Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
133
Hôm qua:
2033
Tuần này:
3614
Tháng này:
23738
Tất cả:
1191564

Chỉnh Phủ tổ chức hội trực tuyến triển khai Nghị quyết của Quốc Hội khóa XIV về phát triển kinh tế, xã hội năm 2019

Ngày 02/01/2019 14:51:50

Trong hai ngày 28 và 29/12/2018, Chỉnh phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, các phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu huyện Triệu Sơn dự có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy, đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thường trực HĐND, UBND huyện, thủ trưởng các phòng, ban cấp huyện. Đồng chí đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, khai mạc và chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe các Phó thủ tướng Chính phủ báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; nghe dự thảo các Nghị quyết kế hoạch về phát triển kinh tế, xã hội năm 2019. Mục tiêu tổng quát trong năm 2019 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chú trọng phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trong lời phát biểu khai mạc tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo cơ sở vững chắc cho việc hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

CIMG1751.JPG
Văn Hùng

Chỉnh Phủ tổ chức hội trực tuyến triển khai Nghị quyết của Quốc Hội khóa XIV về phát triển kinh tế, xã hội năm 2019

Đăng lúc: 02/01/2019 14:51:50 (GMT+7)

Trong hai ngày 28 và 29/12/2018, Chỉnh phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, các phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu huyện Triệu Sơn dự có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy, đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thường trực HĐND, UBND huyện, thủ trưởng các phòng, ban cấp huyện. Đồng chí đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, khai mạc và chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe các Phó thủ tướng Chính phủ báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; nghe dự thảo các Nghị quyết kế hoạch về phát triển kinh tế, xã hội năm 2019. Mục tiêu tổng quát trong năm 2019 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chú trọng phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trong lời phát biểu khai mạc tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo cơ sở vững chắc cho việc hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

CIMG1751.JPG
Văn Hùng

Dự báo thời tiết Thanh Hóa