Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
907
Hôm qua:
1083
Tuần này:
907
Tháng này:
40602
Tất cả:
1157207

Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp đẩy mạnh xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm.

Ngày 05/10/2018 16:37:34

Ngày 5/10/2018 UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến bàn giải pháp đẩy mạnh xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm. Chủ trì điểm cầu tại UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Đình Xứng, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo quản lý ATTP tỉnh, đồng chí Phạm Đăng Quyền, PCT UBND tỉnh, Phó ban chỉ đạo thường trực quản lý ATTP tỉnh.

Tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Triệu Sơn có đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên BCĐ của huyện, các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí Chủ tịch UBND các xã thị trấn. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo quản lý ATTP tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 9 tháng năm 2018, dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã, phường, thị trấn ATTP trên địa bàn tỉnh. Dự thảo quy trình tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận xã, phường, thị trấn ATTP trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác đảm bảo ATTP, giao chỉ tiêu thực hiện công tác đảm bảo ATTP cho các sở ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Việc thực hiện Nghị quyết đã tạo sự quyết tâm vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị- xã hội đối với công tác đảm bảo ATTP, nhất là việc triển khai thực hiện các mô hình thí điểm ATTP và các chỉ tiêu đảm bảo ATTP được giao năm 2018. Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về VS ATTP tiếp tục được hoàn thiện, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về ATTP cơ bản được kiện toàn. Các mô hình chuỗi cung ứng ATTP được hình thành, nhân rộng tăng cả 3 tiêu chí về số chuỗi, số sản phẩm và số cửa hàng kinh doanh ATTP. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành về xử lý về ATTP được phát huy hiệu quả, phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.
Trên địa bàn huyện Triệu Sơn cấp huyện và các xã, thị trấn đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn. Đối với việc thực hiện Quyết định 335/ QĐ-UBND của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu thực hiện ATTP năm 2018. Việc thực hiện chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn: về chuỗi lúa gạo kế hoạch giao 2 chuỗi, huyện đã thực hiện 5 chuỗi; chuỗi cung ứng rau, quả an toàn kế hoạch giao 3 chuỗi đã thực hiện 2 chuỗi; chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm an toàn kế hoạch giao 12 chuỗi đã thực hiện 7 chuỗi. Chuỗi thủy sản an toàn đã thực hiện 2 chuỗi. Chỉ tiêu giao xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm an toàn là 167 cơ sở, số cơ sở đảm bảo tiêu chí là 53/167. Cửa hàng kinh doanh ATTP chỉ tiêu giao 5 đã thực hiện 3 cơ sở. Chợ ATTP đang tập trung chỉ đạo nâng cấp, hoàn thiện để chợ Thiều xã Dân Lý được công nhận đảm bảo ATTP. Đã kiểm tra công nhận 22/31 bếp ăn tập thể thuộc tỉnh quản lý, 9/13 bếp ăn huyện quản lý. Chỉ tiêu giao xây dựng xã đạt ATTP tỉnh giao là 13, huyện đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện là 20 xã, thị trấn.
Sau khi nghe các báo cáo các đại biểu tại các điểm cầu của các huyện đã tham gia thảo luận đánh giá những kết quả đạt được bàn sâu thêm các giỉa pháp để tổ chức chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu bế mạc hội nghị. Trong đó đồng chí đề nghị các ngành, các đơn vị, cần xác định công tác xây dựng xã đạt ATTP là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, là thực thi pháp luật về ATTP và thực hiện Nghị quyết 04 NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, do đó các đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong công tác tổ chức thực hiện, có giải pháp, mục tiêu cụ thể. Sở NN và PTNT, Y tế, Công thương, văn phòng điều phối về ATTP và các ngành chức năng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai từng tiêu chí để theo dõi thực hiện. Văn phòng điều phối phối hợp các các ngành liên quan để có hướng dẫn thực hiện các tiêu chí theo hướng cụ thể, dễ hiểu ngắn gọn. Tham mưu cho các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát các huyện và các ngành trong công tác triển khai thực hiện. Hình thành phần mền kết nối cung cầu để khuyến khích phát triển sản xuất sản phẩm an toàn, tiêu thụ sản phẩm an toàn. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện xã đạt ATTP, phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2019 có 100% số xã đạt chuẩn NTM đạt tiêu chí ATTP, năm 2020 có 90% số xã trên địa bàn tỉnh đạt ATTP. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về ATTP, xã đạt ATTP gắn với xây dựng NTM, tổ chức tập huấn cho cán bộ các xã, thị trấn về ATTP. Chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xử phạt các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định. Tổ chức kiểm tra UBND các xã, thị trấn trong công tác thực hiện tiêu chí ATTP, xử lý trách nhiệm với tổ chức, cá nhân thực hiện không đạt yêu cầu, thực hiện bố trí kinh phí để thực hiện công tác đảm bảo VS ATTP trên địa bàn. Đối với cấp xã tập trung xây dựng và hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện xã ATTP, xác định thời gian cụ thể, nội dung thực hiện từng tiêu chí, hàng tháng thực hiện giao ban để đánh giá kết quả triển khai thực hiện. Hoàn thành quy chế hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng, kiện toàn Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát xử phạt các cơ sở vi phạm theo thẩm quyền. Bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn. Sở thông tin TT, các cơ quan thông tin đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về ATTP. Các sở ban ngành có chức năng thanh tra kiểm tra tămg cường công tác kiểm tra vệ sinh ATTP và xử lý các vi phạm. Các ngành các đơn vị và các huyện, thành phố, các xã, thị trấn tổ chức sơ kết, tổng kết biểu dương khen thưởng kịp thời với các tổ chức cá nhân làm tốt, gắn việc thực hiện tiêu chí ATTP với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các đơn vị. MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác giám sát về vệ sinh ATTP, vận động đoàn viên hội viên thực hiện tốt công tác ATTP gắn với xây dựng NTM. Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 04 NQ/TU và công tác xây dựng xã đạt ATTP trên địa bàn.


