Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
366
Hôm qua:
499
Tuần này:
366
Tháng này:
20839
Tất cả:
968753

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các thôn, khối phố trên địa bàn huyện

Ngày 16/01/2018 16:54:39

Chiều ngày 12/1/2018, Tại phòng họp tầng 3 UBND huyện, đồng chí Trần Bình Quân – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện ủy - thường trực HĐND-UBND huyện, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việcthực hiện sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Tại cuộc họp, Phòng nội vụ huyện báo cáo về kết quả tiến độ sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo đến nay huyện Triệu Sơn đã tổ chức, triển khai, thực hiện một số công việc như: Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo việc sáp nhập thôn, tổ dân phố. Huyện ủy ban hành quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, thành lập tổ giúp việc thực hiện đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành kế hoạch về thực hiện đề án của UBND tỉnh và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Ngày 14.11.2017, Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn cho thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đến nay các xã, thị trấn đã thực hiện một số công việc như: 36/36 xã, thị trấn đã ban hành nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, đã xây dựng và triển khai kế hoạch về thực hiện đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố và đều đã báo cáo rà soát lần 3. Theo báo cáo rà soát lần 3 thì số thôn, phố hiện tại là 385 thô, phố, số thôn phố phải sáp nhập là 133 thôn, phố. Có 3 xã báo cáo tăng số thôn phải sáp nhập gồm các xã: Xã Minh Châu 1 thôn, Thọ Bình 2 thôn, Triệu Thành 1 thôn, tăng thêm 4 thôn phải sáp nhập so với lần 2, tăng thêm 12 thôn phải sáp nhập so với lần 1; xã Dân Lực điều chỉnh một phần thôn Xuân Tiên về thôn Thị Tứ và đổi tên thành thôn Xuân Tiên 2, các xã, thị trấn còn lại giữ nguyên như rà soát lần 1. Cũng theo báo cáo, đến nay số thôn dưới tiêu chí nhưng không thể sáp nhập là 15 thôn. Các xã, thị trấn đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến làm rõ mục tiêu, yêu cầu, chủ trương sát nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố để nhân dân thực hiện đề án sáp nhập với 365 cuộc bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, các cuộc họp thôn, tổ dân phố và trên hệ thống loa truyền thanh. Có 15 xã đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri, trong đó các xã Thọ Cường, Hợp Thắng đã trình HĐND họp ban hành nghị quyết sáp nhập thôn. Các xã Thọ Thế, An Nông, Thị Trấn, Hợp Tiến, Thọ Dân, Thọ Vực, Minh Dân, Đồng Thắng, Xuân Lộc đã thực hiện xong việc lấy ý kiến cử tri khu vực sáp nhập thôn với trên 50% cử tri đồng ý sáp nhập thôn và đang chờ HĐND xã họp ban hành Nghị Quyết sáp nhập thôn. Các xã, thị trấn đã tổ chức lấy ý kiến cử tri nhưng có thôn dưới 50% cử tri đồng ý sáp nhập thôn gồm: xã Triệu Thành ( thôn 3 – thôn 11), xã Khuyến Nông ( thôn 10, thôn 11). Các xã, thị trấn đang tổ chức lấy ý kiến cử tri là các xã Triệu Thành, Xuân Thịnh, Xuân Thọ, Khuyến Nông.Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào Báo cáo và các dự thảo văn bản, đồng thời, đề xuất kiến nghị những nhiệm vụ, phương án triển khai thực hiện trong thời gian tới, chủ động rà soát, khảo sát, đề xuất sắp xếp tổ chức lại các thôn, khối phố theo tiêu chí, phù hợp với điều kiện thực tế đưa vào nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đạt kết quả cao nhất.
IMG_0098.JPG
Lê Anh

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các thôn, khối phố trên địa bàn huyện

Đăng lúc: 16/01/2018 16:54:39 (GMT+7)

Chiều ngày 12/1/2018, Tại phòng họp tầng 3 UBND huyện, đồng chí Trần Bình Quân – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện ủy - thường trực HĐND-UBND huyện, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việcthực hiện sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Tại cuộc họp, Phòng nội vụ huyện báo cáo về kết quả tiến độ sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo đến nay huyện Triệu Sơn đã tổ chức, triển khai, thực hiện một số công việc như: Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo việc sáp nhập thôn, tổ dân phố. Huyện ủy ban hành quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, thành lập tổ giúp việc thực hiện đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành kế hoạch về thực hiện đề án của UBND tỉnh và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Ngày 14.11.2017, Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn cho thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đến nay các xã, thị trấn đã thực hiện một số công việc như: 36/36 xã, thị trấn đã ban hành nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, đã xây dựng và triển khai kế hoạch về thực hiện đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố và đều đã báo cáo rà soát lần 3. Theo báo cáo rà soát lần 3 thì số thôn, phố hiện tại là 385 thô, phố, số thôn phố phải sáp nhập là 133 thôn, phố. Có 3 xã báo cáo tăng số thôn phải sáp nhập gồm các xã: Xã Minh Châu 1 thôn, Thọ Bình 2 thôn, Triệu Thành 1 thôn, tăng thêm 4 thôn phải sáp nhập so với lần 2, tăng thêm 12 thôn phải sáp nhập so với lần 1; xã Dân Lực điều chỉnh một phần thôn Xuân Tiên về thôn Thị Tứ và đổi tên thành thôn Xuân Tiên 2, các xã, thị trấn còn lại giữ nguyên như rà soát lần 1. Cũng theo báo cáo, đến nay số thôn dưới tiêu chí nhưng không thể sáp nhập là 15 thôn. Các xã, thị trấn đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến làm rõ mục tiêu, yêu cầu, chủ trương sát nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố để nhân dân thực hiện đề án sáp nhập với 365 cuộc bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, các cuộc họp thôn, tổ dân phố và trên hệ thống loa truyền thanh. Có 15 xã đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri, trong đó các xã Thọ Cường, Hợp Thắng đã trình HĐND họp ban hành nghị quyết sáp nhập thôn. Các xã Thọ Thế, An Nông, Thị Trấn, Hợp Tiến, Thọ Dân, Thọ Vực, Minh Dân, Đồng Thắng, Xuân Lộc đã thực hiện xong việc lấy ý kiến cử tri khu vực sáp nhập thôn với trên 50% cử tri đồng ý sáp nhập thôn và đang chờ HĐND xã họp ban hành Nghị Quyết sáp nhập thôn. Các xã, thị trấn đã tổ chức lấy ý kiến cử tri nhưng có thôn dưới 50% cử tri đồng ý sáp nhập thôn gồm: xã Triệu Thành ( thôn 3 – thôn 11), xã Khuyến Nông ( thôn 10, thôn 11). Các xã, thị trấn đang tổ chức lấy ý kiến cử tri là các xã Triệu Thành, Xuân Thịnh, Xuân Thọ, Khuyến Nông.Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào Báo cáo và các dự thảo văn bản, đồng thời, đề xuất kiến nghị những nhiệm vụ, phương án triển khai thực hiện trong thời gian tới, chủ động rà soát, khảo sát, đề xuất sắp xếp tổ chức lại các thôn, khối phố theo tiêu chí, phù hợp với điều kiện thực tế đưa vào nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đạt kết quả cao nhất.
IMG_0098.JPG
Lê Anh
Dự báo thời tiết Thanh Hóa