Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
912
Hôm qua:
947
Tuần này:
912
Tháng này:
30868
Tất cả:
1104184

Tiến độ thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Ngày 13/09/2018 15:52:35

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Ngày 28/8/2018, Ban tổ chức Huyện ủy đã ban hành Công văn số 185 về việc kiện toàn chi bộ đảng, đoàn thể theo thôn, phố sau sáp nhập. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 2087 về triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Phòng tài chính Kế hoạch huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn thống kê, kiểm kê, đánh giá hiện trạng tài sản, cơ sở vật chất và tài chính thôn, tổ dân phố phục vụ công tác sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Theo thống kê tiến độ thực hiện, đến ngày 11/9/2018 toàn huyện đã có 33/33 xã thị trấn thực hiện việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố đã tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó đối với việc thực hiện kiện toàn về nhân sự có 28 xã đã ra Quyết định giải thể, sáp nhập Chi bộ, Quyết định Bí thư Chi bộ; có 27 xã đã ra Quyết định chỉ định trưởng thôn lâm thời; có 10/33 xã đã ra quyết định kiện toàn Công an viên, nhân viên y tế thôn, tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự. Riêng chức danh Thôn đội trưởng, 10 xã đã làm tờ trình gửi ban chỉ huy Quân sự huyện ra Quyết định. Đối với công tác thực hiện thống kê, kiểm kê tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu, có 23 xã đã thực hiện xong việc thống kê, kiểm kê tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu. Có 7 xã đang thực hiện thống kê, kiểm kê tài chính, tài sản, cơ sở vật chất , hồ sơ tài liệu, còn 3 xã chưa triển khai thực hiện việc thống kê, kiểm kê tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu. Đối với việc đổi tên thôn, tổ dân phố có 10/12 xã đã thực hiện việc đổi tên Chi bộ, Ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn thanh niên. Đến ngày 11/9/2018 có xã Thọ Cường đã hoàn thành xong việc tổ chức lễ công bố Quyết định sáp nhập thôn trên địa bàn.
Thực hiện Kế hoạch về công tác đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố huyện đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thiện các bước theo quy trình để tổ chức lễ công bố và ổn định các hoạt động của thôn sau sáp nhập, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

received_246422332881976.jpeg


received_484277372050253.jpeg

received_363743334165518.jpeg

Một số hình ảnh trong lễ công bố sáp nhập phố của Thị Trấn Triệu Sơn.


Tin: Thùy Dung
ảnh: Nguyễn Hoa- CBVH Thị Trấn.

Tiến độ thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Đăng lúc: 13/09/2018 15:52:35 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Ngày 28/8/2018, Ban tổ chức Huyện ủy đã ban hành Công văn số 185 về việc kiện toàn chi bộ đảng, đoàn thể theo thôn, phố sau sáp nhập. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 2087 về triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Phòng tài chính Kế hoạch huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn thống kê, kiểm kê, đánh giá hiện trạng tài sản, cơ sở vật chất và tài chính thôn, tổ dân phố phục vụ công tác sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Theo thống kê tiến độ thực hiện, đến ngày 11/9/2018 toàn huyện đã có 33/33 xã thị trấn thực hiện việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố đã tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó đối với việc thực hiện kiện toàn về nhân sự có 28 xã đã ra Quyết định giải thể, sáp nhập Chi bộ, Quyết định Bí thư Chi bộ; có 27 xã đã ra Quyết định chỉ định trưởng thôn lâm thời; có 10/33 xã đã ra quyết định kiện toàn Công an viên, nhân viên y tế thôn, tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự. Riêng chức danh Thôn đội trưởng, 10 xã đã làm tờ trình gửi ban chỉ huy Quân sự huyện ra Quyết định. Đối với công tác thực hiện thống kê, kiểm kê tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu, có 23 xã đã thực hiện xong việc thống kê, kiểm kê tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu. Có 7 xã đang thực hiện thống kê, kiểm kê tài chính, tài sản, cơ sở vật chất , hồ sơ tài liệu, còn 3 xã chưa triển khai thực hiện việc thống kê, kiểm kê tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu. Đối với việc đổi tên thôn, tổ dân phố có 10/12 xã đã thực hiện việc đổi tên Chi bộ, Ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn thanh niên. Đến ngày 11/9/2018 có xã Thọ Cường đã hoàn thành xong việc tổ chức lễ công bố Quyết định sáp nhập thôn trên địa bàn.
Thực hiện Kế hoạch về công tác đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố huyện đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thiện các bước theo quy trình để tổ chức lễ công bố và ổn định các hoạt động của thôn sau sáp nhập, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

received_246422332881976.jpeg


received_484277372050253.jpeg

received_363743334165518.jpeg

Một số hình ảnh trong lễ công bố sáp nhập phố của Thị Trấn Triệu Sơn.


Tin: Thùy Dung
ảnh: Nguyễn Hoa- CBVH Thị Trấn.
Dự báo thời tiết Thanh Hóa