Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
908
Hôm qua:
1083
Tuần này:
908
Tháng này:
40603
Tất cả:
1157208

Tiến độ sản xuất vụ đông trên địa bàn huyện.

Ngày 04/10/2018 14:57:28

Vụ đông 2018-2019 toàn huyện phấn đấu gieo trồng đạt 3000 ha cây vụ đông các loại.

Cùng với công tác tập trung chỉ đạo nhân dân khẩn trương thu hoạch nhanh gọn các diện tích lúa vụ mùa đã chín, các xã thị trấn đã tập trung chỉ đạo nhân dân bắt tay ngay vào công tác giải phóng đất, và tiến hành gieo trồng ngay cây vụ đông để đảm bảo lịch thời vụ tốt nhất, nhất là đối với diện tích cây ngô, cây ớt. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của cấp trên, ở mỗi địa phương tùy tình hình thực tế các xã đã xây dựng và triển khai cơ chế hỗ trợ cụ thể nhằm khuyến khích người nông dân tích cực tham gia sản xuất vụ đông. Công tác tuyên truyền được tập trung chỉ đạo thực hiện, trong đó chú trọng phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên trong công tác sản xuất vụ đông. Đến ngày 2/10/2018 huyện đã tiến hành cung ứng được 15.750 kg giống ngô, nhân dân các địa phương đã tiến hành gieo trồng được 988 ha cây vụ đông các loại. Trong đó cây ngô đã gieo trồng được 553 ha, cây ớt đã gieo trồng được 74 ha, các loại cây rau mầu khác gieo trồng được 361 ha. Các địa phương có tiến độ sản xuất vụ đông tốt như xã: Khuyến Nông đã gieo trồng đến ngày 2/10 đươc 96 ha cây vụ đông các loại, xã Thái Hòa đã gieo trồng 51 ha, xã Thọ Vực đạt 84 ha, xã Thọ Phú đạt 74 ha, xã Thọ Ngọc đạt 75 ha....Hiện tại thời tiết đang rất thuận lợi cho công tác gieo trồng cây vụ đông trên địa bàn huyện, do đó các địa phương đang tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo, hoãn các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung cho công tác sản xuất vụ đông, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân phấn đấu gieo trồng đạt trên 3000 ha trong vụ đông 2018-2019.


IMG_1931.JPG

IMG_1538577092336_1538615070632.jpg

IMG_1538614022146_1538615045360.jpg

Một số hình ảnh gieo trồng cây vụ đông của các địa phương trên địa bàn huyện.

Thùy Dung

Tiến độ sản xuất vụ đông trên địa bàn huyện.

Đăng lúc: 04/10/2018 14:57:28 (GMT+7)

Vụ đông 2018-2019 toàn huyện phấn đấu gieo trồng đạt 3000 ha cây vụ đông các loại.

Cùng với công tác tập trung chỉ đạo nhân dân khẩn trương thu hoạch nhanh gọn các diện tích lúa vụ mùa đã chín, các xã thị trấn đã tập trung chỉ đạo nhân dân bắt tay ngay vào công tác giải phóng đất, và tiến hành gieo trồng ngay cây vụ đông để đảm bảo lịch thời vụ tốt nhất, nhất là đối với diện tích cây ngô, cây ớt. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của cấp trên, ở mỗi địa phương tùy tình hình thực tế các xã đã xây dựng và triển khai cơ chế hỗ trợ cụ thể nhằm khuyến khích người nông dân tích cực tham gia sản xuất vụ đông. Công tác tuyên truyền được tập trung chỉ đạo thực hiện, trong đó chú trọng phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên trong công tác sản xuất vụ đông. Đến ngày 2/10/2018 huyện đã tiến hành cung ứng được 15.750 kg giống ngô, nhân dân các địa phương đã tiến hành gieo trồng được 988 ha cây vụ đông các loại. Trong đó cây ngô đã gieo trồng được 553 ha, cây ớt đã gieo trồng được 74 ha, các loại cây rau mầu khác gieo trồng được 361 ha. Các địa phương có tiến độ sản xuất vụ đông tốt như xã: Khuyến Nông đã gieo trồng đến ngày 2/10 đươc 96 ha cây vụ đông các loại, xã Thái Hòa đã gieo trồng 51 ha, xã Thọ Vực đạt 84 ha, xã Thọ Phú đạt 74 ha, xã Thọ Ngọc đạt 75 ha....Hiện tại thời tiết đang rất thuận lợi cho công tác gieo trồng cây vụ đông trên địa bàn huyện, do đó các địa phương đang tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo, hoãn các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung cho công tác sản xuất vụ đông, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân phấn đấu gieo trồng đạt trên 3000 ha trong vụ đông 2018-2019.


IMG_1931.JPG

IMG_1538577092336_1538615070632.jpg

IMG_1538614022146_1538615045360.jpg

Một số hình ảnh gieo trồng cây vụ đông của các địa phương trên địa bàn huyện.

Thùy Dung
Dự báo thời tiết Thanh Hóa