Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
400
Hôm qua:
4124
Tuần này:
4524
Tháng này:
42739
Tất cả:
1066689

Đảng bộ xã Minh Sơn tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 13/03/2018 16:42:52

Thực hiện công văn số 594 của Huyện ủy về việc tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 13/3, Đảng bộ xã Minh Sơn đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân học tập chuyên đề "Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hình thức trực tuyến qua Đài phát thanh – Truyền hình Thanh Hóa. Đảng bộ xã đã chỉ đạo cho các bộ phận chuyên môn, các thôn bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập chu đáo như: Bàn ghế, ti vi, truyền thanh trực tiếp...Theo đó Đảng bộ xã tổ chức điểm học tập trung tại Trung tâm xã cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức xã và tổ chức 7 điểm học tập tại 7 nhà văn hóa thôn để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã theo dõi, học tập. Hội nghị đã nghe Giáo sư, Tiến sĩ: Hoàng Chí Bảo, Chuyên viên cao cấp hội đồng lý luận Trung ương triển khai các nội dung cơ bản, gồm: Một số vấn đề khái quát về phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách làm việc của Bác; Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Gợi mở một số giải pháp để triển khai chủ đề năm 2018. Có thể nói, Phong cách, tác phong công tác trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh, vì Tổ quốc, vì nhân dân của Người, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp phải nâng cao nhận thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần gũi, thân thiết với quần chúng nhân dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; gắn bó với cơ sở, thực tiễn; nói phải đi đôi với làm; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan, địa phương mình. Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phong cách, tác phong của người đứng đầu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng là "hiện thân của trí tuệ, lương tâm và danh dự dân tộc”. sau khi được học tập, tiếp thu chuyên đề năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng bộ xã Minh Sơn sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền và học tập xuyên suốt trong năm 2018.

IMG20180313094518.jpg

IMG20180313092453.jpg

Văn Hùng

Đảng bộ xã Minh Sơn tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 13/03/2018 16:42:52 (GMT+7)

Thực hiện công văn số 594 của Huyện ủy về việc tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 13/3, Đảng bộ xã Minh Sơn đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân học tập chuyên đề "Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hình thức trực tuyến qua Đài phát thanh – Truyền hình Thanh Hóa. Đảng bộ xã đã chỉ đạo cho các bộ phận chuyên môn, các thôn bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập chu đáo như: Bàn ghế, ti vi, truyền thanh trực tiếp...Theo đó Đảng bộ xã tổ chức điểm học tập trung tại Trung tâm xã cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức xã và tổ chức 7 điểm học tập tại 7 nhà văn hóa thôn để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã theo dõi, học tập. Hội nghị đã nghe Giáo sư, Tiến sĩ: Hoàng Chí Bảo, Chuyên viên cao cấp hội đồng lý luận Trung ương triển khai các nội dung cơ bản, gồm: Một số vấn đề khái quát về phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách làm việc của Bác; Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Gợi mở một số giải pháp để triển khai chủ đề năm 2018. Có thể nói, Phong cách, tác phong công tác trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh, vì Tổ quốc, vì nhân dân của Người, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp phải nâng cao nhận thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần gũi, thân thiết với quần chúng nhân dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; gắn bó với cơ sở, thực tiễn; nói phải đi đôi với làm; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan, địa phương mình. Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phong cách, tác phong của người đứng đầu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng là "hiện thân của trí tuệ, lương tâm và danh dự dân tộc”. sau khi được học tập, tiếp thu chuyên đề năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng bộ xã Minh Sơn sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền và học tập xuyên suốt trong năm 2018.

IMG20180313094518.jpg

IMG20180313092453.jpg

Văn Hùng

Dự báo thời tiết Thanh Hóa