CIMG1078.JPG

CIMG1085.JPG

Thùy Dung

Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp đẩy mạnh xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm.

Đăng lúc: 05/10/2018 16:37:34 (GMT+7)

Ngày 5/10/2018 UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến bàn giải pháp đẩy mạnh xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm. Chủ trì điểm cầu tại UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Đình Xứng, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo quản lý ATTP tỉnh, đồng chí Phạm Đăng Quyền, PCT UBND tỉnh, Phó ban chỉ đạo thường trực quản lý ATTP tỉnh.

Tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Triệu Sơn có đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên BCĐ của huyện, các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí Chủ tịch UBND các xã thị trấn. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo quản lý ATTP tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 9 tháng năm 2018, dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã, phường, thị trấn ATTP trên địa bàn tỉnh. Dự thảo quy trình tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận xã, phường, thị trấn ATTP trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác đảm bảo ATTP, giao chỉ tiêu thực hiện công tác đảm bảo ATTP cho các sở ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Việc thực hiện Nghị quyết đã tạo sự quyết tâm vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị- xã hội đối với công tác đảm bảo ATTP, nhất là việc triển khai thực hiện các mô hình thí điểm ATTP và các chỉ tiêu đảm bảo ATTP được giao năm 2018. Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về VS ATTP tiếp tục được hoàn thiện, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về ATTP cơ bản được kiện toàn. Các mô hình chuỗi cung ứng ATTP được hình thành, nhân rộng tăng cả 3 tiêu chí về số chuỗi, số sản phẩm và số cửa hàng kinh doanh ATTP. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành về xử lý về ATTP được phát huy hiệu quả, phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.
Trên địa bàn huyện Triệu Sơn cấp huyện và các xã, thị trấn đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn. Đối với việc thực hiện Quyết định 335/ QĐ-UBND của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu thực hiện ATTP năm 2018. Việc thực hiện chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn: về chuỗi lúa gạo kế hoạch giao 2 chuỗi, huyện đã thực hiện 5 chuỗi; chuỗi cung ứng rau, quả an toàn kế hoạch giao 3 chuỗi đã thực hiện 2 chuỗi; chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm an toàn kế hoạch giao 12 chuỗi đã thực hiện 7 chuỗi. Chuỗi thủy sản an toàn đã thực hiện 2 chuỗi. Chỉ tiêu giao xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm an toàn là 167 cơ sở, số cơ sở đảm bảo tiêu chí là 53/167. Cửa hàng kinh doanh ATTP chỉ tiêu giao 5 đã thực hiện 3 cơ sở. Chợ ATTP đang tập trung chỉ đạo nâng cấp, hoàn thiện để chợ Thiều xã Dân Lý được công nhận đảm bảo ATTP. Đã kiểm tra công nhận 22/31 bếp ăn tập thể thuộc tỉnh quản lý, 9/13 bếp ăn huyện quản lý. Chỉ tiêu giao xây dựng xã đạt ATTP tỉnh giao là 13, huyện đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện là 20 xã, thị trấn.
