Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
860
Hôm qua:
1457
Tuần này:
2317
Tháng này:
18751
Tất cả:
1227341

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện

Ngày 30/08/2018 15:20:41

Ngày 29/8/2018, tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy – thường trực HĐND – UBND huyện, các đồng chí trong Ban chỉ đạo sáp nhập thôn, Ban chỉ đạo cơ sở, các đồng chí thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo sáp nhập thôn cấp huyện, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, MTTQ, cán bộ công chức Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng Đảng ủy các xã thị trấn.
Đồng chí Hồ Trường Sơn, Ủy viên BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị và thông qua Quyết định số 3110 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, chuyển thôn thành lập khu phố, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Quản Trọng Thể, Trưởng phòng Nội vụ huyện thông qua Kế hoạch số 2078/KH-UBND ngày 28/8/2018 của UBND huyện về triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện, đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên BTV – Trưởng ban tổ chức Huyện ủy thông qua công văn số 185 của Ban tổ chức Huyện ủy về việc kiện toàn chi bộ đảng, đoàn thể theo thôn phố sau sáp nhận, đồng chí Bùi Huy Dũng, Trưởng phòng tài chính – Kế hoạch huyện hướng dẫn thống kê, kiểm kê, đánh giá hiện trạng tài sản, cơ sở vật chất và tài chính thôn, tổ dân phố phục vụ công tác sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Căn cứ theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, chuyển thôn thành khu phố, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Theo Quyết định sáp nhập Huyện Triệu Sơn: Đổi tên 30 thôn, sáp nhập 265 thôn, tổ dân phố để thành lập 134 thôn, tổ dân phố mới tại 33 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trên cơ sở thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Triệu Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, hướng dẫn việc kiện toàn các tổ chức, qui trình sắp xếp nhân sự sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, trên địa bàn huyện. Đối với thôn, tổ dân phố đổi tên, Cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn triển khai thực hiện việc đổi tên chi bộ, ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn thanh niên … theo qui định của điều lệ Đảng, Điều lệ các tổ chức chính trị - xã hội và hướng dẫn của cơ quan cấp trên; Thời gian thực hiện song trước ngày 10/9/2018. Đối với việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, nhân sự của chi bộ thời gian hoàn thành trước ngày 10/9/2018. Đối với việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, nhân sự của ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn thanh niên…. thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2018. Đối với Trưởng thôn, tổ dân phố trước mắt các xã, thị trấn thực hiện qui trình lựa chọn nhân sự chỉ định Trưởng thôn, tổ dân phố lâm thời. Trong thời gian 6 tháng phải kiện toàn bầu Trưởng thôn, tổ dân phố theo qui định, thời gian Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ban hành quyết định Trưởng thôn, tổ dân phố lâm thời trước ngày 10/9/2018. Đối với các chức danh: Công an viên, Thôn đội trưởng, Tổ viên Tổ an ninh trật tự hoặc Tổ viên Tổ bảo vệ dân phố, nhân viên y tế thời gian hoàn thành trước ngày 10/9/2018. Về tổ chức Lễ công bố Quyết định đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố; Tùy theo điều kiện thực tế của mỗi địa phương. UBND cấp xã báo cáo Đảng ủy, Thường trực HĐND và thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã để lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và ngày chính thức hoạt động theo thôn, tổ dân phố mới. Lễ công bố có thể tổ chức chung cho tất cả các thôn, tổ dân phố trong cùng xã, thị trấn hoặc tổ chức cho từng thôn, tổ dân phố nhưng phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Kể từ thời điểm tổ chức Lễ công bố, các thôn, tổ dân phố cũ chính thức hoạt động theo thôn, tổ dân phố mới, hoàn thành trước ngày 15/9/2018. Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đồng thời đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, phương án triển khai thực hiện trong thời gian tới, để chỉ đạo thực hiện Lễ công bố Quyết định đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đạt kết quả cao.
Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu ý kiến chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí đã đề nghị các địa phương, đơn vị khi triển khai thực hiện cần đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bám vào nội dung kế hoạch để tổ chức thực hiện đầy đủ các qui trình, đảm bảo dân chủ công khai, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện theo đúng lộ trình thời gian, nhưng cũng phải tạo được sự đồng thuận thống nhất trong nhân dân, đảm bảo cho đội ngũ cán bộ thôn, hoạt động thông suốt sau sáp nhập, chú ý đến vấn đề bàn giao hồ sơ hoàn tất các thủ tục. Thực hiện đảm bảo chính sách cán bộ cho những người thôi không tham gia công tác sau sáp nhập theo đúng qui định; Đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cán bộ chuyên môn phụ trách công việc.Việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện phải theo đúng qui định của pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, do đó các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu đã đề ra.
IMG_1535518584984_1535610771153.jpg

IMG_1535518726433_1535610767149.jpg

IMG_1535518810587_1535610758155.jpg

IMG_1535518872889_1535610755599.jpg
- Phương Thúy -

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện

Đăng lúc: 30/08/2018 15:20:41 (GMT+7)

