Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
909
Hôm qua:
2918
Tuần này:
20887
Tháng này:
14658
Tất cả:
2083374

Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện

Ngày 31/12/2019 09:20:25

Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện

  

STT

Mã số DLQG

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Tải về

1

2.002284.000.00.00.H56

Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Giáo dục nghề nghiệp

Tải về

2

2.001211.000.00.00.H56

Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

Đường thủy nội địa

Tải về

3

2.001215.000.00.00.H56

Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu

Đường thủy nội địa

Tải về

4

2.001214.000.00.00.H56

Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

Đường thủy nội địa

Tải về

5

2.001212.000.00.00.H56

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

Đường thủy nội địa

Tải về

6

1.000903.000.00.00.H56

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

Karaoke, Vũ trường

Tải về

7

1.000831.000.00.00.H56

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

Karaoke, Vũ trường

Tải về

8

1.008.195

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

9

1.008.194

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

10

1.008.193

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

11

1.008.192

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

12

1.008.191

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

13

1.008.190

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

14

1.008.189

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận

Đất đai

Tải về

15

1.008.188

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (Chi nhanh)

Đất đai

Tải về

16

1.008.187

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

17

1.008.186

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

18

1.008.177

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

19

1.008.179

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

20

1.008.178

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

21

1.008.173

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

22

1.008.174

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

23

1.008.169

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

24

1.008.170

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

25

1.008.167

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

26

1.008.166

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

27

1.008.158

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

28

1.008.157

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

29

1.008.155

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

30

1.008.153

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

31

1.008.151

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (Chi nhánh)

Đất đai

Tải về

32

1.007.990

Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Quản lý hoạt động xây dựng

Tải về

33

1.007.989

Gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Quản lý hoạt động xây dựng

Tải về

34

1.007.988

Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Quản lý hoạt động xây dựng

Tải về

35

1.007.987

Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Quản lý hoạt động xây dựng

Tải về

36

1.007.986

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Quản lý hoạt động xây dựng

Tải về

37

1.007.985

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Quản lý hoạt động xây dựng

Tải về

38

1.007919.000.00.00.H56

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

Lâm nghiệp

Tải về

39

1.004138.000.00.00.H56

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Môi trường

Tải về

40

1.005742.000.00.00.H56

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Môi trường

Tải về

41

2.002186.000.00.00.H56

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Giải quyết tố cáo

Tải về

42

1.005.678

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện

An toàn thực phẩm

Tải về

43

1.005.677

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện

An toàn thực phẩm

Tải về

44

1.005.672

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện

An toàn thực phẩm

Tải về

45

1.007.268

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 24, Điểm b Khoản 1 Điêu 25, Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, Khoản 10 và Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP)

Quản lý hoạt động xây dựng

Tải về

46

1.007.265

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP).

Quản lý hoạt động xây dựng

Tải về

47

1.007.263

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP)

Quản lý hoạt động xây dựng

Tải về

48

1.007.064

Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa.

Thi đua - khen thưởng

Tải về

49

1.007.062

Thủ tục công nhận danh hiệu Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu.

Thi đua - khen thưởng

Tải về

50

1.005.739

Thủ tục hành chính liên thông trong cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với công trình có tổng công suất trạm biến áp nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 kVA.

Điện

Tải về

51

 

 

 

Tải về

52

1.006.615

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Tải về

53

1.006.604

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm).

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Tải về

54

1.006.600

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn).

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Tải về

55

1.006.594

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Tải về

56

2.001234.000.00.00.H56

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Đất đai

Tải về

57

2.000395.000.00.00.H56

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

Đất đai

Tải về

58

1.007.184

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Karaoke, Vũ trường

Tải về

59

1.007.179

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Karaoke, Vũ trường

Tải về

60

1.007.841

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cấp huyện).

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

Tải về

61

1.006391.000.00.00.H56

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Đường thủy nội địa

Tải về

62

2.001659.000.00.00.H56

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Đường thủy nội địa

Tải về

63

1.003930.000.00.00.H56

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Đường thủy nội địa

Tải về

64

1.003970.000.00.00.H56

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Đường thủy nội địa

Tải về

65

1.004002.000.00.00.H56

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Đường thủy nội địa

Tải về

66

2.001711.000.00.00.H56

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Đường thủy nội địa

Tải về

67

1.004036.000.00.00.H56

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Đường thủy nội địa

Tải về

68

1.004047.000.00.00.H56

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Đường thủy nội địa

Tải về

69

1.004088.000.00.00.H56

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Đường thủy nội địa

Tải về

70

1.005387.000.00.00.H56

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

Người có công

Tải về

71

1.007.123

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Đất đai

Tải về

72

1.007.121

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Đất đai

Tải về

73

1.007.119

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất.