Sau khi nghe các báo cáo các đại biểu tại các điểm cầu của các huyện đã tham gia thảo luận đánh giá những kết quả đạt được bàn sâu thêm các giỉa pháp để tổ chức chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu bế mạc hội nghị. Trong đó đồng chí đề nghị các ngành, các đơn vị, cần xác định công tác xây dựng xã đạt ATTP là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, là thực thi pháp luật về ATTP và thực hiện Nghị quyết 04 NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, do đó các đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong công tác tổ chức thực hiện, có giải pháp, mục tiêu cụ thể. Sở NN và PTNT, Y tế, Công thương, văn phòng điều phối về ATTP và các ngành chức năng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai từng tiêu chí để theo dõi thực hiện. Văn phòng điều phối phối hợp các các ngành liên quan để có hướng dẫn thực hiện các tiêu chí theo hướng cụ thể, dễ hiểu ngắn gọn. Tham mưu cho các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát các huyện và các ngành trong công tác triển khai thực hiện. Hình thành phần mền kết nối cung cầu để khuyến khích phát triển sản xuất sản phẩm an toàn, tiêu thụ sản phẩm an toàn. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện xã đạt ATTP, phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2019 có 100% số xã đạt chuẩn NTM đạt tiêu chí ATTP, năm 2020 có 90% số xã trên địa bàn tỉnh đạt ATTP. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về ATTP, xã đạt ATTP gắn với xây dựng NTM, tổ chức tập huấn cho cán bộ các xã, thị trấn về ATTP. Chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xử phạt các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định. Tổ chức kiểm tra UBND các xã, thị trấn trong công tác thực hiện tiêu chí ATTP, xử lý trách nhiệm với tổ chức, cá nhân thực hiện không đạt yêu cầu, thực hiện bố trí kinh phí để thực hiện công tác đảm bảo VS ATTP trên địa bàn. Đối với cấp xã tập trung xây dựng và hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện xã ATTP, xác định thời gian cụ thể, nội dung thực hiện từng tiêu chí, hàng tháng thực hiện giao ban để đánh giá kết quả triển khai thực hiện. Hoàn thành quy chế hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng, kiện toàn Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát xử phạt các cơ sở vi phạm theo thẩm quyền. Bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn. Sở thông tin TT, các cơ quan thông tin đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về ATTP. Các sở ban ngành có chức năng thanh tra kiểm tra tămg cường công tác kiểm tra vệ sinh ATTP và xử lý các vi phạm. Các ngành các đơn vị và các huyện, thành phố, các xã, thị trấn tổ chức sơ kết, tổng kết biểu dương khen thưởng kịp thời với các tổ chức cá nhân làm tốt, gắn việc thực hiện tiêu chí ATTP với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các đơn vị. MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác giám sát về vệ sinh ATTP, vận động đoàn viên hội viên thực hiện tốt công tác ATTP gắn với xây dựng NTM. Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 04 NQ/TU và công tác xây dựng xã đạt ATTP trên địa bàn.


CIMG1078.JPG

CIMG1085.JPG

Thùy Dung

Dự báo thời tiết Thanh Hóa