Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
298
Hôm qua:
1420
Tuần này:
6960
Tháng này:
23394
Tất cả:
1231984

Kết quả tiêm phòng đợt 1/2019 cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn huyện

Ngày 15/03/2019 14:44:32

Theo kế hoạch của huyện đã đề ra từ ngày 01/3/2019, toàn huyện sẽ đồng loạt triển khai tiêm phòng vác xin đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm.

Theo tổng hợp của trạm thú y huyện tính đến ngày 14/3/2019 trên địa bàn toàn huyện đã có 30/36 xã, thị trấn đã tiêm phòng vác xin dại cho đàn chó được 20.090 liều trên kế hoạch 29.770 liều đạt tỷ lệ 67,5%, có 11 xã tiêm phòng đạt tỷ lệ 90% trở lên gồm: Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đồng Lợi, Khuyến Nông, Tân Ninh, An Nông, Thị Trấn, Thọ Phú, Thọ Cường, Thọ Sơn và Thọ Tiến. Còn 6 xã chưa tổ chức tiêm phòng cho đàn chó là: Tiến Nông, Vân Sơn, Dân Quyền, Xuân Lộc, Xuân Thịnh và Thọ Ngọc. Có 29/36 tiêm phòng vác xin dịch tả và vác xin tụ dấu cho đàn lợn, kết quả đã tiêm phòng vác xin dịch tả được 10.845 trên kế hoạch 22.700 liều đạt 47,8%; tiêm phòng vác xin tụ dấu được 10.875 liều đạt tỷ lệ 47,9%. Còn 7 xã chưa tiêm đó là: Tiến Nông, Nông Trường, Vân Sơn, Dân Quyền, Xuân Lộc, Xuân Thịnh và Thọ Ngọc. Có 9 xã tiêm phòng đạt tỷ lệ 70% trở lên gồm: Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đồng Lợi, Thị Trấn, Khuyến Nông, An Nông, Minh Châu, Thọ Vực, Thọ Sơn. Có 23/36 xã, Thị Trấn đã tiêm phòng vác xin lở mồm long móng cho đàn lợn được 2.300 liều trên kế hoạch 6.350 liều. Có 29/36 xã, thị trấn tiêm phòng vác xin tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò được 4.925 liều trên kế hoạch 9.775 liều đạt 50,4%. Tiêm phòng vác xin lở mồm long móng được 4.550 liều đạt 46,5%. Có 9 xã tiêm phòng đạt tỷ lệ 70% trở lên đó là: Đồng Tiến, Đồng Thắng, Khuyến Nông, An Nông, Thị Trấn, Thọ Tân, Thọ Cường, Thọ Sơn, Thọ Bình. Còn lại 7 xã chưa tổ chức tiêm phòng là: Tiến Nông, Nông Trường, Vân Sơn, Dân Quyền, Xuân Lộc, Xuân Thịnh và Thọ Ngọc. Có 26/36 xã, thị trấn tiêm phòng cho đàn gia cầm được 109.000 liều trên kế hoạch 226.500 liều đạt 48,1 %. Có 6 xã tiêm phòng vượt chỉ tiêu giao đó là: Đồng Lợi, Thái Hòa, Thị Trấn, Minh Sơn, Thọ Phú, Thọ Bình; còn 10 xã chưa tiêm phòng là: Nông Trường, Tiến Nông, Vân Sơn, Dân Quyền, Xuân Lộc, Xuân Thịnh, Thọ Thế, Thọ Ngọc, Hợp Lý và Hợp Tiến. Để phòng, trừ kịp thời các loại dịch bệnh xuất hiện, bảo vệ an toàn đàn gia súc, gia cầm Ban chỉ đạo tiêm phòng của huyện tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn tiêm phòng triệt để cho đàn gia súc, gia cầm, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những địa phương chưa triển khai tiêm phòng hoặc tiêm phòng đạt tỷ lệ thấp. Ngoài ra Ban chỉ đạo huyện cũng đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tập trung ngăn chặn và phòng chống hiệu quả bệnh dịch tả lợn Châu Phi, qua đó giúp bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi.

IMG_1551858224069_1551858330566.jpg

FullSizeRender (44).jpg

Một số hình ảnh tiêm phòng cho gia súc, gia cầm của xã Đồng Tiến, Thọ Bình.