Đất đai

Tải về

74

1.007.117

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Đất đai

Tải về

75

1.007.109

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp.

Đất đai

Tải về

76

1.007.105

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Đất đai

Tải về

77

1.007.088

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.

Đất đai

Tải về

78

1.006.965

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

Đất đai

Tải về

79

1.006.959

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Đất đai

Tải về

80

1.006.912

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Đất đai

Tải về

81

1.006.903

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.

Đất đai

Tải về

82

1.006.898

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Đất đai

Tải về

83

1.006.890

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

Đất đai

Tải về

84

1.006.883

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.

Đất đai

Tải về

85

1.006.880

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Đất đai

Tải về

86

1.006.878

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đất đai

Tải về

87

1.006.870

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

Đất đai

Tải về

88

1.006.858

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

Đất đai

Tải về

89

1.006.855

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Đất đai

Tải về

90

1.006.852

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

Đất đai

Tải về

91

1.006.815

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

Đất đai

Tải về

92

1.006.806

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Đất đai

Tải về

93

1.006.803

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

Đất đai

Tải về

94

1.006.798

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Đất đai

Tải về

95

2.001958.000.00.00.H56

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Tải về

96

1.004972.000.00.00.H56

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Tải về

97

1.004979.000.00.00.H56

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Tải về

98

1.004895.000.00.00.H56

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Tải về

99

1.004901.000.00.00.H56

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Tải về

100

1.005010.000.00.00.H56

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Tải về

101

1.005377.000.00.00.H56

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Tải về

102

1.005378.000.00.00.H56

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Tải về

103

1.004982.000.00.00.H56

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Tải về

104

2.001973.000.00.00.H56

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Tải về

105

1.005121.000.00.00.H56

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Tải về

106

2.002120.000.00.00.H56

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Tải về

107

2.002122.000.00.00.H56

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Tải về

108

1.005277.000.00.00.H56

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Tải về

109

2.002123.000.00.00.H56

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Tải về

110

1.005280.000.00.00.H56

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Tải về

111

1.004954.000.00.00.H56

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Tiền lương

Tải về

112

1.004498.000.00.00.H56

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Thủy sản

Tải về

113

1.003956.000.00.00.H56

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Thủy sản

Tải về

114

1.004478.000.00.00.H56

Công bố mở cảng cá loại 3

Thủy sản

Tải về

115

1.000037.000.00.00.H56

Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Huyện)

Lâm nghiệp

Tải về

116

2.000030.000.00.00.H56

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Lâm nghiệp

Tải về

117

1.002056.000.00.00.H56

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước

Chính sách

Tải về

118

1.003605.000.00.00.H56

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện)

Nông nghiệp

Tải về

119

1.001266.000.00.00.H56

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

Tải về

120

2.000575.000.00.00.H56

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

Tải về

121

1.001570.000.00.00.H56

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

Tải về

122

2.000720.000.00.00.H56

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

Tải về

123

1.001612.000.00.00.H56

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

Tải về

124

1.006.699

Chấp thuận địa điểm đầu tư đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn xã hội hoá khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp huyện và cấp xã, các dự án xây dựng cột, trạm điện thuộc công trình lưới điện trung, hạ áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đất đai

