Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
395
Hôm qua:
4124
Tuần này:
4519
Tháng này:
42734
Tất cả:
1066684

Thị Trấn Triệu Sơn triển khai thực hiện Đề án 896 về xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

Ngày 06/08/2018 15:49:37

Thực hiện triển khai Đề án 896 về xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Kế hoạch 1414/KH-UBND của UBND huyện triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện.

Từ ngày 10/7/2018 Thị Trấn Triệu Sơn đã tổ chứ triển khai thực hiện công tác thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn. Để triển khai thực hiện Đề án Thị Trấn đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo nhiệm vụ được phân công. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với công dân để nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đồng thuận, phối hợp thực hiện. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin dân cư, hướng dẫn cách thu thập thông tin công dân, cách ghi biểu mẫu thu thập thông tin dân cư để triển khai nhanh gọn, chính xác, hạn chế xảy ra sai sót trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Theo số liệu thống kê Trên địa bàn Thị Trấn có trên 2000 hộ với trên 9000 nhân khẩu, đến ngày 6/8/2019 Thị Trấn đã hoàn thành việc thu thập thông tin ở các phố đạt 80% số hộ và số khẩu trên địa bàn. Các phố đạt tiến độ cao từ 95-97% như Phố: Tân Thanh, Tân Sơn, Tô Vĩnh Diện… Sau khi thực hiện công tác thu thập tại các phố, Thị Trấn tiếp tục rà soát lại các mục theo quy định của việc thu thập, hoàn chỉnh hồ sơ và phấn đấu bàn giao hồ sơ thu thập cho Huyện vào ngày 20/8/2018.


IMG20180804163127.jpg

IMG20180804163056.jpg

IMG20180804164418.jpg

Công tác thu thập thông tin về dân cư tại Phố Tô Vĩnh Diện- Thị Trấn Triệu Sơn.

Thùy Dung

Thị Trấn Triệu Sơn triển khai thực hiện Đề án 896 về xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

Đăng lúc: 06/08/2018 15:49:37 (GMT+7)

Thực hiện triển khai Đề án 896 về xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Kế hoạch 1414/KH-UBND của UBND huyện triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện.

Từ ngày 10/7/2018 Thị Trấn Triệu Sơn đã tổ chứ triển khai thực hiện công tác thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn. Để triển khai thực hiện Đề án Thị Trấn đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo nhiệm vụ được phân công. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với công dân để nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đồng thuận, phối hợp thực hiện. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin dân cư, hướng dẫn cách thu thập thông tin công dân, cách ghi biểu mẫu thu thập thông tin dân cư để triển khai nhanh gọn, chính xác, hạn chế xảy ra sai sót trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Theo số liệu thống kê Trên địa bàn Thị Trấn có trên 2000 hộ với trên 9000 nhân khẩu, đến ngày 6/8/2019 Thị Trấn đã hoàn thành việc thu thập thông tin ở các phố đạt 80% số hộ và số khẩu trên địa bàn. Các phố đạt tiến độ cao từ 95-97% như Phố: Tân Thanh, Tân Sơn, Tô Vĩnh Diện… Sau khi thực hiện công tác thu thập tại các phố, Thị Trấn tiếp tục rà soát lại các mục theo quy định của việc thu thập, hoàn chỉnh hồ sơ và phấn đấu bàn giao hồ sơ thu thập cho Huyện vào ngày 20/8/2018.


IMG20180804163127.jpg

IMG20180804163056.jpg

IMG20180804164418.jpg

Công tác thu thập thông tin về dân cư tại Phố Tô Vĩnh Diện- Thị Trấn Triệu Sơn.

Thùy Dung

Dự báo thời tiết Thanh Hóa