Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
306
Hôm qua:
499
Tuần này:
306
Tháng này:
20779
Tất cả:
968693

Hội nghị triển khai QĐ 07/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Quyết định 1071/QĐ-UBND của UBND huyện.

Ngày 30/03/2018 15:00:04

Ngày 30/3/2018 tại trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 9/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 8/3/2018 về việc ban hành phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện Triệu Sơn và một số nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện các ban ngành có liên quan cấp huyện, các đồng chí là Chủ tịch UBND, Cán bộ địa chính các xã thị trấn, chủ các Doanh nghiệp thực hiện thăm dò khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện.
Đồng chí Lê Xuân Dương PCT UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Phú Quốc, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường trình bầy Quyết định ban hành Phương án và Phương án quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện. Sau khi nghe Phương án các đại biểu đã thảo luận bàn các giải pháp để thực hiện Phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản của UBND huyện. Tại hội nghị các Doanh nghiệp đang thực hiện thăm dò khai thác khoáng sản trên địa bàn đã thực hiện nội dung ký cam kết về không vi phạm pháp luật trong quản lý khai thác khoáng sản. Hội nghị đã triển khai Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 9/3/2018 của UBND tỉnh quy định đấu giá quyền sử dụng đất dự thảo hướng dẫn quy trình đấu giá quyền sử dụng đất. Thông qua các dự thảo các quyết định kiện toàn tổ tư vấn đấu giá, tổ tư vấn xác định giá khởi điểm. Đối với nội dung này hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện đã bế mạc hội nghị và đề nghị các địa phương cần thấy rằng vấn đề khai thác quản lý khoáng sản là vấn đề rất nhạy cảm, do đó các đồng chí Chủ tịch UBND các xã và các đồng chí cán bộ chuyên môm cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình, làm tốt công tác phối hợp giữa các cấp các ngành để công tác quản lý, khai thác khoáng sản đạt kết quả cao. Trong công tác đấu giá đất các địa phương tiếp tục nghiên cứu kỹ các văn bản để vận dụng triển khai thực hiện đúng luật và đúng quy trình. Việc bố trí quy hoạch sử dụng đất cần có kế hoạch sớm và có vị trí phù hợp. Các dự án, mô hình sản xuất ở các địa phương phải có thủ tục đầy đủ theo đúng quy định và trình tự. Hiện tại tình trạng các Doanh nghiệp vào địa bàn các xã chưa đầy đủ thủ tục xong vấn tiến hành san lấp mặt bằng, thực hiện các bước xây dựng dự án do đó đề nghị các xã cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khi đầy đủ các thủ tục mới thực hiện đầu tư. Việc chuyển đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn tiến độ thực hiện chậm đề nghị các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện tuy nhiên cần lưu ý việc chuyển đổi phải đúng quy định, hướng dẫn nhân dân thực hiện các bước chuyển đổi đúng trình tự.


CIMG9469.JPG

CIMG9471.JPG

Đại diện các Doanh nghiệp ký cám kết không vi phạm pháp luật trong quản lý khai thác khoáng sản.

Thùy Dung

Hội nghị triển khai QĐ 07/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Quyết định 1071/QĐ-UBND của UBND huyện.

Đăng lúc: 30/03/2018 15:00:04 (GMT+7)

Ngày 30/3/2018 tại trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 9/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 8/3/2018 về việc ban hành phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện Triệu Sơn và một số nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện các ban ngành có liên quan cấp huyện, các đồng chí là Chủ tịch UBND, Cán bộ địa chính các xã thị trấn, chủ các Doanh nghiệp thực hiện thăm dò khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện.
Đồng chí Lê Xuân Dương PCT UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Phú Quốc, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường trình bầy Quyết định ban hành Phương án và Phương án quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện. Sau khi nghe Phương án các đại biểu đã thảo luận bàn các giải pháp để thực hiện Phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản của UBND huyện. Tại hội nghị các Doanh nghiệp đang thực hiện thăm dò khai thác khoáng sản trên địa bàn đã thực hiện nội dung ký cam kết về không vi phạm pháp luật trong quản lý khai thác khoáng sản. Hội nghị đã triển khai Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 9/3/2018 của UBND tỉnh quy định đấu giá quyền sử dụng đất dự thảo hướng dẫn quy trình đấu giá quyền sử dụng đất. Thông qua các dự thảo các quyết định kiện toàn tổ tư vấn đấu giá, tổ tư vấn xác định giá khởi điểm. Đối với nội dung này hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện đã bế mạc hội nghị và đề nghị các địa phương cần thấy rằng vấn đề khai thác quản lý khoáng sản là vấn đề rất nhạy cảm, do đó các đồng chí Chủ tịch UBND các xã và các đồng chí cán bộ chuyên môm cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình, làm tốt công tác phối hợp giữa các cấp các ngành để công tác quản lý, khai thác khoáng sản đạt kết quả cao. Trong công tác đấu giá đất các địa phương tiếp tục nghiên cứu kỹ các văn bản để vận dụng triển khai thực hiện đúng luật và đúng quy trình. Việc bố trí quy hoạch sử dụng đất cần có kế hoạch sớm và có vị trí phù hợp. Các dự án, mô hình sản xuất ở các địa phương phải có thủ tục đầy đủ theo đúng quy định và trình tự. Hiện tại tình trạng các Doanh nghiệp vào địa bàn các xã chưa đầy đủ thủ tục xong vấn tiến hành san lấp mặt bằng, thực hiện các bước xây dựng dự án do đó đề nghị các xã cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khi đầy đủ các thủ tục mới thực hiện đầu tư. Việc chuyển đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn tiến độ thực hiện chậm đề nghị các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện tuy nhiên cần lưu ý việc chuyển đổi phải đúng quy định, hướng dẫn nhân dân thực hiện các bước chuyển đổi đúng trình tự.


CIMG9469.JPG

CIMG9471.JPG

Đại diện các Doanh nghiệp ký cám kết không vi phạm pháp luật trong quản lý khai thác khoáng sản.

Thùy Dung

Dự báo thời tiết Thanh Hóa