải pháp năm 2019 đề ra: Dư nợ tăng trưởng 2,5%, số tuyệt đối tăng 20 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 0,2%/tổng dư nợ.Số tổ vay vốn xếp loại A đạt 97% trở lên. Tổ vay vốn đạt 7 yêu cầu của phương án 03, đạt từ 30% trở lên. Sau khi được nghe báo cáo hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến phát biểu đều thống nhất cao với báo cáo, đồng thời làm rõ thêm một số tồn tại, hạn chế trong năm 2018, để năm 2019 hoạt động có hiệu quả hơn. Thay mặt cho lãnh đạo Ngân hàng Agribank Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Ngọc Thanh, Giám đốc, đã phát biểu ý kiến, trước hết đồng chí đã ghi nhận biểu dương những thành tích mà Ban chỉ đạo chương trình phối hợp số 01 huyện đã đạt được trong năm 2018, năm 2019 tiếp tục được phát huy, đồng thời đồng chí lưu ý nhấn mạnh đề nghị một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, đó là cần khắc phục những tồn tại của năm 2018, để năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cũng tại hội nghị này UBND huyện, đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 11 tập thể và 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thực hiện tổ vay vốn, theo thực hiện thỏa thuận liên ngành 01,02 năm 2018. Đồng chí Hồ Trường Sơn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện thỏa thuận liên ngành 01,02 huyện, bế mạc hội nghị.
received_384471072335243.jpeg

received_315876299069088.jpeg

received_547734835633689.jpeg

received_597238597440306.jpeg

received_2028046974170145.jpeg

received_2358527190837993.jpeg

Đình Duyến
Dự báo thời tiết Thanh Hóa