Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
204
Hôm qua:
499
Tuần này:
204
Tháng này:
20677
Tất cả:
968591

Kết quả sản xuất công nghiệp – dịch vụ thương mại trên địa bàn huyện

Ngày 09/04/2018 15:59:52

Ba tháng đầu năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, điều hành của UBND huyện, sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì tốc độ tăng trưởng khá.

Giá trị sản xuất ước đạt 658,3 tỷ đồng tăng 15,8% so với cùng kỳ; bằng 14,9% kế hoạch, trong ba tháng đầu năm đã có thêm 11 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới bằng 12,2% kế hoạch, 2 doanh nghiệp xin tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh có thời hạn, đến nay lũy kế toàn huyện có 394 doanh nghiệp đăng ký thành lập, trong đó có 264 doanh nghiệp đang hoạt động, 130 doanh nghiệp dừng hoạt động. Các ngành dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá cả hàng hóa ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 354,9 tỷ đồng, bằng 19,2% kế hoạch, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát, phòng chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại được tăng cường; đã kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính 133 vụ với tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước là 256 triệu đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,352 triệu USD, bằng 22,3% kế hoạch, tăng 12,3% so với cùng kỳ; trong đó một số mặt hàng xuất khẩu chính ngạch tăng cao như: hàng may mặc tăng 14%; giầy dép 17,2%, gỗ xẻ các loại tăng 10,9%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1,703 triệu USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách đáp ứng nhu cầu sản xuất và đi lại của nhân dân; vận tải ước đạt 248 nghìn tấn hàng hóa và 253 nghìn lượt khách. Phát huy kết quả đạt được huyện tiếp tục tập trung đẩy mạnh sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn để phát huy tối đa năng lực sản xuất của các cơ sở công nghiệp hiện có. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp mở rộng quy mô sản xuất để tăng sản lượng, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện. Phấn đấu đưa giá trị công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt và vượt mức kế hoạch năm 2018 đề ra.
hung 1 (2).jpg

hung 3 (2).jpg

hung 5 (1).jpg
Văn Hùng

Kết quả sản xuất công nghiệp – dịch vụ thương mại trên địa bàn huyện

Đăng lúc: 09/04/2018 15:59:52 (GMT+7)

Ba tháng đầu năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, điều hành của UBND huyện, sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì tốc độ tăng trưởng khá.

Giá trị sản xuất ước đạt 658,3 tỷ đồng tăng 15,8% so với cùng kỳ; bằng 14,9% kế hoạch, trong ba tháng đầu năm đã có thêm 11 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới bằng 12,2% kế hoạch, 2 doanh nghiệp xin tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh có thời hạn, đến nay lũy kế toàn huyện có 394 doanh nghiệp đăng ký thành lập, trong đó có 264 doanh nghiệp đang hoạt động, 130 doanh nghiệp dừng hoạt động. Các ngành dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá cả hàng hóa ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 354,9 tỷ đồng, bằng 19,2% kế hoạch, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát, phòng chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại được tăng cường; đã kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính 133 vụ với tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước là 256 triệu đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,352 triệu USD, bằng 22,3% kế hoạch, tăng 12,3% so với cùng kỳ; trong đó một số mặt hàng xuất khẩu chính ngạch tăng cao như: hàng may mặc tăng 14%; giầy dép 17,2%, gỗ xẻ các loại tăng 10,9%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1,703 triệu USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách đáp ứng nhu cầu sản xuất và đi lại của nhân dân; vận tải ước đạt 248 nghìn tấn hàng hóa và 253 nghìn lượt khách. Phát huy kết quả đạt được huyện tiếp tục tập trung đẩy mạnh sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn để phát huy tối đa năng lực sản xuất của các cơ sở công nghiệp hiện có. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp mở rộng quy mô sản xuất để tăng sản lượng, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện. Phấn đấu đưa giá trị công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt và vượt mức kế hoạch năm 2018 đề ra.
hung 1 (2).jpg

hung 3 (2).jpg

hung 5 (1).jpg
Văn Hùng

Dự báo thời tiết Thanh Hóa