Ngày 29/8/2018, tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy – thường trực HĐND – UBND huyện, các đồng chí trong Ban chỉ đạo sáp nhập thôn, Ban chỉ đạo cơ sở, các đồng chí thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo sáp nhập thôn cấp huyện, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, MTTQ, cán bộ công chức Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng Đảng ủy các xã thị trấn.
Đồng chí Hồ Trường Sơn, Ủy viên BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị và thông qua Quyết định số 3110 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, chuyển thôn thành lập khu phố, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Quản Trọng Thể, Trưởng phòng Nội vụ huyện thông qua Kế hoạch số 2078/KH-UBND ngày 28/8/2018 của UBND huyện về triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện, đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên BTV – Trưởng ban tổ chức Huyện ủy thông qua công văn số 185 của Ban tổ chức Huyện ủy về việc kiện toàn chi bộ đảng, đoàn thể theo thôn phố sau sáp nhận, đồng chí Bùi Huy Dũng, Trưởng phòng tài chính – Kế hoạch huyện hướng dẫn thống kê, kiểm kê, đánh giá hiện trạng tài sản, cơ sở vật chất và tài chính thôn, tổ dân phố phục vụ công tác sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Căn cứ theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, chuyển thôn thành khu phố, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Theo Quyết định sáp nhập Huyện Triệu Sơn: Đổi tên 30 thôn, sáp nhập 265 thôn, tổ dân phố để thành lập 134 thôn, tổ dân phố mới tại 33 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trên cơ sở thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Triệu Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, hướng dẫn việc kiện toàn các tổ chức, qui trình sắp xếp nhân sự sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, trên địa bàn huyện. Đối với thôn, tổ dân phố đổi tên, Cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn triển khai thực hiện việc đổi tên chi bộ, ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn thanh niên … theo qui định của điều lệ Đảng, Điều lệ các tổ chức chính trị - xã hội và hướng dẫn của cơ quan cấp trên; Thời gian thực hiện song trước ngày 10/9/2018. Đối với việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, nhân sự của chi bộ thời gian hoàn thành trước ngày 10/9/2018. Đối với việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, nhân sự của ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn thanh niên…. thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2018. Đối với Trưởng thôn, tổ dân phố trước mắt các xã, thị trấn thực hiện qui trình lựa chọn nhân sự chỉ định Trưởng thôn, tổ dân phố lâm thời. Trong thời gian 6 tháng phải kiện toàn bầu Trưởng thôn, tổ dân phố theo qui định, thời gian Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ban hành quyết định Trưởng thôn, tổ dân phố lâm thời trước ngày 10/9/2018. Đối với các chức danh: Công an viên, Thôn đội trưởng, Tổ viên Tổ an ninh trật tự hoặc Tổ viên Tổ bảo vệ dân phố, nhân viên y tế thời gian hoàn thành trước ngày 10/9/2018. Về tổ chức Lễ công bố Quyết định đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố; Tùy theo điều kiện thực tế của mỗi địa phương. UBND cấp xã báo cáo Đảng ủy, Thường trực HĐND và thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã để lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và ngày chính thức hoạt động theo thôn, tổ dân phố mới. Lễ công bố có thể tổ chức chung cho tất cả các thôn, tổ dân phố trong cùng xã, thị trấn hoặc tổ chức cho từng thôn, tổ dân phố nhưng phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Kể từ thời điểm tổ chức Lễ công bố, các thôn, tổ dân phố cũ chính thức hoạt động theo thôn, tổ dân phố mới, hoàn thành trước ngày 15/9/2018. Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đồng thời đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, phương án triển khai thực hiện trong thời gian tới, để chỉ đạo thực hiện Lễ công bố Quyết định đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đạt kết quả cao.
Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu ý kiến chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí đã đề nghị các địa phương, đơn vị khi triển khai thực hiện cần đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bám vào nội dung kế hoạch để tổ chức thực hiện đầy đủ các qui trình, đảm bảo dân chủ công khai, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện theo đúng lộ trình thời gian, nhưng cũng phải tạo được sự đồng thuận thống nhất trong nhân dân, đảm bảo cho đội ngũ cán bộ thôn, hoạt động thông suốt sau sáp nhập, chú ý đến vấn đề bàn giao hồ sơ hoàn tất các thủ tục. Thực hiện đảm bảo chính sách cán bộ cho những người thôi không tham gia công tác sau sáp nhập theo đúng qui định; Đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cán bộ chuyên môn phụ trách công việc.Việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện phải theo đúng qui định của pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, do đó các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu đã đề ra.
IMG_1535518584984_1535610771153.jpg

IMG_1535518726433_1535610767149.jpg

IMG_1535518810587_1535610758155.jpg

IMG_1535518872889_1535610755599.jpg
- Phương Thúy -
Dự báo thời tiết Thanh Hóa