Tải về

125

1.005144.000.00.00.H56

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác

Tải về

126

1.006445.000.00.00.H56

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

127

1.006390.000.00.00.H56

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

128

1.006444.000.00.00.H56

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

129

1.004494.000.00.00.H56

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

130

1.004496.000.00.00.H56

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

131

1.004440.000.00.00.H56

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

132

1.004439.000.00.00.H56

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

133

1.001639.000.00.00.H56

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

134

1.004563.000.00.00.H56

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

135

1.004552.000.00.00.H56

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

136

2.001842.000.00.00.H56

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

137

1.004555.000.00.00.H56

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

138

2.001837.000.00.00.H56

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

139

1.004545.000.00.00.H56

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

140

2.001818.000.00.00.H56

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

141

2.001809.000.00.00.H56

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

142

1.004475.000.00.00.H56

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

143

1.004444.000.00.00.H56

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

144

1.004442.000.00.00.H56

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

145

1.000473.000.00.00.H56

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

Tải về

146

2.000599.000.00.00.H56

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

Tải về

147

1.000669.000.00.00.H56

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

Tải về

148

2.000294.000.00.00.H56

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

Tải về

149

1.001753.000.00.00.H56

Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Bảo trợ xã hội

Tải về

150

1.001758.000.00.00.H56

Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Bảo trợ xã hội

Tải về

151

1.001776.000.00.00.H56

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Bảo trợ xã hội

Tải về

152

1.003434.000.00.00.H56

Hỗ trợ dự án liên kết

Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Tải về

153

1.003456.000.00.00.H56

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

Thủy lợi

Tải về

154

1.003459.000.00.00.H56

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

Thủy lợi

Tải về

155

1.003471.000.00.00.H56

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Thủy lợi

Tải về

156

1.003347.000.00.00.H56

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Thủy lợi

Tải về

157

1.000933.000.00.00.H56

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Văn hóa cơ sở

Tải về

158

2.000440.000.00.00.H56

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Văn hóa cơ sở

Tải về

159

1.003281.000.00.00.H56

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Tải về

160

1.003319.000.00.00.H56

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Tải về

161

2.001627.000.00.00.H56

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp

Thủy lợi

Tải về

162

1.004269.000.00.00.H56

Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh)

Đất đai

Tải về

163

1.001662.000.00.00.H56

Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện)

Tài nguyên nước

Tải về

164

1.005187.000.00.00.H56

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện)

Đất đai

Tải về

165

1.005367.000.00.00.H56

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện)

Đất đai

Tải về

166

2.001786.000.00.00.H56

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Tải về

167

2.001880.000.00.00.H56

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Tải về

168

2.001884.000.00.00.H56

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Tải về

169

2.001885.000.00.00.H56

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Tải về

170

1.006.664

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đất đai

Tải về

171

1.006.650

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đất đai

Tải về

172

1.006.649

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn

Đất đai

Tải về

173

1.006.644

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân được Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp giao lại đất, cho thuê đất

Đất đai

Tải về

174

1.007.801

Cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đất đai

Tải về

175

1.003635.000.00.00.H56

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện

Văn hóa cơ sở

Tải về

176

1.003645.000.00.00.H56

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện

Văn hóa cơ sở

Tải về

177

1.001310.000.00.00.H56

Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

Bảo trợ xã hội

Tải về

178

1.006.772

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (cấp huyện)

Quản lý công sản

Tải về

179

1.006.770

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc (cấp huyện)

Quản lý công sản

Tải về

180

1.006.768

Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị huỷ hoại (cấp huyện)

Quản lý công sản

Tải về

181

1.006.767

Quyết định tiêu huỷ tài sản công (cấp huyện)

Quản lý công sản

Tải về

182

1.006.765

Quyết định thanh lý tài sản công (cấp huyện)

Quản lý công sản

Tải về

183

1.006.764

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

Quản lý công sản

Tải về

184

1.006.762

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (cấp huyện)

Quản lý công sản

Tải về

185

1.006.761

Quyết định bán tài sản công (cấp huyện)

Quản lý công sản

Tải về

186

1.006.758

Quyết định điều chuyển tài sản công (cấp huyện)

Quản lý công sản

Tải về

187

1.006.755

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện)

Quản lý công sản

Tải về

188

1.006.752

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước (cấp huyện).

Quản lý công sản

Tải về

189

1.006.750

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện)

Quản lý công sản

Tải về

190

1.006.747

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ( cấp huyện)

Quản lý công sản

Tải về

191

1.006.742

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (cấp huyện)

Quản lý công sản

Tải về

192

2.000424.000.00.00.H56

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Phổ biến giáo dục pháp luật

Tải về

193

1.005435.000.00.00.H56

Mua hóa đơn lẻ

Quản lý công sản

Tải về

194

1.005434.000.00.00.H56

Mua quyển hóa đơn

Quản lý công sản

Tải về

195

2.001240.000.00.00.H56

Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Tải về

196

2.000615.000.00.00.H56

Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Tải về

197

2.000620.000.00.00.H56

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Tải về

198

1.001279.000.00.00.H56

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Lưu thông hàng hóa trong nước

