Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
235
Hôm qua:
1399
Tuần này:
6781
Tháng này:
28883
Tất cả:
1010870

Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác kết hợp với nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả cao trên địa bàn huyện.

Ngày 14/05/2018 15:42:03

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-TU cuả BCH Đảng bộ tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh phát triển bền vững. UBND huyện đã ban hành phương án số 1728 về việc chuyển đổi đất trồng lúa năng suất, hiệu quả thấp sang các loại cây trồng khác kết hợp với nuôi trồng thủy sản để có hiệu quả kinh tế cao hơn trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020. Theo phương án đến năm 2020 toàn huyện chuyển đổi 2.500 ha đất trồng lúa gồm 1.703 ha khó tưới, 979 ha ngập úng sang trồng các loại cây trồng khác và kết hợp sản xuất lúa với nuôi trồng thủy sản.

Kết quả trong 2 năm thực hiện là năm 2016 và 2017 toàn huyện đã chuyển đổi được 781,45 ha đất lúa đạt 103,8% kế hoạch đề ra. Bao gồm đã chuyển đổi và trồng được 124,9 ha ngô, cây thức ăn gia súc là 11,5 ha, rau mầu là 62,6 ha, cây dược liệu là 58,4 ha, lạc 2 ha, cây cảnh 79,4 ha, cây mía 38,5 ha, ớt là 99,6 ha, cây ăn quả 40,6 ha, cây khác là 25,2 ha, trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản là 237,9 ha. Qua công tác chuyển đổi đã có nhiều mô hình phát huy hiệu quả đem lại thu nhập cao như: Mô hình trồng ớt xuất khẩu tại xã Khuyến Nông, Tiến Nông, Thọ Phú, Vân Sơn... doanh thu đạt 160-340 triệu/ ha/ năm, trừ chi phí lợi nhuận đạt khoảng 100-260 triệu/ha/năm cao gấp 5-10 lần so với trồng lúa. Mô hình trồng rau mầu tại các xã: Tiến Nông, Khuyến Nông, Nông Trường, Thọ Tân, Hợp Tiến hiệu quả cao gấp 3-5 lần so với trồng lúa. Mô hình trồng cây dược liệu tại xã Thái Hòa, Khuyến Nông, trồng hoa và cây cảnh tại xã Hợp Lý, Thọ Tân, hiệu quả cao gấp 10-15 lần so với trồng lúa. Năm 2018 toàn huyện xây dựng mục tiêu chuyển đổi 498 ha lúa năng xuất thấp sang trồng cây khác và nuôi trồng thủy sản. Cụ thể trồng ngô là 121 ha, ớt xuất khẩu là 28 ha, rau các loại là 67 ha, trồng cỏ chăn nuôi là 28 ha, hoa và cây cảnh là 16 ha, cây ăn quả và cây dược liệu là 21 ha, cây mía là 36 ha, trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản là 152 ha, cây khác là 30 ha. Để thực hiện mục tiêu trên, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu cụ thể đến từng đơn vị xã, thị trấn. Đồng thời huyện đã xây dựng các giải pháp tập trung chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Cấp ủy chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở xác định nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực NN năm 2018 là tiếp tục chuyển đổi đất lúa để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, lấy kết quả thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, người đứng đầu đơn vị; mỗi xã ít nhất có 1 mô hình chuyển đổi với quy mô từ 3 ha trở lên. Trên cơ sở quy hoạch NTM, quy hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện tốt nhất cho cá nhân, doanh nghiệp chuyển đổi đất lúa sang trồng cây trồng khác kết hợp với chăn nuôi thủy sản có hiệu quả kinh tế cao. Các xã thị trấn chỉ đạo cho HTXDV NN trên địa bàn tích cực thực hiện liên kết doanh nghiệp thực hiện sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn và bao tiêu sản phẩm cho nông dân như: ớt xuất khẩu, ngô dầy, mía, rau an toàn.... Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhận thức trong cán bộ và nhân dân về các chủ trương, chính sách của các cấp, các ngành trong công tác chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả. Tuyên truyền để người dân tiếp tục đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật và các giải pháp khác thực hiện mục tiêu nâng cao giá trị/ ha canh tác nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ sản xuất đến bảo quản chế biến vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế chính sách đã ban hành trong công tác chuyển đổi đất lúa trên địa bàn huyện. Ưu tiên thu hút và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và sản xuất các sản phẩm có lợi thế trên thị trường tiêu thụ như: trồng hoa, cây cảnh, trồng rau an toàn, lúa chất lượng cao, mía, ngô, thức ăn gia súc... đặc biệt quan tâm ưu đãi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết với nông dân từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó huyện cũng đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả trên địa bàn đúng quy định , xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy định khác. Thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra trong công tác chuyển đổi năm 2018, các địa phương trên địa bàn huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện, kết quả đến tháng 4/2018 toàn huyện đã chuyển đổi được 217,9 ha đạt 43,7% kế hoạch. Trong đó diện tích đã chuyển đổi và trồng cây ngô là 16,4 ha; mía là 4,7 ha; ớt xuất khẩu là 26,1 ha; cây ăn quả là 21,7 ha; cây thức ăn gia súc là 1,97 ha; cây cảnh là 71,2 ha; cây rau mầu là 8,2 ha, cây khác là 16,4 ha, trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản là 51 ha. Từ nay đến cuối năm Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác, ưu tiên tập trung chuyển sang trồng cây Mía, ngô, cây ăn quả, cây cảnh, thực hiện đạt mục tiêu đạt 498 ha trong năm 2018.
Chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác kết hợp với nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà toàn ngành nông huyện huyện nhà đang tập trung thực hiện. Từ việc chuyển đổi không chỉ là đem lại hiệu quả thu nhập cao cho người nông dân mà qua đó còn chuyển dần việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn sang nền sản xuất hàng hóa có quy mô lớn, thực hiện mục tiêu CNH- HĐH nông nghiệp nông thôn.

