Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
160
Hôm qua:
1399
Tuần này:
6706
Tháng này:
28808
Tất cả:
1010795

Khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thọ Phú năm 2018

Ngày 20/06/2018 17:05:06

Ngày 20.6.2018, tại UBND xã Thọ Phú, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Triệu Sơn đã tổ chức khai mạc điểm diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thọ Phú năm 2018. Dự buổi diễn tập có đồng chí Lê Kim Chất – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện, các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập huyện cùng các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng quân sự, Trưởng Công an các xã cụm 1 và cụm 4 gồm 10 xã:Thọ Vực, Xuân Lộc, Xuân Thịnh, Thọ Thế, Dân Lý, Đồng Thắng, Đồng Tiến, Đồng Lợi, Khuyến Nông, Tiến Nông dự tham quan và học tập kinh nghiệm. Đồng chí Lê Quang Hùng – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo diễn tập huyện khai mạc diễn tập

Với đề mục: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ. “Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thọ Phú gồm 2 giai đoạn, 5 vấn đề huấn luyện; Giai đoạn 1: Chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí tình huống A2; Trong đó có vấn đề huấn luyện 1: Chuyển xã vào các tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí tình huống A2. Hội nghị đảng ủy xã Thọ Phú quyết nghị chủ trương biện pháp chuyển xã vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao thông qua kế hoạch giải tán biểu tình, giải thoát con tin. Vấn đề huấn luyện 2: Trung đội dân quân cơ động xã thực hành đánh chiếm lại mục tiêu bạo loạn vũ trang chiếm giữ. Vấn đề huấn luyện 3: Chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Hội nghị bất thường HĐND ra Nghị quyết về chủ trương và thông qua kế hoạch phòng không nhân dân. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, trong đó Vấn đề huấn luyện 4: Đảng ủy xã thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ, ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ, quyết nghị chủ trương biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ. Thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ của chỉ huy trưởng quân sự. Vấn đề huấn luyện 5: UBND xã giao nhiệm vụ, hiệp đồng bảo đảm chiến đấu phòng thủ.
Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền cấp xã trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương, bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự, Công an, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và khả năng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, Công an xã...Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thọ Phú có ý nghĩa quan trọng, làm điểm rút kinh nghiệm chung cho các xã khác của huyện trong chỉ đạo, điều hành diễn tập chiến đấu phòng thủ xã trên địa bàn.
IMG_0265[1].JPG

IMG_0301[1].JPG

IMG_0279[1].JPG

IMG_0286[1] (1).JPG

IMG_0297[1].JPG

IMG_0296[1].JPG

IMG_0295[1] (1).JPG

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập.

Lê Anh


Khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thọ Phú năm 2018

Đăng lúc: 20/06/2018 17:05:06 (GMT+7)

Ngày 20.6.2018, tại UBND xã Thọ Phú, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Triệu Sơn đã tổ chức khai mạc điểm diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thọ Phú năm 2018. Dự buổi diễn tập có đồng chí Lê Kim Chất – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện, các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập huyện cùng các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng quân sự, Trưởng Công an các xã cụm 1 và cụm 4 gồm 10 xã:Thọ Vực, Xuân Lộc, Xuân Thịnh, Thọ Thế, Dân Lý, Đồng Thắng, Đồng Tiến, Đồng Lợi, Khuyến Nông, Tiến Nông dự tham quan và học tập kinh nghiệm. Đồng chí Lê Quang Hùng – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo diễn tập huyện khai mạc diễn tập

Với đề mục: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ. “Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thọ Phú gồm 2 giai đoạn, 5 vấn đề huấn luyện; Giai đoạn 1: Chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí tình huống A2; Trong đó có vấn đề huấn luyện 1: Chuyển xã vào các tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí tình huống A2. Hội nghị đảng ủy xã Thọ Phú quyết nghị chủ trương biện pháp chuyển xã vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao thông qua kế hoạch giải tán biểu tình, giải thoát con tin. Vấn đề huấn luyện 2: Trung đội dân quân cơ động xã thực hành đánh chiếm lại mục tiêu bạo loạn vũ trang chiếm giữ. Vấn đề huấn luyện 3: Chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Hội nghị bất thường HĐND ra Nghị quyết về chủ trương và thông qua kế hoạch phòng không nhân dân. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, trong đó Vấn đề huấn luyện 4: Đảng ủy xã thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ, ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ, quyết nghị chủ trương biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ. Thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ của chỉ huy trưởng quân sự. Vấn đề huấn luyện 5: UBND xã giao nhiệm vụ, hiệp đồng bảo đảm chiến đấu phòng thủ.
Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền cấp xã trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương, bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự, Công an, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và khả năng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, Công an xã...Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thọ Phú có ý nghĩa quan trọng, làm điểm rút kinh nghiệm chung cho các xã khác của huyện trong chỉ đạo, điều hành diễn tập chiến đấu phòng thủ xã trên địa bàn.
IMG_0265[1].JPG

IMG_0301[1].JPG

IMG_0279[1].JPG

IMG_0286[1] (1).JPG

IMG_0297[1].JPG

IMG_0296[1].JPG

IMG_0295[1] (1).JPG

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập.

Lê Anh


Dự báo thời tiết Thanh Hóa