Tải về

199

2.000629.000.00.00.H56

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Lưu thông hàng hóa trong nước

Tải về

200

2.000633.000.00.00.H56

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Lưu thông hàng hóa trong nước

Tải về

201

2.001261.000.00.00.H56

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Kinh doanh khí

Tải về

202

2.001270.000.00.00.H56

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Kinh doanh khí

Tải về

203

2.001283.000.00.00.H56

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Kinh doanh khí

Tải về

204

2.002105.000.00.00.H56

Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Lĩnh vực Quản lý lao động nước ngoài

Tải về

205

2.002127.000.00.00.H56

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Bảo trợ xã hội

Tải về

206

2.000335.000.00.00.H56

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Bảo trợ xã hội

Tải về

207

2.000343.000.00.00.H56

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Bảo trợ xã hội

Tải về

208

1.000684.000.00.00.H56

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

Bảo trợ xã hội

Tải về

209

2.000298.000.00.00.H56

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

Tải về

210

2.000291.000.00.00.H56

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

Tải về

211

1.000674.000.00.00.H56

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Bảo trợ xã hội

Tải về

212

2.000286.000.00.00.H56

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Bảo trợ xã hội

Tải về

213

2.000356.000.00.00.H56

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình

Thi đua - khen thưởng

Tải về

214

2.000364.000.00.00.H56

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Thi đua - khen thưởng

Tải về

215

1.000804.000.00.00.H56

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Thi đua - khen thưởng

Tải về

216

2.000374.000.00.00.H56

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Thi đua - khen thưởng

Tải về

217

2.000385.000.00.00.H56

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Thi đua - khen thưởng

Tải về

218

1.000843.000.00.00.H56

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Thi đua - khen thưởng

Tải về

219

2.000402.000.00.00.H56

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Thi đua - khen thưởng

Tải về

220

2.000414.000.00.00.H56

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thi đua - khen thưởng

Tải về

221

1.003943.000.00.00.H56

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Dân số

Tải về

222

1.002150.000.00.00.H56

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Dân số

Tải về

223

1.003564.000.00.00.H56

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

Dân số

Tải về

224

1.001874.000.00.00.H56

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Gia đình

Tải về

225

1.003103.000.00.00.H56

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Gia đình

Tải về

226

1.003140.000.00.00.H56

Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Gia đình

Tải về

227

1.003185.000.00.00.H56

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Gia đình

Tải về

228

1.003226.000.00.00.H56

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Gia đình

Tải về

229

1.003243.000.00.00.H56

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Gia đình

Tải về

230

1.004622.000.00.00.H56

Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

Văn hóa cơ sở

Tải về

231

1.004634.000.00.00.H56

Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

Văn hóa cơ sở

Tải về

232

1.004644.000.00.00.H56

Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Văn hóa cơ sở

Tải về

233

1.004646.000.00.00.H56

Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Lữ hành

Tải về

234

1.004648.000.00.00.H56

Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Văn hóa cơ sở

Tải về

235

1.000986.000.00.00.H56

Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

Khám bệnh, chữa bệnh

Tải về

236

1.000980.000.00.00.H56

Khám sức khỏe định kỳ

Khám bệnh, chữa bệnh

Tải về

237

1.001004.000.00.00.H56

Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

Khám bệnh, chữa bệnh

Tải về

238

1.001058.000.00.00.H56

Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

Khám bệnh, chữa bệnh

Tải về

239

2.001914.000.00.00.H56

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Tải về

240

1.005090.000.00.00.H56

Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT

Giáo dục Dân tộc

Tải về

241

1.001714.000.00.00.H56

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

242

1.003734.000.00.00.H56

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

243

1.005092.000.00.00.H56

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Tải về

244

1.001000.000.00.00.H56

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

245

1.004438.000.00.00.H56

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

246

1.001622.000.00.00.H56

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Giáo dục Mầm non

Tải về

247

1.003702.000.00.00.H56

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

248

1.005099.000.00.00.H56

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

249

1.005108.000.00.00.H56

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

250

2.001904.000.00.00.H56

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

251

1.004831.000.00.00.H56

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

252

1.005097.000.00.00.H56

Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã

Giáo dục Thường xuyên

Tải về

253

1.005106.000.00.00.H56

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

254

1.004515.000.00.00.H56

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tải về

255

2.001824.000.00.00.H56

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

Cơ sở vật chất và thiết bị trường học

Tải về

256

2.001839.000.00.00.H56

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

Cơ sở vật chất và thiết bị trường học

Tải về

257

1.005462.000.00.00.H56

Phục hồi danh dự (cấp huyện)