20180315_154243.jpg
Mô hình trồng cây Thanh Long tại xã Thọ Tân
CIMG7714.JPG
Mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây quất cảnh tại xã Hợp Lý.
CIMG7419.JPG

Mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu Cà gai leo của Anh Út tại xã Thái Hòa và Khuyến Nông.
Bài:Thùy Dung
Ảnh: Phương Thúy - Thùy Dung

Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác kết hợp với nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả cao trên địa bàn huyện.

Đăng lúc: 14/05/2018 15:42:03 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-TU cuả BCH Đảng bộ tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh phát triển bền vững. UBND huyện đã ban hành phương án số 1728 về việc chuyển đổi đất trồng lúa năng suất, hiệu quả thấp sang các loại cây trồng khác kết hợp với nuôi trồng thủy sản để có hiệu quả kinh tế cao hơn trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020. Theo phương án đến năm 2020 toàn huyện chuyển đổi 2.500 ha đất trồng lúa gồm 1.703 ha khó tưới, 979 ha ngập úng sang trồng các loại cây trồng khác và kết hợp sản xuất lúa với nuôi trồng thủy sản.

Kết quả trong 2 năm thực hiện là năm 2016 và 2017 toàn huyện đã chuyển đổi được 781,45 ha đất lúa đạt 103,8% kế hoạch đề ra. Bao gồm đã chuyển đổi và trồng được 124,9 ha ngô, cây thức ăn gia súc là 11,5 ha, rau mầu là 62,6 ha, cây dược liệu là 58,4 ha, lạc 2 ha, cây cảnh 79,4 ha, cây mía 38,5 ha, ớt là 99,6 ha, cây ăn quả 40,6 ha, cây khác là 25,2 ha, trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản là 237,9 ha. Qua công tác chuyển đổi đã có nhiều mô hình phát huy hiệu quả đem lại thu nhập cao như: Mô hình trồng ớt xuất khẩu tại xã Khuyến Nông, Tiến Nông, Thọ Phú, Vân Sơn... doanh thu đạt 160-340 triệu/ ha/ năm, trừ chi phí lợi nhuận đạt khoảng 100-260 triệu/ha/năm cao gấp 5-10 lần so với trồng lúa. Mô hình trồng rau mầu tại các xã: Tiến Nông, Khuyến Nông, Nông Trường, Thọ Tân, Hợp Tiến hiệu quả cao gấp 3-5 lần so với trồng lúa. Mô hình trồng cây dược liệu tại xã Thái Hòa, Khuyến Nông, trồng hoa và cây cảnh tại xã Hợp Lý, Thọ Tân, hiệu quả cao gấp 10-15 lần so với trồng lúa. Năm 2018 toàn huyện xây dựng mục tiêu chuyển đổi 498 ha lúa năng xuất thấp sang trồng cây khác và nuôi trồng thủy sản. Cụ thể trồng ngô là 121 ha, ớt xuất khẩu là 28 ha, rau các loại là 67 ha, trồng cỏ chăn nuôi là 28 ha, hoa và cây cảnh là 16 ha, cây ăn quả và cây dược liệu là 21 ha, cây mía là 36 ha, trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản là 152 ha, cây khác là 30 ha. Để thực hiện mục tiêu trên, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu cụ thể đến từng đơn vị xã, thị trấn. Đồng thời huyện đã xây dựng các giải pháp tập trung chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Cấp ủy chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở xác định nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực NN năm 2018 là tiếp tục chuyển đổi đất lúa để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, lấy kết quả thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, người đứng đầu đơn vị; mỗi xã ít nhất có 1 mô hình chuyển đổi với quy mô từ 3 ha trở lên. Trên cơ sở quy hoạch NTM, quy hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện tốt nhất cho cá nhân, doanh nghiệp chuyển đổi đất lúa sang trồng cây trồng khác kết hợp với chăn nuôi thủy sản có hiệu quả kinh tế cao. Các xã thị trấn chỉ đạo cho HTXDV NN trên địa bàn tích cực thực hiện liên kết doanh nghiệp thực hiện sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn và bao tiêu sản phẩm cho nông dân như: ớt xuất khẩu, ngô dầy, mía, rau an toàn.... Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhận thức trong cán bộ và nhân dân về các chủ trương, chính sách của các cấp, các ngành trong công tác chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả. Tuyên truyền để người dân tiếp tục đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật và các giải pháp khác thực hiện mục tiêu nâng cao giá trị/ ha canh tác nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ sản xuất đến bảo quản chế biến vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế chính sách đã ban hành trong công tác chuyển đổi đất lúa trên địa bàn huyện. Ưu tiên thu hút và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và sản xuất các sản phẩm có lợi thế trên thị trường tiêu thụ như: trồng hoa, cây cảnh, trồng rau an toàn, lúa chất lượng cao, mía, ngô, thức ăn gia súc... đặc biệt quan tâm ưu đãi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết với nông dân từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó huyện cũng đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả trên địa bàn đúng quy định , xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy định khác. Thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra trong công tác chuyển đổi năm 2018, các địa phương trên địa bàn huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện, kết quả đến tháng 4/2018 toàn huyện đã chuyển đổi được 217,9 ha đạt 43,7% kế hoạch. Trong đó diện tích đã chuyển đổi và trồng cây ngô là 16,4 ha; mía là 4,7 ha; ớt xuất khẩu là 26,1 ha; cây ăn quả là 21,7 ha; cây thức ăn gia súc là 1,97 ha; cây cảnh là 71,2 ha; cây rau mầu là 8,2 ha, cây khác là 16,4 ha, trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản là 51 ha. Từ nay đến cuối năm Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác, ưu tiên tập trung chuyển sang trồng cây Mía, ngô, cây ăn quả, cây cảnh, thực hiện đạt mục tiêu đạt 498 ha trong năm 2018.
Chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác kết hợp với nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà toàn ngành nông huyện huyện nhà đang tập trung thực hiện. Từ việc chuyển đổi không chỉ là đem lại hiệu quả thu nhập cao cho người nông dân mà qua đó còn chuyển dần việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn sang nền sản xuất hàng hóa có quy mô lớn, thực hiện mục tiêu CNH- HĐH nông nghiệp nông thôn.

20180315_154243.jpg
Mô hình trồng cây Thanh Long tại xã Thọ Tân
CIMG7714.JPG
Mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây quất cảnh tại xã Hợp Lý.
CIMG7419.JPG

Mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu Cà gai leo của Anh Út tại xã Thái Hòa và Khuyến Nông.
Bài:Thùy Dung
Ảnh: Phương Thúy - Thùy Dung

Dự báo thời tiết Thanh Hóa