Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
795
Hôm qua:
1119
Tuần này:
13014
Tháng này:
39589
Tất cả:
1383491

Kỳ họp thứ 9( kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XVII.

Ngày 03/04/2019 14:40:15

Ngày 3/4/2019, Tại hội trường cơ quan Huyện ủy, HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp thứ 9( kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XVII để thông qua tờ trình của UBND huyện về việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Triệu Sơn. Về dự hội nghị có đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Thường trực HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện, đại diện các phòng ban liên quan.

Đồng chí Lê Thị Luyện, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện trình bầy Tờ trình số 560/TTr-UBND của UBND huyện về việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Triệu Sơn. Nội dung xin sửa đổi, điều chỉnh bao gồm: Sửa đổi tên dự án từ “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ điều chỉnh quy hoạch huyện Triệu Sơn” thành “ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Triệu Sơn”. Điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020. Đối với đất nông nghiệp: Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND khóa XVII kỳ họp thứ 7 thông qua với diện tích 18.123,63 ha, chiếm tỷ lệ 62,49% tổng diện tích tự nhiên. Diện tích xin điều chỉnh 18.062,74 ha, chiếm tỷ lệ 62,28% tổng diện tích tự nhiên. Đất Phi nông nghiệp: Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện khóa XVII kỳ họp thứ 7 thông qua với diện tích 10.739,89 ha chiếm tỷ lệ 37,03% tổng diện tích tự nhiên. Diện tích xin điều chỉnh 10.800,97 ha, chiếm tỷ lệ 37,24% tổng diện tích đất tự nhiên. Lý do xin sửa đổi, bổ sung: Đối với lý do sửa đổi tên dự án: tại thông báo số 988/TB-HĐTĐ ngày 13/12/2018 của Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa thống nhất không phải lập Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ điều chỉnh ( năm 2016) vì đã lập và được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 966-QĐ/UBND ngày 18/3/2016. Lý do điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất do cập nhật một số công trình dự án trọng điểm về giao thông và các dự án phát triển kinh tế sau khi Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện được ban hành như: Dự án mở rộng đường cảng hàng không đi khu kinh tế Nghi Sơn từ Km0 đến Km23; Dự án mở rộng đường vành đai từ Thành Phố Thanh Hóa nối đường Cảng Hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn; đường giao thông nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47 đi qua địa bàn các xã Minh Dân, Dân Quyền. Tại hội nghị đồng chí Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy- Trưởng Ban kinh tế- xã hội HĐND huyện đã thông qua báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kinh tế- xã hội về việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Triệu Sơn. Sau khi nghe các Báo cáo và Tờ trình các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình số 560/TTr-UBND về việc sửa đổi bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của UBND huyện.
Đồng chí Lê Thị Luyện, PCT thường trực HĐND huyện đã điều hành phần thống nhất biểu quyết của các đại biểu và phát biểu bế mạc kỳ họp.CIMG2595.JPG

CIMG2603.JPG


CIMG2609.JPG

CIMG2600.JPG

CIMG2612.JPG

Thùy Dung


Kỳ họp thứ 9( kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XVII.

Đăng lúc: 03/04/2019 14:40:15 (GMT+7)

Ngày 3/4/2019, Tại hội trường cơ quan Huyện ủy, HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp thứ 9( kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XVII để thông qua tờ trình của UBND huyện về việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Triệu Sơn. Về dự hội nghị có đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Thường trực HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện, đại diện các phòng ban liên quan.

Đồng chí Lê Thị Luyện, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện trình bầy Tờ trình số 560/TTr-UBND của UBND huyện về việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Triệu Sơn. Nội dung xin sửa đổi, điều chỉnh bao gồm: Sửa đổi tên dự án từ “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ điều chỉnh quy hoạch huyện Triệu Sơn” thành “ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Triệu Sơn”. Điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020. Đối với đất nông nghiệp: Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND khóa XVII kỳ họp thứ 7 thông qua với diện tích 18.123,63 ha, chiếm tỷ lệ 62,49% tổng diện tích tự nhiên. Diện tích xin điều chỉnh 18.062,74 ha, chiếm tỷ lệ 62,28% tổng diện tích tự nhiên. Đất Phi nông nghiệp: Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện khóa XVII kỳ họp thứ 7 thông qua với diện tích 10.739,89 ha chiếm tỷ lệ 37,03% tổng diện tích tự nhiên. Diện tích xin điều chỉnh 10.800,97 ha, chiếm tỷ lệ 37,24% tổng diện tích đất tự nhiên. Lý do xin sửa đổi, bổ sung: Đối với lý do sửa đổi tên dự án: tại thông báo số 988/TB-HĐTĐ ngày 13/12/2018 của Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa thống nhất không phải lập Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ điều chỉnh ( năm 2016) vì đã lập và được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 966-QĐ/UBND ngày 18/3/2016. Lý do điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất do cập nhật một số công trình dự án trọng điểm về giao thông và các dự án phát triển kinh tế sau khi Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện được ban hành như: Dự án mở rộng đường cảng hàng không đi khu kinh tế Nghi Sơn từ Km0 đến Km23; Dự án mở rộng đường vành đai từ Thành Phố Thanh Hóa nối đường Cảng Hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn; đường giao thông nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47 đi qua địa bàn các xã Minh Dân, Dân Quyền. Tại hội nghị đồng chí Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy- Trưởng Ban kinh tế- xã hội HĐND huyện đã thông qua báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kinh tế- xã hội về việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Triệu Sơn. Sau khi nghe các Báo cáo và Tờ trình các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình số 560/TTr-UBND về việc sửa đổi bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của UBND huyện.
Đồng chí Lê Thị Luyện, PCT thường trực HĐND huyện đã điều hành phần thống nhất biểu quyết của các đại biểu và phát biểu bế mạc kỳ họp.CIMG2595.JPG

CIMG2603.JPG


CIMG2609.JPG

CIMG2600.JPG

CIMG2612.JPG

Thùy Dung


Dự báo thời tiết Thanh Hóa