Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
312
Hôm qua:
1420
Tuần này:
6974
Tháng này:
23408
Tất cả:
1231998

Hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019.

Ngày 15/01/2019 15:23:36

Ngày 15/1/2019 UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019.

Về dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, ủy viên BCH Đảng bộ huyện, các đồng chí PCT HĐND, UBND, ủy viên UBND huyện, các đồng chí trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trên địa bàn huyện. Các đồng chí là Bí thư, PBT, Chủ tịch HĐND, UBND các xã thị trấn.
Đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Hồ Trường Sơn, Ủy viên BTV, PCT UBND huyện trình bầy dự thảo Kế hoạch hành động của UBND huyện thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện bao gồm: Tập trung thực hiện cơ chế, chính sách tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, trong đó về sản xuất nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đánh giá tình hình kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện trong lĩnh vực NN, để có giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, mỗi xã đăng ký xây dựng ít nhất 1 mô hình trong NN báo cáo về UBND huyện trước ngày 20/2/2019. Tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào NN trên địa bàn. Xây dựng danh mục các sản phẩm chủ lực của từng xã để làm cơ sở phát triển hàng hóa lớn. Tập trung triển khai thực hiện chỉ tiêu về chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác, kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Về sản xuất công nghiệp và dịch vụ tăng cường nắm bắt hoạt động của các doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ CN và thương mại trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu ngành dịch vụ trên địa bàn. Hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Thực hiện các mục tiêu kiên cố hóa đường giao thông nông thôn năm 2019 là 30 Km. Đấu mối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong ngoài tỉnh đưa một số điểm danh thắng- di tích kết nối vào các tua du lịch, bên cạnh đó là tăng cường công tác quảng bá về phát triển du lịch trên địa bàn. Triển khai hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển bao gồm tập trung cải cách hành chính, rà soát quy hoạch và công khai quy hoạch, về phát triển đô thị, giải phóng mặt bằng, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác phát triển doanh nghiệp, năm 2019 toàn huyện phấn đấu thành lập mới 80 doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý thu- chi ngân sách nhà nước, trong đó chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cho các xã thị trấn năm 2019 là 84. 436.310 đ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội trên địa bàn. Phấn đấu xây dựng số trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2019 là 10 trường, số xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế là 4 xã, số xã đạt chuẩn văn hóa NTM 12 xã. Triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Về xây dựng NTM năm 2019 phấn đấu có 9 xã xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM. Tập trung triển khai các giải pháp về ATTP và BVMT. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Đảm bảo công tác Quốc phòng- an ninh trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.
Tại hội nghị đồng chí Trưởng phòng tài chính, hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, giải pháp để thực hiện mục tiêu đấu giá sử dụng đất năm 2019. Đồng chí Trưởng phòng NN huyện trình bầy giải pháp để thực hiện mục tiêu xây dựng NTM năm 2019. Đồng chí Trưởng phòng y tế huyện trình bầy giải pháp thực hiện các chỉ tiêu về ATTP, công tác đảm bảo ATTP năm 2019 trên địa bàn.
Sau khi nghe các nội dung hội nghị đã tiến hành thảo luận, các ý kiến thảo luận đều nhất trí với các nội dung, các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch thực hiện của UBND huyện, phấn đấu quyết tâm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019.
Đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Lãnh đạo các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị, các ngành cần lựa chọn việc trọng tâm, chỉ tiêu cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2019. Tập trung tháo khó khăn tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư cho xây dựng NTM, đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách an sinh xã hội... Tranh thủ mọi điều kiện để tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án, các công trình trên địa bàn. Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn như công tác đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Tập trung đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Về văn hóa xã hội phát huy kết quả thực hiện 2018, tập trung chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ phát triển trong năm 2019. Đối với công tác điều hành, năm 2019 tập trung tiếp tục thực hiện đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành theo hướng quyết liệt, sâu sát, cụ thể, đổi mới tác phong, giờ giấc làm việc....Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, sử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trước mắt trong dịp tết Kỷ Hợi các địa phương tăng cường công tác nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, không để hộ dân nào phải thiếu đói trong dịp tết. Tổ chức cho nhân dân vui tết đón xuân an toàn.Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT trong nhân dân trong dịp tết. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phòng chống pháo nổ, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Các ngành, các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu cao quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.

CIMG1861.JPG

CIMG1866.JPG

CIMG1864.JPG

Thùy Dung

Hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019.

