Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1240
Hôm qua:
3286
Tuần này:
6197
Tháng này:
33209
Tất cả:
1057164

Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018, phương hướng nhiệm vụ, biện pháp công tác thuế năm 2019

Ngày 02/01/2019 14:46:34

Sáng ngày 27/12/2018, tại hội trường Chi cục Thuế, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thuế năm 2018, phương hướng nhiệm vụ, biện pháp Công tác thuế năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Quốc Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn, về phía huyện có đồng chí Lê Thị Luyện - UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hồ Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện; các đồng chí Chủ tịch UBND, cán bộ ủy nhiệm thu 36 xã, thị trấn; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức Chi cục Thuế huyện.

Năm 2018, với sự chỉ đạo sâu sát của Cấp ủy, Ban lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Triệu Sơn cùng sự quyết tâm của tập thể cán bộ công chức trong đơn vị, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Cục thuế tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện của các ban ngành từ huyện đến các xã, thị trấn, cùng với sự nỗ lực cố gắng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế nên kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018 đạt và vượt kế hoạch giao. Thu ngân sách nhà nước năm 2018 ước đạt 207.359 triệu đồng, đạt 130% dự toán pháp lệnh, đạt 111% dự toán HĐND huyện giao và bằng 106% so với thực hiện cùng kỳ năm 2017. Có 9/9 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đó là: Thuế Công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 109% dự toán pháp lệnh. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 142% dự toán pháp lệnh. Thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 139% dự toán pháp lệnh,. Thuế thu nhập cá nhân đạt 117% dự toán pháp lệnh. Tiền thuê đất đạt 138% dự toán pháp lệnh. Lệ phí trước bạ đạt 124% dự toán pháp lệnh. Phí và lệ phí đạt 100% dự toán pháp lệnh. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 123% dự toán pháp lệnh. Bên cạnh kết quả đã đạt được, báo cáo cũng nêu lên 6 tồn tại, hạn chế mà ngành thuế huyện cần khắc phục, đồng thời đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 7 biện pháp chủ yếu công tác thuế năm 2019.
Sau nghe báo cáo, tại hội nghị lãnh đạo các xã, thị trấn và cán bộ ngành thuế huyện đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thu thuế.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Vũ Quốc Dũng - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh và đồng chí Hồ Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả, thành tích mà ngành thuế huyện Triệu Sơn đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời, các đồng chí cũng nêu những định hướng cho Chi cục thuế huyện trong năm 2019. Trong đó nhấn mạnh: Chi cục thuế huyện cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ. Tập trung triển khai tốt công tác quản lý thu, chống thất thu, thu đúng, đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp và người nộp thuế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế đến nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn huyện để người chịu thuế tự giác nộp thuế, tiếp tục rà soát, mở rộng đối tượng chịu thuế, đối tượng hộ kinh doanh. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nợ thuế, đổi mới phương pháp thanh tra, kiểm tra thuế. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành thuế. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thuế vững về chuyên môn nghiệp vụ, giữ gìn tốt kỷ cương, kỷ luật, tạo uy tín và hình ảnh đẹp về người cán bộ ngành Thuế. Phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2019.

IMG_0219[1].JPG

IMG_0234[1].JPG

IMG_0206[1].JPG
Lê Anh

Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018, phương hướng nhiệm vụ, biện pháp công tác thuế năm 2019

Đăng lúc: 02/01/2019 14:46:34 (GMT+7)

Sáng ngày 27/12/2018, tại hội trường Chi cục Thuế, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thuế năm 2018, phương hướng nhiệm vụ, biện pháp Công tác thuế năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Quốc Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn, về phía huyện có đồng chí Lê Thị Luyện - UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hồ Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện; các đồng chí Chủ tịch UBND, cán bộ ủy nhiệm thu 36 xã, thị trấn; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức Chi cục Thuế huyện.

Năm 2018, với sự chỉ đạo sâu sát của Cấp ủy, Ban lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Triệu Sơn cùng sự quyết tâm của tập thể cán bộ công chức trong đơn vị, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Cục thuế tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện của các ban ngành từ huyện đến các xã, thị trấn, cùng với sự nỗ lực cố gắng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế nên kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018 đạt và vượt kế hoạch giao. Thu ngân sách nhà nước năm 2018 ước đạt 207.359 triệu đồng, đạt 130% dự toán pháp lệnh, đạt 111% dự toán HĐND huyện giao và bằng 106% so với thực hiện cùng kỳ năm 2017. Có 9/9 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đó là: Thuế Công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 109% dự toán pháp lệnh. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 142% dự toán pháp lệnh. Thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 139% dự toán pháp lệnh,. Thuế thu nhập cá nhân đạt 117% dự toán pháp lệnh. Tiền thuê đất đạt 138% dự toán pháp lệnh. Lệ phí trước bạ đạt 124% dự toán pháp lệnh. Phí và lệ phí đạt 100% dự toán pháp lệnh. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 123% dự toán pháp lệnh. Bên cạnh kết quả đã đạt được, báo cáo cũng nêu lên 6 tồn tại, hạn chế mà ngành thuế huyện cần khắc phục, đồng thời đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 7 biện pháp chủ yếu công tác thuế năm 2019.
Sau nghe báo cáo, tại hội nghị lãnh đạo các xã, thị trấn và cán bộ ngành thuế huyện đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thu thuế.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Vũ Quốc Dũng - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh và đồng chí Hồ Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả, thành tích mà ngành thuế huyện Triệu Sơn đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời, các đồng chí cũng nêu những định hướng cho Chi cục thuế huyện trong năm 2019. Trong đó nhấn mạnh: Chi cục thuế huyện cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ. Tập trung triển khai tốt công tác quản lý thu, chống thất thu, thu đúng, đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp và người nộp thuế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế đến nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn huyện để người chịu thuế tự giác nộp thuế, tiếp tục rà soát, mở rộng đối tượng chịu thuế, đối tượng hộ kinh doanh. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nợ thuế, đổi mới phương pháp thanh tra, kiểm tra thuế. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành thuế. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thuế vững về chuyên môn nghiệp vụ, giữ gìn tốt kỷ cương, kỷ luật, tạo uy tín và hình ảnh đẹp về người cán bộ ngành Thuế. Phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2019.

IMG_0219[1].JPG

IMG_0234[1].JPG

IMG_0206[1].JPG
Lê Anh
Dự báo thời tiết Thanh Hóa