Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
204
Hôm qua:
2032
Tuần này:
3705
Tháng này:
33346
Tất cả:
1201171

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2018

Ngày 16/07/2018 10:52:24

Ngày 16 tháng 7 năm 2018, tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cán bộ thuộc đối tượng 4 ( khóa 17) năm 2018.

IMG_0224[1].JPG

IMG_0216[1].JPG

IMG_0218[1].JPG

Tới dự khai giảng có đồng chí Lê Kim Chất - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Trung - Phó chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh huyện, các đồng chí đại diện các phòng, ban cấp huyện và 150 học viên đại diện cho trên 600 cán bộ thuộc đối tượng 4 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh năm 2018 trên địa bàn huyện.
Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Lê Quang Trung - Phó chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch HĐGDQPAN huyện khẳng định vai trò quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng, an ninh. Công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, đông đảo cán bộ và nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn về công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Các lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN được tổ chức hằng năm đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của đảng, các chính sách quân sự, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa phương. Đồng chí yêu cầu các học viên cần nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt tại lớp học, chấp hành nội quy, giờ giấc để đạt kết quả cao nhất. Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2018, các học viên sẽ được tiếp thu 7 chuyên đề đó là: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP- AN; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP- AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với QP- AN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: QP-AN quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QP-AN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên.
Thông qua lớp học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới. Để từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh cho cán bộ các cấp; nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Lê Anh

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2018

Đăng lúc: 16/07/2018 10:52:24 (GMT+7)

Ngày 16 tháng 7 năm 2018, tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cán bộ thuộc đối tượng 4 ( khóa 17) năm 2018.

IMG_0224[1].JPG

IMG_0216[1].JPG

IMG_0218[1].JPG

Tới dự khai giảng có đồng chí Lê Kim Chất - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Trung - Phó chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh huyện, các đồng chí đại diện các phòng, ban cấp huyện và 150 học viên đại diện cho trên 600 cán bộ thuộc đối tượng 4 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh năm 2018 trên địa bàn huyện.
Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Lê Quang Trung - Phó chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch HĐGDQPAN huyện khẳng định vai trò quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng, an ninh. Công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, đông đảo cán bộ và nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn về công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Các lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN được tổ chức hằng năm đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của đảng, các chính sách quân sự, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa phương. Đồng chí yêu cầu các học viên cần nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt tại lớp học, chấp hành nội quy, giờ giấc để đạt kết quả cao nhất. Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2018, các học viên sẽ được tiếp thu 7 chuyên đề đó là: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP- AN; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP- AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với QP- AN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: QP-AN quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QP-AN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên.
Thông qua lớp học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới. Để từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh cho cán bộ các cấp; nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Lê Anh
Dự báo thời tiết Thanh Hóa