Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
136
Hôm qua:
1046
Tuần này:
136
Tháng này:
22238
Tất cả:
1004233

Ban chỉ đạo vệ sinh ATTP của huyện kiểm tra công tác triển khai thực hiện xây dựng xã, thị trấn đạt ATTP tại Thị Trấn Triệu Sơn.

Ngày 10/08/2018 14:23:13

Chiều ngày 8/8/2018, Ban chỉ đạo về vệ sinh ATTP của huyện do đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra về công tác xây dựng xã, thị trấn đạt ATTP tại Thị Trấn Triệu Sơn. Đi cùng với đoàn còn có các đồng chí lãnh đạo chuyên viên các phòng Y tế, Nông Nghiệp, Kinh tế hạ tầng, Trạm Thú y huyện, Trung tâm y tế và các ban ngành liên quan.

Trước khi có buổi làm việc tại UBND Thị Trấn, đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện và các đồng chí trong đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, các bếp ăn tập thể của các cơ sở mầm non tư thục có quy mô dưới 50 trẻ ăn bán trú trên địa bàn.
Sau khi đi kiểm tra tại buổi làm với Ban chỉ đạo về VSATTP của Thị Trấn, đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo Thị Trấn Triệu Sơn báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng Thị Trấn đạt tiêu chí ATTP. Thực hiện công tác đảm bảo ATTP, địa phương đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác ATPP trên địa bàn, Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Tuy nhiên qua kiểm tra cho thấy việc triển khai thực hiện các nội dung trong tiêu chí thị trấn đạt ATTP kết quả thực hiện của Thị Trấn chưa cao và chưa đảm bảo tiến độ về thời gian. Cán bộ chuyên môn còn lúng túng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ATTP, Việc cập nhật hồ sơ sổ sách chưa trình bầy theo đúng hướng dẫn. Công tác tuyên truyền đến các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các bếp ăn tập thể, các hộ sản xuất kinh doanh về ATTP kết quả chưa đạt theo yêu cầu. Việc tổ chức thực hiện ký cam kết với các hộ sản xuât skinh doanh về ATTP chưa đảm bảo. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện đề nghị địa phương cần xác định công tác VSATTP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 và các năm tiếp theo, trong đó xây dựng xã, Thị trấn đạt ATTP là một nhiệm vụ hết sức quan trọng,nhất là đối với Thị Trấn một đơn vị trung tâm trong phát triển kinh tế- văn hóa xã hội của huyện. Do đó để Thị Trấn đạt tiêu chí ATTP trong năm 2018 thì nhiệm vụ thực hiện còn lại là rất nhiều. Ban chỉ đạo của địa phương cần rà soát lại những việc, nhiệm vụ cần làm để tổ chức chỉ đạo thực hiện. Cụ thể đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm cần mời các hộ lên làm việc, yêu cầu khẩn trương trong cải tạo nâng cấp vị trí giết mổ đảm bảo theo quy định. Sau khi làm xong tiếp tục hướng dẫn các hộ để hoàn tất các thủ tục hồ sơ theo quy định. Nếu các hộ không tổ chức thực hiện, địa phương cần có biện pháp kiểm tra và yêu cầu đóng cửa các cơ sở không chấp hành. Đối với các cơ sở bán thực phẩm an toàn nên khuyến khích các cơ sở hoạt động song cũng phải thực hiện việc kiểm tra giám sát để đảm bảo an toàn nguồn thực phẩm cung cấp ra thị trường. Đối với các bếp ăn tập thể thuộc phạm vi quản lý địa phương cần nhanh chóng hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các quy định của bếp ăn tập thể an toàn để tiến hành cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở. Trong công tác tuyên truyền cần phải đa dạng, phong phú, để đạt hiệu quả cao hơn đi sâu trực tiếp tuyên truyền đến từng đối tượng cụ thể. Biểu dương các đơn vị, cá nhân làm tốt, phê phán cá nhân, đơn vị vi phạm tạo ra hiệu quả cao hơn trong công tác tổ chức tuyên truyền về ATTP. Thực hiện việc phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng cho cán bộ chuyên môn phụ trách thực hiện từng lĩnh vực để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Thị Trấn đạt tiêu chí ATTP theo đúng thời gian quy định.