Bồi thường nhà nước

Tải về

258

2.002190.000.00.00.H56

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)

Bồi thường nhà nước

Tải về

259

1.005040.000.00.00.H56

Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

Đường thủy nội địa

Tải về

260

1.005201.000.00.00.H56

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Tổ chức phi chính phủ

Tải về

261

1.005358.000.00.00.H56

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện

Tổ chức phi chính phủ

Tải về

262

1.003841.000.00.00.H56

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

Tổ chức phi chính phủ

Tải về

263

2.001762.000.00.00.H56

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

Xuất Bản, In và Phát hành

Tải về

264

2.001931.000.00.00.H56

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

Xuất Bản, In và Phát hành

Tải về

265

1.001180.000.00.00.H56

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Tôn giáo Chính phủ

Tải về

266

1.001199.000.00.00.H56

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Tôn giáo Chính phủ

Tải về

267

1.001204.000.00.00.H56

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Tôn giáo Chính phủ

Tải về

268

1.001212.000.00.00.H56

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

Tôn giáo Chính phủ

Tải về

269

1.001220.000.00.00.H56

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

Tôn giáo Chính phủ

Tải về

270

1.000316.000.00.00.H56

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Tôn giáo Chính phủ

Tải về

271

2.000267.000.00.00.H56

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Tôn giáo Chính phủ

Tải về

272

1.001228.000.00.00.H56

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Tôn giáo Chính phủ

Tải về

273

2.001052.000.00.00.H56

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Chứng thực

Tải về

274

2.001050.000.00.00.H56

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản01

Chứng thực

Tải về

275

2.001044.000.00.00.H56

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Chứng thực

Tải về

276

2.001008.000.00.00.H56

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

Chứng thực

Tải về

277

2.000992.000.00.00.H56

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Chứng thực

Tải về

278

2.000942.000.00.00.H56

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Chứng thực

Tải về

279

2.000927.000.00.00.H56

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Chứng thực

Tải về

280

2.000913.000.00.00.H56

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Chứng thực

Tải về

281

2.000843.000.00.00.H56

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Tải về

282

2.000884.000.00.00.H56

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực

Tải về

283

2.000815.000.00.00.H56

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Tải về

284

2.000908.000.00.00.H56

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Chứng thực

Tải về

285

1.007.245

Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp huyện

Quản lý giá

Tải về

286

1.007.244

Đăng ký giá của các cá nhân thuộc phạm vi cấp huyện

Quản lý giá

Tải về

287

1.001696.000.00.00.H56

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Tải về

288

2.000801.000.00.00.H56

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Tải về

289

1.003046.000.00.00.H56

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Tải về

290

1.003625.000.00.00.H56

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Tải về

291

1.003688.000.00.00.H56

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Tải về

292

1.003862.000.00.00.H56

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Tải về

293

1.004550.000.00.00.H56

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Tải về

294

1.004583.000.00.00.H56

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Tải về

295

2.002174.000.00.00.H56

thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện

Tiếp công dân

Tải về

296

2.001790.000.00.00.H56

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

Tải về

297

2.001797.000.00.00.H56

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Phòng, chống tham nhũng

Tải về

298

2.001798.000.00.00.H56

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Phòng, chống tham nhũng

Tải về

299

2.001905.000.00.00.H56

thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

Tải về

300

2.001907.000.00.00.H56

thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

Tải về

301

2.001879.000.00.00.H56

Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện

Xử lý đơn thư

Tải về

302

2.001920.000.00.00.H56

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện

Giải quyết khiếu nại

Tải về

303

2.001927.000.00.00.H56

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

Giải quyết khiếu nại

Tải về

304

2.000150.000.00.00.H56

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước

Tải về

305

2.000162.000.00.00.H56

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước

Tải về

306

2.000181.000.00.00.H56

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước

Tải về

307

1.007.921

Thủ tục công nhận Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Đơn vị tổ chức phong trào giỏi cấp huyện

Thi đua - khen thưởng

Tải về

308

2.001475.000.00.00.H56

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện

Phổ biến giáo dục pháp luật