Đăng lúc: 15/01/2019 15:23:36 (GMT+7)

Ngày 15/1/2019 UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019.

Về dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, ủy viên BCH Đảng bộ huyện, các đồng chí PCT HĐND, UBND, ủy viên UBND huyện, các đồng chí trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trên địa bàn huyện. Các đồng chí là Bí thư, PBT, Chủ tịch HĐND, UBND các xã thị trấn.
Đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Hồ Trường Sơn, Ủy viên BTV, PCT UBND huyện trình bầy dự thảo Kế hoạch hành động của UBND huyện thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện bao gồm: Tập trung thực hiện cơ chế, chính sách tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, trong đó về sản xuất nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đánh giá tình hình kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện trong lĩnh vực NN, để có giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, mỗi xã đăng ký xây dựng ít nhất 1 mô hình trong NN báo cáo về UBND huyện trước ngày 20/2/2019. Tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào NN trên địa bàn. Xây dựng danh mục các sản phẩm chủ lực của từng xã để làm cơ sở phát triển hàng hóa lớn. Tập trung triển khai thực hiện chỉ tiêu về chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác, kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Về sản xuất công nghiệp và dịch vụ tăng cường nắm bắt hoạt động của các doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ CN và thương mại trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu ngành dịch vụ trên địa bàn. Hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Thực hiện các mục tiêu kiên cố hóa đường giao thông nông thôn năm 2019 là 30 Km. Đấu mối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong ngoài tỉnh đưa một số điểm danh thắng- di tích kết nối vào các tua du lịch, bên cạnh đó là tăng cường công tác quảng bá về phát triển du lịch trên địa bàn. Triển khai hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển bao gồm tập trung cải cách hành chính, rà soát quy hoạch và công khai quy hoạch, về phát triển đô thị, giải phóng mặt bằng, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác phát triển doanh nghiệp, năm 2019 toàn huyện phấn đấu thành lập mới 80 doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý thu- chi ngân sách nhà nước, trong đó chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cho các xã thị trấn năm 2019 là 84. 436.310 đ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội trên địa bàn. Phấn đấu xây dựng số trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2019 là 10 trường, số xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế là 4 xã, số xã đạt chuẩn văn hóa NTM 12 xã. Triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Về xây dựng NTM năm 2019 phấn đấu có 9 xã xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM. Tập trung triển khai các giải pháp về ATTP và BVMT. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Đảm bảo công tác Quốc phòng- an ninh trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.
Tại hội nghị đồng chí Trưởng phòng tài chính, hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, giải pháp để thực hiện mục tiêu đấu giá sử dụng đất năm 2019. Đồng chí Trưởng phòng NN huyện trình bầy giải pháp để thực hiện mục tiêu xây dựng NTM năm 2019. Đồng chí Trưởng phòng y tế huyện trình bầy giải pháp thực hiện các chỉ tiêu về ATTP, công tác đảm bảo ATTP năm 2019 trên địa bàn.
Sau khi nghe các nội dung hội nghị đã tiến hành thảo luận, các ý kiến thảo luận đều nhất trí với các nội dung, các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch thực hiện của UBND huyện, phấn đấu quyết tâm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019.
Đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Lãnh đạo các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị, các ngành cần lựa chọn việc trọng tâm, chỉ tiêu cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2019. Tập trung tháo khó khăn tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư cho xây dựng NTM, đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách an sinh xã hội... Tranh thủ mọi điều kiện để tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án, các công trình trên địa bàn. Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn như công tác đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Tập trung đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Về văn hóa xã hội phát huy kết quả thực hiện 2018, tập trung chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ phát triển trong năm 2019. Đối với công tác điều hành, năm 2019 tập trung tiếp tục thực hiện đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành theo hướng quyết liệt, sâu sát, cụ thể, đổi mới tác phong, giờ giấc làm việc....Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, sử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trước mắt trong dịp tết Kỷ Hợi các địa phương tăng cường công tác nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, không để hộ dân nào phải thiếu đói trong dịp tết. Tổ chức cho nhân dân vui tết đón xuân an toàn.Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT trong nhân dân trong dịp tết. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phòng chống pháo nổ, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Các ngành, các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu cao quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.

CIMG1861.JPG

CIMG1866.JPG

CIMG1864.JPG

Thùy Dung
Dự báo thời tiết Thanh Hóa