Văn Hùng

Kết quả tiêm phòng đợt 1/2019 cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn huyện

Đăng lúc: 15/03/2019 14:44:32 (GMT+7)

Theo kế hoạch của huyện đã đề ra từ ngày 01/3/2019, toàn huyện sẽ đồng loạt triển khai tiêm phòng vác xin đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm.

Theo tổng hợp của trạm thú y huyện tính đến ngày 14/3/2019 trên địa bàn toàn huyện đã có 30/36 xã, thị trấn đã tiêm phòng vác xin dại cho đàn chó được 20.090 liều trên kế hoạch 29.770 liều đạt tỷ lệ 67,5%, có 11 xã tiêm phòng đạt tỷ lệ 90% trở lên gồm: Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đồng Lợi, Khuyến Nông, Tân Ninh, An Nông, Thị Trấn, Thọ Phú, Thọ Cường, Thọ Sơn và Thọ Tiến. Còn 6 xã chưa tổ chức tiêm phòng cho đàn chó là: Tiến Nông, Vân Sơn, Dân Quyền, Xuân Lộc, Xuân Thịnh và Thọ Ngọc. Có 29/36 tiêm phòng vác xin dịch tả và vác xin tụ dấu cho đàn lợn, kết quả đã tiêm phòng vác xin dịch tả được 10.845 trên kế hoạch 22.700 liều đạt 47,8%; tiêm phòng vác xin tụ dấu được 10.875 liều đạt tỷ lệ 47,9%. Còn 7 xã chưa tiêm đó là: Tiến Nông, Nông Trường, Vân Sơn, Dân Quyền, Xuân Lộc, Xuân Thịnh và Thọ Ngọc. Có 9 xã tiêm phòng đạt tỷ lệ 70% trở lên gồm: Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đồng Lợi, Thị Trấn, Khuyến Nông, An Nông, Minh Châu, Thọ Vực, Thọ Sơn. Có 23/36 xã, Thị Trấn đã tiêm phòng vác xin lở mồm long móng cho đàn lợn được 2.300 liều trên kế hoạch 6.350 liều. Có 29/36 xã, thị trấn tiêm phòng vác xin tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò được 4.925 liều trên kế hoạch 9.775 liều đạt 50,4%. Tiêm phòng vác xin lở mồm long móng được 4.550 liều đạt 46,5%. Có 9 xã tiêm phòng đạt tỷ lệ 70% trở lên đó là: Đồng Tiến, Đồng Thắng, Khuyến Nông, An Nông, Thị Trấn, Thọ Tân, Thọ Cường, Thọ Sơn, Thọ Bình. Còn lại 7 xã chưa tổ chức tiêm phòng là: Tiến Nông, Nông Trường, Vân Sơn, Dân Quyền, Xuân Lộc, Xuân Thịnh và Thọ Ngọc. Có 26/36 xã, thị trấn tiêm phòng cho đàn gia cầm được 109.000 liều trên kế hoạch 226.500 liều đạt 48,1 %. Có 6 xã tiêm phòng vượt chỉ tiêu giao đó là: Đồng Lợi, Thái Hòa, Thị Trấn, Minh Sơn, Thọ Phú, Thọ Bình; còn 10 xã chưa tiêm phòng là: Nông Trường, Tiến Nông, Vân Sơn, Dân Quyền, Xuân Lộc, Xuân Thịnh, Thọ Thế, Thọ Ngọc, Hợp Lý và Hợp Tiến. Để phòng, trừ kịp thời các loại dịch bệnh xuất hiện, bảo vệ an toàn đàn gia súc, gia cầm Ban chỉ đạo tiêm phòng của huyện tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn tiêm phòng triệt để cho đàn gia súc, gia cầm, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những địa phương chưa triển khai tiêm phòng hoặc tiêm phòng đạt tỷ lệ thấp. Ngoài ra Ban chỉ đạo huyện cũng đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tập trung ngăn chặn và phòng chống hiệu quả bệnh dịch tả lợn Châu Phi, qua đó giúp bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi.

IMG_1551858224069_1551858330566.jpg

FullSizeRender (44).jpg

Một số hình ảnh tiêm phòng cho gia súc, gia cầm của xã Đồng Tiến, Thọ Bình.

Văn Hùng
Dự báo thời tiết Thanh Hóa