Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
718
Hôm qua:
1119
Tuần này:
12937
Tháng này:
39512
Tất cả:
1383414

Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ, tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019.

Ngày 30/11/2018 14:29:38

Ngày 30/11/2018 tại Trung tâm hội nghị huyện, Ban chỉ đạo tổng điều tra Dân số và nhà ở huyện Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ, tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019. Đồng chí Hồ Trường Sơn, Ủy viên BVT Huyện ủy, PCT UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo phát biểu khai mạc hội nghị, tham dự hội nghị còn có các đồng chí là thành viên ban chỉ đạo huyện, văn phòng ban chỉ đạo huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các xã, thị trấn, cán bộ văn phòng thống kê, cán bộ lập bảng kê các xã thị trấn.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Đặng Viết Hiền, Chi cục trưởng Chi cụ thống kê huyện Phó ban chỉ đạo huyện triển khai các nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019. Bao gồm: Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019. Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019. Các Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Kế hoạch phân công thành viên cấp huyện theo dõi chỉ đạo các xã. Thông qua nội dung kế hoạch số 3004/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo huyện về thực hiện tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019 trên địa bàn. Theo kế hoạch nội dung công tác được chia thành 3 phần, phần 1 là công tác chuẩn bị thời gian thực hiện từ tháng 8/2018- 4/2019. Phần 2 là công tác điều tra thực địa thời gian thực hiện trong tháng 4/2019. Phần 3 là kiểm tra và nghiệm thu phiếu thực hiện từ tháng 4/2019-5/2019. Sau khi nghe các nội dung văn bản chỉ đạo về tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019, các đồng chí điều tra viên đã được thành viên ban chỉ đạo huyện tập huấn hướng dẫn các bước lập bảng kê, điền thông tin vào các bảng biểu theo quy định.
Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc tổng điều tra thống kê được quy định trong luật thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu và tình trạng nhà ở khu dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu Quốc gia, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước, do đó các địa phương trên địa bàn huyện cần tích cực đẩy mạnh công tác chỉ đạo, lựa chọn điều tra viên, thực hiện nghiêm túc các bước của công tác tổng điều tra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về mục đích ý nghĩa của công tác tổng điều tra để công tác điều tra đạt kết quả cao và chính xác.
CIMG1466.JPG

CIMG1476.JPG

CIMG1472.JPG
Thùy Dung

Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ, tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019.

Đăng lúc: 30/11/2018 14:29:38 (GMT+7)

Ngày 30/11/2018 tại Trung tâm hội nghị huyện, Ban chỉ đạo tổng điều tra Dân số và nhà ở huyện Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ, tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019. Đồng chí Hồ Trường Sơn, Ủy viên BVT Huyện ủy, PCT UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo phát biểu khai mạc hội nghị, tham dự hội nghị còn có các đồng chí là thành viên ban chỉ đạo huyện, văn phòng ban chỉ đạo huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các xã, thị trấn, cán bộ văn phòng thống kê, cán bộ lập bảng kê các xã thị trấn.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Đặng Viết Hiền, Chi cục trưởng Chi cụ thống kê huyện Phó ban chỉ đạo huyện triển khai các nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019. Bao gồm: Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019. Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019. Các Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Kế hoạch phân công thành viên cấp huyện theo dõi chỉ đạo các xã. Thông qua nội dung kế hoạch số 3004/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo huyện về thực hiện tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019 trên địa bàn. Theo kế hoạch nội dung công tác được chia thành 3 phần, phần 1 là công tác chuẩn bị thời gian thực hiện từ tháng 8/2018- 4/2019. Phần 2 là công tác điều tra thực địa thời gian thực hiện trong tháng 4/2019. Phần 3 là kiểm tra và nghiệm thu phiếu thực hiện từ tháng 4/2019-5/2019. Sau khi nghe các nội dung văn bản chỉ đạo về tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019, các đồng chí điều tra viên đã được thành viên ban chỉ đạo huyện tập huấn hướng dẫn các bước lập bảng kê, điền thông tin vào các bảng biểu theo quy định.
Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc tổng điều tra thống kê được quy định trong luật thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu và tình trạng nhà ở khu dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu Quốc gia, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước, do đó các địa phương trên địa bàn huyện cần tích cực đẩy mạnh công tác chỉ đạo, lựa chọn điều tra viên, thực hiện nghiêm túc các bước của công tác tổng điều tra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về mục đích ý nghĩa của công tác tổng điều tra để công tác điều tra đạt kết quả cao và chính xác.
CIMG1466.JPG

CIMG1476.JPG

CIMG1472.JPG
Thùy Dung

Dự báo thời tiết Thanh Hóa