CIMG0579.JPG

CIMG0578.JPG

IMG_1201.JPG

CIMG0583.JPG

CIMG0587.JPG

Thùy DungBan chỉ đạo vệ sinh ATTP của huyện kiểm tra công tác triển khai thực hiện xây dựng xã, thị trấn đạt ATTP tại Thị Trấn Triệu Sơn.

Đăng lúc: 10/08/2018 14:23:13 (GMT+7)

Chiều ngày 8/8/2018, Ban chỉ đạo về vệ sinh ATTP của huyện do đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra về công tác xây dựng xã, thị trấn đạt ATTP tại Thị Trấn Triệu Sơn. Đi cùng với đoàn còn có các đồng chí lãnh đạo chuyên viên các phòng Y tế, Nông Nghiệp, Kinh tế hạ tầng, Trạm Thú y huyện, Trung tâm y tế và các ban ngành liên quan.

Trước khi có buổi làm việc tại UBND Thị Trấn, đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện và các đồng chí trong đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, các bếp ăn tập thể của các cơ sở mầm non tư thục có quy mô dưới 50 trẻ ăn bán trú trên địa bàn.
Sau khi đi kiểm tra tại buổi làm với Ban chỉ đạo về VSATTP của Thị Trấn, đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo Thị Trấn Triệu Sơn báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng Thị Trấn đạt tiêu chí ATTP. Thực hiện công tác đảm bảo ATTP, địa phương đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác ATPP trên địa bàn, Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Tuy nhiên qua kiểm tra cho thấy việc triển khai thực hiện các nội dung trong tiêu chí thị trấn đạt ATTP kết quả thực hiện của Thị Trấn chưa cao và chưa đảm bảo tiến độ về thời gian. Cán bộ chuyên môn còn lúng túng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ATTP, Việc cập nhật hồ sơ sổ sách chưa trình bầy theo đúng hướng dẫn. Công tác tuyên truyền đến các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các bếp ăn tập thể, các hộ sản xuất kinh doanh về ATTP kết quả chưa đạt theo yêu cầu. Việc tổ chức thực hiện ký cam kết với các hộ sản xuât skinh doanh về ATTP chưa đảm bảo. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện đề nghị địa phương cần xác định công tác VSATTP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 và các năm tiếp theo, trong đó xây dựng xã, Thị trấn đạt ATTP là một nhiệm vụ hết sức quan trọng,nhất là đối với Thị Trấn một đơn vị trung tâm trong phát triển kinh tế- văn hóa xã hội của huyện. Do đó để Thị Trấn đạt tiêu chí ATTP trong năm 2018 thì nhiệm vụ thực hiện còn lại là rất nhiều. Ban chỉ đạo của địa phương cần rà soát lại những việc, nhiệm vụ cần làm để tổ chức chỉ đạo thực hiện. Cụ thể đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm cần mời các hộ lên làm việc, yêu cầu khẩn trương trong cải tạo nâng cấp vị trí giết mổ đảm bảo theo quy định. Sau khi làm xong tiếp tục hướng dẫn các hộ để hoàn tất các thủ tục hồ sơ theo quy định. Nếu các hộ không tổ chức thực hiện, địa phương cần có biện pháp kiểm tra và yêu cầu đóng cửa các cơ sở không chấp hành. Đối với các cơ sở bán thực phẩm an toàn nên khuyến khích các cơ sở hoạt động song cũng phải thực hiện việc kiểm tra giám sát để đảm bảo an toàn nguồn thực phẩm cung cấp ra thị trường. Đối với các bếp ăn tập thể thuộc phạm vi quản lý địa phương cần nhanh chóng hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các quy định của bếp ăn tập thể an toàn để tiến hành cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở. Trong công tác tuyên truyền cần phải đa dạng, phong phú, để đạt hiệu quả cao hơn đi sâu trực tiếp tuyên truyền đến từng đối tượng cụ thể. Biểu dương các đơn vị, cá nhân làm tốt, phê phán cá nhân, đơn vị vi phạm tạo ra hiệu quả cao hơn trong công tác tổ chức tuyên truyền về ATTP. Thực hiện việc phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng cho cán bộ chuyên môn phụ trách thực hiện từng lĩnh vực để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Thị Trấn đạt tiêu chí ATTP theo đúng thời gian quy định.

CIMG0579.JPG

CIMG0578.JPG

IMG_1201.JPG

CIMG0583.JPG

CIMG0587.JPG

Thùy DungDự báo thời tiết Thanh Hóa