Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
271
Hôm qua:
1399
Tuần này:
6817
Tháng này:
28919
Tất cả:
1010906

Tiến độ gieo cấy lúa vụ mùa 2018 trên địa bàn huyện.

Ngày 27/06/2018 15:23:44

Vụ mùa 2018 toàn huyện xây dựng kế hoạch gieo cấy lúa là 9600 ha, phấn đấu năng suất bình quân là 52,4 tạ/ha, sản lượng 50.304 tấn bao gồm các trà, trà mùa cực sớm 1.400 ha, mùa sớm 6.700 ha, trà mùa chính 1.500 ha.

Để thực hiện mục tiêu đề ra về năng suất và sản lượng các loại cây trồng, UBND các xã, thị trấn tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo sản xuất, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, bám sát cơ sở hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ cây trồng. Tổ chức cung ứng tập trung vật tư nông nghiệp cho nhân dân, tạo điều kiện cho người sản xuất được sử dụng vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp. Khuyến khích các doanh nghiệp, các HTX và hộ tư nhân đầu tư thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất. Tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật gieo trồng cho nhân dân, xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất... Đối với việc bố trí cơ cấu thời vụ, giống cây trồng, diện tích cây lúa phấn đấu đạt trên 80% tổng diện tích là mùa sớm và cực sớm để né tránh mưa bão, sâu bệnh cuối vụ, đảm bảo cho lúa trỗ, chín an toàn đồng thời tạo quỹ đất để trồng vụ đông.
Các địa phương đã tập trung chỉ đạo bà con nhân dân sau khi thu hoạch lúa vụ chiêm xuân, tổ chức ngay công tác giải phóng đất, làm mạ và tiến hành gieo cấy các trà theo lịch quy định. Đến ngày 26/6/2018 theo tổng hợp nhanh của phòng NN và PTNT huyện, toàn huyện đã gieo cấy đạt trên 50% diện tích vụ mùa, trong đó có trên 15% diện tích đã gieo cấy nhân dân gieo cấy bằng máy. Các xã có tiến độ gieo cấy đạt từ 70-90% diện tích là: Xã Đồng Thắng, Xuân Thọ, Thọ Phú, Đồng Lợi, Khuyến Nông, Xuân Lộc, Xuân Thịnh, Thọ Vực, Thọ Cường, Thọ Ngọc. Với mục đích thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra trong sản xuất vụ mùa 2018, các địa phương đang tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện gieo cấy hết diện tích đảm bảo trong khung thời vụ cho phép, thực hiện sử dụng tiết kiệm có hiệu quả các nguồn nước phục vụ công tác gieo trồng và chăm sóc lúa.

CIMG0131.JPG

CIMG0133.JPG

CIMG0129.JPG

CIMG0127.JPG

Bà con nông dân xã Minh Dân, nhổ mạ và gieo cấy lúa vụ mùa 2018.

Thùy Dung

Tiến độ gieo cấy lúa vụ mùa 2018 trên địa bàn huyện.

Đăng lúc: 27/06/2018 15:23:44 (GMT+7)

Vụ mùa 2018 toàn huyện xây dựng kế hoạch gieo cấy lúa là 9600 ha, phấn đấu năng suất bình quân là 52,4 tạ/ha, sản lượng 50.304 tấn bao gồm các trà, trà mùa cực sớm 1.400 ha, mùa sớm 6.700 ha, trà mùa chính 1.500 ha.

Để thực hiện mục tiêu đề ra về năng suất và sản lượng các loại cây trồng, UBND các xã, thị trấn tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo sản xuất, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, bám sát cơ sở hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ cây trồng. Tổ chức cung ứng tập trung vật tư nông nghiệp cho nhân dân, tạo điều kiện cho người sản xuất được sử dụng vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp. Khuyến khích các doanh nghiệp, các HTX và hộ tư nhân đầu tư thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất. Tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật gieo trồng cho nhân dân, xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất... Đối với việc bố trí cơ cấu thời vụ, giống cây trồng, diện tích cây lúa phấn đấu đạt trên 80% tổng diện tích là mùa sớm và cực sớm để né tránh mưa bão, sâu bệnh cuối vụ, đảm bảo cho lúa trỗ, chín an toàn đồng thời tạo quỹ đất để trồng vụ đông.
Các địa phương đã tập trung chỉ đạo bà con nhân dân sau khi thu hoạch lúa vụ chiêm xuân, tổ chức ngay công tác giải phóng đất, làm mạ và tiến hành gieo cấy các trà theo lịch quy định. Đến ngày 26/6/2018 theo tổng hợp nhanh của phòng NN và PTNT huyện, toàn huyện đã gieo cấy đạt trên 50% diện tích vụ mùa, trong đó có trên 15% diện tích đã gieo cấy nhân dân gieo cấy bằng máy. Các xã có tiến độ gieo cấy đạt từ 70-90% diện tích là: Xã Đồng Thắng, Xuân Thọ, Thọ Phú, Đồng Lợi, Khuyến Nông, Xuân Lộc, Xuân Thịnh, Thọ Vực, Thọ Cường, Thọ Ngọc. Với mục đích thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra trong sản xuất vụ mùa 2018, các địa phương đang tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện gieo cấy hết diện tích đảm bảo trong khung thời vụ cho phép, thực hiện sử dụng tiết kiệm có hiệu quả các nguồn nước phục vụ công tác gieo trồng và chăm sóc lúa.

CIMG0131.JPG

CIMG0133.JPG

CIMG0129.JPG

CIMG0127.JPG

Bà con nông dân xã Minh Dân, nhổ mạ và gieo cấy lúa vụ mùa 2018.

Thùy Dung
Dự báo thời tiết Thanh Hóa