Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1291
Hôm qua:
1138
Tuần này:
6221
Tháng này:
29294
Tất cả:
834969

Thủ tục hành chính

TTHC linh vuc BVCS tre em
 

Tên TTHC: Chi hỗ trợ trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm

Số seri trên CSDLQG: T-THA-127835-TT

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Gia đình có trẻ em hoặc bản thân trẻ em đi lang thang, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm phải làm đơn đề nghị và cam kết không tái đi lang thang hoặc lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại gửi về UBND cấp xã để xem xét và có ý kiến.

UBND cấp hoàn tất hồ sơ theo quy định.

Bước 2.  Tiếp nhận hồ sơ:

a.  Địa điểm tiếp nhận:

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c. Trình tự  tiếp nhận:

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra về thành phần, số lượng, tính hợp lý của hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì yêu cầu người nộp hồ sơ hoàn chỉnh theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

Trường hợp nội dung hồ sơ của công dân phù hợp với quy định của pháp luật:

 Cán bộ, công chức có quyền hạn và trách nhiệm giải quyết phải tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, yêu cầu, điều kiện để cấp kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính.

Bước 4. Trả kết quả:

a. Địa điểm trả:

Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện.

b. Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

c.Trình tự trả:

Đại diện UBND xã nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Lao - động thương binh và xã hội.

3. Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Hồ sơ trẻ em: 01 bản theo mẫu;

2. Đơn đề nghị hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 (Đối tượng trẻ em lang thang, trẻ em bị xạm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm): 01 bản theo mẫu.

b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết

Văn bản không quy định.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Hồ sơ (Phụ lục 01), Hồ sơ trẻ em;

- Mẫu đơn (Phụ lục 02), Đơn đề nghị hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 (đối tượng trẻ em lang thang, trẻ em bị xam phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm). 

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính Phủ Về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 – 2010;

- Thông tư số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 6 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010.

 

Các thủ tục hành chính khác
Dự báo thời tiết Thanh Hóa