Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1368
Hôm qua:
1669
Tuần này:
7019
Tháng này:
19913
Tất cả:
967827

MTTQ huyện phối hợp với Ban phong trào MTTQ Tỉnh tố chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018

Ngày 11/05/2018 13:57:12

Ngày 10/5/2018, được sự thống thống nhất của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với Ban phong trào, Ủy ban MTTQ Tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018 cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận trong toàn huyện. Tham dự hội nghị có đ/c Hà Văn Thủy, Phó chủ tịch UBMTTQ Tỉnh, cùng các thành viên trong đoàn; đại diện lãnh đạo Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản Thanh Hóa. Đ/C Lê Kim Chất, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đ/c Lê Thị Luyện, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; các đ/c trong Ban thường vụ huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND, MTTQ, đại diện ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyện; các đ/c là chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn cùng 156 đ/c là Trưởng ban công tác mặt trận các thôn, xóm trên địa bàn toàn huyện.

Đ/C Hà Hữu Khang, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu được nghe truyền đạt 2 chuyên đề; Chuyên đề 1 về vai trò của MTTQ trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay do đ/c Hà Văn Thủy, Phó chủ tịch UBMTTQ Tỉnh truyền đạt. Chuyên đề 2 những kiến thức chung về an toàn thực phẩm do đại diện Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Thanh Hóa truyền đạt. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ MTTQ và đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và các văn bản có liên quan đến lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm với mục tiêu vì sức khỏe của cộng đồng để người dân hiểu biết, hợp tác, từ đó có các hành động cụ thể, hiệu quả tự bảo vệ mình và nói không với thực phẩm không an toàn sẽ mang lại hiệu quả thiết thực. Vận động toàn xã hội nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp thực phẩm và cộng đồng dân cư; tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở hình thành nếp sống văn hóa: Nông dân là người đi đầu trong sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn, mọi người dân tiêu dùng thực phẩm phải an toàn, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nâng cao uy tín của Tỉnh trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh và chủ động tố giác các hành vi, vi phạm an toàn thực phẩm; tăng cường sự phối hợp giám sát về an toàn thực phẩm giữa Mặt trận với các ngành chức năng và các tổ chức thành viên các cấp. Tiếp tục lồng ghép nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xem đây là tiêu chí bình xét, công nhận gia đình, thôn, xóm văn hóa. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và các ngành cần phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn. Sau hội nghị Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện tích cực tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đến tận địa bàn khu dân cư về mục đích, ý nghĩa, lợi ích từ việc sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng; chú trọng tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt văn hoá tại thôn, xóm; tuyên truyền qua thông tin đại chúng…để vận động hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm, tham gia đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.
MT 1.jpg

MT 3.jpg

MT 5.jpg

MT 6.jpg
Một số hình ảnh tại hội nghị.
Văn Hùng


MTTQ huyện phối hợp với Ban phong trào MTTQ Tỉnh tố chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018

Đăng lúc: 11/05/2018 13:57:12 (GMT+7)

Ngày 10/5/2018, được sự thống thống nhất của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với Ban phong trào, Ủy ban MTTQ Tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018 cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận trong toàn huyện. Tham dự hội nghị có đ/c Hà Văn Thủy, Phó chủ tịch UBMTTQ Tỉnh, cùng các thành viên trong đoàn; đại diện lãnh đạo Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản Thanh Hóa. Đ/C Lê Kim Chất, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đ/c Lê Thị Luyện, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; các đ/c trong Ban thường vụ huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND, MTTQ, đại diện ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyện; các đ/c là chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn cùng 156 đ/c là Trưởng ban công tác mặt trận các thôn, xóm trên địa bàn toàn huyện.

Đ/C Hà Hữu Khang, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu được nghe truyền đạt 2 chuyên đề; Chuyên đề 1 về vai trò của MTTQ trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay do đ/c Hà Văn Thủy, Phó chủ tịch UBMTTQ Tỉnh truyền đạt. Chuyên đề 2 những kiến thức chung về an toàn thực phẩm do đại diện Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Thanh Hóa truyền đạt. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ MTTQ và đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và các văn bản có liên quan đến lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm với mục tiêu vì sức khỏe của cộng đồng để người dân hiểu biết, hợp tác, từ đó có các hành động cụ thể, hiệu quả tự bảo vệ mình và nói không với thực phẩm không an toàn sẽ mang lại hiệu quả thiết thực. Vận động toàn xã hội nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp thực phẩm và cộng đồng dân cư; tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở hình thành nếp sống văn hóa: Nông dân là người đi đầu trong sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn, mọi người dân tiêu dùng thực phẩm phải an toàn, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nâng cao uy tín của Tỉnh trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh và chủ động tố giác các hành vi, vi phạm an toàn thực phẩm; tăng cường sự phối hợp giám sát về an toàn thực phẩm giữa Mặt trận với các ngành chức năng và các tổ chức thành viên các cấp. Tiếp tục lồng ghép nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xem đây là tiêu chí bình xét, công nhận gia đình, thôn, xóm văn hóa. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và các ngành cần phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn. Sau hội nghị Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện tích cực tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đến tận địa bàn khu dân cư về mục đích, ý nghĩa, lợi ích từ việc sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng; chú trọng tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt văn hoá tại thôn, xóm; tuyên truyền qua thông tin đại chúng…để vận động hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm, tham gia đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.
MT 1.jpg

MT 3.jpg

MT 5.jpg

MT 6.jpg
Một số hình ảnh tại hội nghị.
Văn Hùng


Dự báo thời tiết Thanh Hóa